8.5.20

Jan Martinek: Autisté do škol nesmí. Nemají roušky

Ačkoliv se od 25. května mohou děti vrátit do školy, pro děti s mentálním postižením či s poruchou autistického spektra zůstanou školy zavřené, učit mohou pouze na dálku. Organizace, které se těmto dětem věnují, protestují: podle ministerstva školství je mezi těmito dětmi vyšší riziko přenosu koronaviru, protože nemusí nosit roušky.

Z článku na Novinky.cz vybíráme:

„Základní školy a třídy zřízené pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra (PAS) či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku,“ stojí v metodickém plánu pro rozvolňování karanténních opatření.

Proti tomu se ozval spolek Děti úplňku, který se zabývá pomocí rodinám s autistickými dětmi. Napsal ministrům školství a zdravotnictví Robertu Plagovi a Adamu Vojtěchovi otevřený dopis, ve kterém žádá vysvětlení, podle čeho se vláda tak rozhodla.

„Není zřejmé, na základě jakých dat či epidemiologických doporučení budou některé ZŠ/třídy nadále uzavřeny a v jiných je osobní přítomnost možná. Pokud je k dispozici odůvodnění, proč není možná osobní přítomnost žáků s PAS, žádáme vás o jeho zveřejnění,“ píše spolek, který vládu žádá, aby stanovisko přehodnotila. Upozorňuje na to, že většina dětí s poruchou autistického spektra stejně chodí do běžných tříd.

Ministerstva o otevření speciálních tříd jednají. „Z epidemiologického pohledu je třeba zohlednit faktor, že právě osoby s s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, spadají do nedávno udělených výjimek z nošení roušek v rámci vydaného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví,“ napsala Právu mluvčí MŠMT Aneta Lednová.

Žádné komentáře:

Okomentovat