26.5.20

Ivo Horváth: Pravidla ve škole oddělila sourozence

Základní škola Karla Čapka řešila nedostatek míst ve třídě losováním, nechtěně tak ale rozdělila od sebe sourozence.

Z článku v deníku MF DNES vybíráme:

Ti, kteří podle ní dostali písemné rozhodnutí o nepřijetí, mají v dopisu popsáno, jak se bránit. „Mohou podat odvolání. Ta musíme v zákonné lhůtě shromáždit a poslat i společně s veškerým materiálem vztahujícím se k zápisu na magistrát,“ vysvětluje ředitelka, podle které má kompetenci rozhodnout o odvoláních odbor školství.

„Záleží na tom, jaká škola vyhlásí kritéria, ale rozhodně není nikde psáno, že se musí upřednostňovat rodiny s více dětmi. Představte si však, že byste byl rodič jen s jedním dítětem a oni by vás posunuli dozadu jen kvůli tomu, že máte pouze jedno dítě,“ uvažuje nahlas magistrátní ředitelka odboru školství Lenka Němcová.

„Rodiče nepřijatých dětí se sice budou odvolávat k nám, ale jestliže tam ve škole není místo a přijímací řízení proběhlo v pořádku, tedy když ředitelka neporušila vyhlášená pravidla v souladu se zákonem, nic změnit nemůžeme. Městská část má ale povinnost se postarat o své občany a pro spádové děti mají povinnost zajistit vzdělávání,“ vysvětluje ředitelka odboru.

Praha 10 však nemá povinnost zajistit výuku na svém území. V tomto ohledu ale mohou mluvit nepřijaté děti o štěstí, byla jim nabídnuta nedaleká škola. „Uchazečům, kteří z kapacitních důvodů nemohou nastoupit na ZŠ Karla Čapka, byly nabídnuty ostatní základní školy v Praze 10, které kapacity mají, například ZŠ U Roháčových kasáren,“ uvádí mluvčí městské části Jan Hamrník s tím, že Praha 10 bude také chtít apelovat na magistrát, aby ve věci podnikl některé kroky.(...)

Nespokojení rodiče by chtěli změnu urychleně. „Všichni bychom si přáli, aby se zohlednilo u zápisu to kritérium, že rodina už na škole jedno dítě má,“ říká matka, jejíž totožnost redakce zná. Podle ní přitom nejde jen o to, že se komplikuje provoz rodiny, protože je nutné děti vodit na různá místa a po vyučování zase vyzvedávat ze dvou škol. Její dvě děti mají jen dvouletý věkový rozdíl a jsou na sebe silně fixované. I proto by upřednostnila, kdyby školní docházka probíhala pod jednou střechou.

Jenže zavedený postup, kdy jsou spádoví žáci v případě nedostatečné kapacity školy losováni, hájí i ministerstvo školství. „Pokud se musí škola vypořádat s převisem žádostí dětí ze školského obvodu nad volnými místy, losování je nediskriminační nástroj,“ vysvětlila mluvčí resortu Aneta Lednová.

1 komentář:

Eva Adamová řekl(a)...

Problém souvisí s tím, o čem jsem tady v diskuzích už několikrát psala. Systém RVP ŠVP umožnil velkou diferenciaci škol, k čemuž zejména v Praze a dalších velkých městech bohužel došlo.

ZŠ Karla Čapka na Kodaňské ulici v Praze 10 se zaměřuje na nadané děti, i když na druhém stupni už je tam stejně nemají, protože odcházejí na osmiletá gymnázia. Každý ambicióznější rodič z Prahy 10, který je přesvědčený o tom, že zrovna jejich Pepíček je génius, chce mít dítě na této škole. Anebo je také možné, že ani není přesvědčený o genialitě svého dítěte, ale nechce mít dítě na škole zaměřené na výtvarnou výchovu, která je v sousedství, protože Pepíček je patlal. Kapacita školy je ovšem poměrně omezená, přestože se letos zprovoznila přístavba.

Takže babo raď.

Já bych pozadila - spláchnout RVP i ŠVP do wécéřáku a zajistit na všech základních školách to, čemu se říká rovný přístup ke vzdělávání. A bude po problémech. Jo, a ještě toho, kdo tohlencto přes RVP-ŠVP umožnil, zavřít až zčerná.

Okomentovat