25.5.20

Helena Malíková: Ředitel školy a jeho „mission impossible“

Nesplnitelná mise ředitele školy a právní odpovědnost za výstupy vzdělávání v době klidové i virové.

Ředitel školy je definován v § 130 školského zákona jako statutární orgán školské právnické osoby a zapisuje se do „školského rejstříku“. Ředitele školy označuje zákon nebo statut, nebo stanovy, nebo zřizovací listina, anebo jiný zřizovací dokument právnické osoby. Ředitel školy je také v jedné osobě nejen statutárním orgánem, ale i zaměstnavatelem a zaměstnancem. Také je třeba zdůraznit, že ředitel školy vykonává působnost správního orgánu a podílí se tímto na státní správě ve školství. Z hlediska úkolů a odpovědnosti, které mu naložil stát je tato konkrétní jedna osoba v každé jedné škole odpovědná za dodržování veškerých právních norem a to i Ústavy, Listiny práv a svobod a všech zákonných předpisů a jeho „postavení“ mu ukládá podle nich postupovat. Pokud se v datové schránce školy objeví jakékoliv „doporučení“, či „manuál“ dobrovolné účasti na vzdělávání, vydaného ze strany MŠMT, nezbavuje ředitele školy, v případě rozporného použití takovýchto dokumentů, právní odpovědnosti. Konkrétní aktuálně vydaný manuál MŠMT není zákonnou normou a navíc v některých bodech odporuje i právu na kvalitní vzdělávání pro všechny. Odpovědnost je přímo a jen na osobě ředitele a to za vše hmotné i nehmotné: za budovy a jejich správu a také za ekonomiku fungování školy, s tím souvisí získávání i využívání dotací pro správu budov školy a realizace všech projektů. Ředitel školy nese také odpovědnost za pracovně právní vztahy, odpovědnost za pedagogy i za pracovníky ve školní jídelně a jiné „pomocníky“ provozu budovy. Ředitel školy má právní a faktickou každodenní odpovědnost za každého žáka. Ředitel školy je povinný zajistit soulad Školního vzdělávacího plánu s vizí státu, která by měla být definována v Národním plánu vzdělávání (NPV). Mimochodem tento NPV, uložený zákonem k pravidelnému zpracovávání Ministerstvu školství, se zatím v potřebné aktuální verzi nezačal ani zpracovávat. Považme, že ředitel školy je také odpovědný za veškeré dodržování legislativy, a to bez kontinuální právní a odborné opory v době, ve které se velmi rychle mění zákonné normy. Na řediteli školy také přímo závisí, jak kvalitní je spolupráce a interakce s rodiči i s širší veřejností. Primárně nejdůležitější úkol ředitele školy je zejména to, jak bude připraven jeden každý žák odcházející ze školy. Proto máme státem zavedenou povinnou školní docházku a zřizují se školy s cílem poskytnout kvalitní vzdělávání. Ředitel školy je tedy odpovědný za všechny výstupy českého vzdělávacího systému v „jeho“ škole.

Kdo vede toho slepého koně?

V tomto všem výčtu povinností ředitele školy má však odpracovat velký podíl zejména Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež a tělesnou výchovu a s tím související veškeré legislativy. Povinnost zajištění vedení a právní podpory ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy směrem k ředitelům školy je ve všech výše uvedených oblastech. Pokud se tak neděje a ředitelé zůstanou na celou tu hromadu odpovědnosti sami, nastupují různá řešení prostřednictvím ziskových i neziskových projektů, např. portál Škola online, kde data škol spravuje a sdílí soukromý subjekt, jehož jeden z vlastníků má sídlo na Kypru. Jak je to zde s dodržování GDPR ve školství, nebo pro "někoho" všechna ta nařízení neplatí?

Tabulkový šimel akčních plánů a peníze "zdarma" pro šikovné.

Ministerstvo školství a související resorty zavalují ředitele škol povinnostmi administrativního typu a s tím přidávají narůstající odpovědnost. Různé organizace, pak za úplatu vytvářejí řešení, které školám mají pomoci a vytváří se tak prostor pro „práci“ odborníků „z jiného města“. Vytváří se tu lepší a tu horší projekty dotované fondy EU, na kterých se živí mnoho lidí, kteří jsou konzultanty a poradci, ale skutečná odpovědnost je stále a pořád jen na řediteli škol. Projekty samy o sobě jsou přínosné a mohou přinést nové trendy, vyzkoušet nové poznatky, ale nelze tak vyřešit systémovou podporu ředitelům školy. Ze všech těch MAP a také KAP se mnohde staly kohoutky na peníze. Podstata decentralizace není špatně, je nutné však vidět reálný stav výsledků a přehodnotit a upravit cestu. Současný stav jsme ale jistě v České zemi nechtěli, takto neměla být posílená vzdělanost obyvatelstva. Za tyto prostředky měli pracovat skuteční a ve svých oborech fundovaní odborníci, kteří skutečně odpracují a spolu i ponesou odpovědnost a přinesou reálnou odbornou pomoc ředitelům škol a do světa škol. V roce 2020 má snad již každý ředitel školy svoje konkrétní zkušenosti, a také jistě zná lidi, kteří pracují v „jeho“ MASce a v MAPu a v KAPu. Nechme tedy na řediteli školy, aby posoudil přínos takovéto odborné pomoci.

Mnoho malých panství v království školském.

Veřejná správa, v oblasti vzdělávání vnímaná zejména prostřednictvím MŠMT, tímto přesunula a zcela se vzdala odpovědnosti za výstupy? Proč tedy máme ministerstvo školství? Aby evidovalo počty žáků, m2 větraných ploch a počty vydaných obědů a vyžadovalo mnoho podkladů z administrativy, aby mělo práci pro úředníky a vydávalo nevyužitelné rady a doporučení? Jen toto, jistě kompetenční zákon Ministerstvu neukládá.

V České republice máme přes 10,7 tisíc škol (od mateřských až po vysoké), a zde působí přibližně stejný počet ředitelů škol. Tedy přes 10 tisíc jednotlivců, na jejichž odpovědnosti a kvalitě práce stojí úspěch celého vzdělávacího systému v České republice. Mají obrovskou odpovědnost, kterou jim postupně stát naložil a přitom nevytvořil a dále nevytváří podmínky. Zřizovatel (obec, kraj) školy je sice odpovědný za zařízení školy, avšak za fungování a výstupy je odpovědný pouze a jen její ředitel školy. Ještě je dobré zmínit, že orgánem státní kontroly ve školství je Česká školní inspekce. Oprávnění tohoto kontrolního orgánu jsou nejširší. Ze všech kontrolních orgánů má oprávnění k hodnocení kvality vlastního vzdělávání a výsledků vzdělávacího procesu. Pravomoc kontroly výsledků ve vzdělávání nemá žádný jiný kontrolní orgán, a to ani zřizovatel konkrétní školy. Jestliže je tedy nastavená forma kontroly ze strany státního orgánu prostřednictvím České školní inspekce, musí být také poskytované a to „právně správně“ pokyny, vyhlášky, podklady, normy a jednoznačná pravidla pro všechny typy škol a tyto být dále poskytovány ředitelům školy kontrolovatelnou formou a v souladu s platným právem České republiky. Nelze se schovávat a vydávat právně nezávazná „doporučení“ ze strany MŠMT, natahovat lhůty a slibovat nezávazné návody. Jak tedy pak může jeden každý ředitel školy bez procesní, právní a odborné podpory nést tak obrovskou odpovědnost?

Domnívám se, že pak se jedná o nesplnitelnou misi ředitele školy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nedostatečně plní svoji úlohu a zákonné povinnosti a přímo tím poškozuje vzdělávací systém a v období ohroženého zdraví obyvatel země je samo nemocné, navíc se odkopalo, a má také všechny příznaky kolapsu organismu.

11 komentářů:

arrra řekl(a)...

Výborně napsané a formulované. Je ale v tomto státě vůbec někdo, kdo ty všechny nesrovnalosti a fantasmagorie ve školství dokáže dát do normálního, přehledného a srozumitelného pořádku?

Unknown řekl(a)...

Ředitelé jsou v mnoha ohledech opravdu chudáci a pohybují se mnohdy na hraně zákona. Není jím co závidět.
Ale stále je to jen pohádka ve srovnání s fungováním hospodářství nejen v ČR, ale i v ostatních zemích EU.

mirek vaněk řekl(a)...

No pan ministr jen perlí. Teď ještě chce otevřít školy od 8 června pro ostatní. Mohl by mu někdo vysvětlit, že střední školy mají dělat přijimačky, maturity, závěrečné zkoušky a při tom ještě učit. Jindy mívají i u obyčejných maturit některé ročníky na praxích. Teď nemají ani to. Řadu kantorů rizikových. A ještě budou třídy dělit na 15 žáků. Opravdu je pan ministr tak nedovtipný a jeho úředníci tak mimo?
Od 8 června se střední školy po... za 3 týdny mají zrealizovat to co dříve za 2 měsíce - přijimačky, odzkoušet maturity, závěrečky, uzavřít klasifikace a ještě učit(spíš hlídat ty, kteří to nepotřebují(doma makají) a přijdou do školy. Ti co by měli přijít nepřijdou a nikdo je nedonutí.
Pro blbé, na maturitní zkoušku je blokováno 5 kantorů(předseda recipročně na jiné škole, místopředseda, třídní, zkoušející, přísedící) Na závěrečnou zkoušku ještě víc - bývá tam ještě očitel OV.
Jsem zvědav, zda ho vláda nepošle někam. I když od našich vládců nic rozumného nečekám.

Nicka Pytlik řekl(a)...


Když už má být sranda, pak řádná!

Unknown řekl(a)...

To už opravdu není ani na to kroucení hlavou. Žáci si mají přijít do školy pokecat (jako do hospody). Ostatně, část z nich tam po prospání se ve škole dozajista ve větší skupině zamíří.

Knut Klapka řekl(a)...

A já se celý život tak snažím nemluvit sprostě! Teď jsem si to všecko zkazil a modrý život je na stará kolena fuč!

Pane Vaňku, čím déle to pozoruju, tím víc si myslím, že to ten "ministr" nemá z vlastní hlavy. Což nic nemění na tom, že je to perzóna naprosto tragická.

Miloslav Novotný řekl(a)...

Pan ministr je užvaněné trdlo z bakalólbrajt Aspen institutu

Knut Klapka řekl(a)...

"Otevření škol má dětem umožnit zejména znovunavázání vztahů se spolužáky a osobního kontaktu s učitelem."
(https://www.idnes.cz)

To je tak blbé, že to nemůže být myšleno vážně.
Ačkoli je tu ještě horší možnost: že to vážně myšleno je.

Nicka Pytlik řekl(a)...

umožnit zejména znovunavázání vztahů se spolužáky a osobního kontaktu s učitelem

Třeba ta potřeba osobního kontaktu s učitelem pytliky vyloženě rozněžnila.
Ono se to asi netýká těch autoritářky biflorátorních učitelů marietereziánských škol a nebohých dítek, která ze dvou třetin chodí do té školy tuze nerady.
Jak to trauma ale děti řeší v době hlavních prázdnin pytlici netuší zhola.

Unknown řekl(a)...

Pytlíci asi neví, že většina žáků ZŠ a SŠ v prázdniny nesmírně strádá. Mnozí jsou z toho tak rozhození, že pomůžou jen cigára, tráva, pivo a krabičák.

Josef Soukal řekl(a)...

Nerad se opakuji, ale NP rád šířím.

Okomentovat