19.5.20

Eva Valášková Vincejová: Jak na formativní hodnocení

Prakticky zaměřený materiál PaedDr. Evy Valáškové Vincejové, Ph.D,. z katedry pedagogiky FF UK, kterou aktuálně publikuje NPI ČR, nabízí aspekty hodnocení procesu učení a výsledků vzdělávání, formy hodnocení (sumativní a formativní), jejich kritéria a metody, ale i význam zpětné vazby a sebehodnocení žáků, včetně mnoha příkladů a návodů.


Problematika hodnocení a klasifikace žáků je v této době aktuálním tématem. V pedagogickém prostředí neustále probíhají diskuse o funkčnosti hodnocení, o použití forem, kritérií a jeho důsledcích na rozvíjení osobnosti žáka. V českém vzdělávacím systému je důraz tradičně kladen na sumativní hodnocení v podobě známky, které má jen omezenou přidanou hodnotu. Naproti tomu formativní hodnocení provázané se sledováním individuálního pokroku žáků a studentů je zatím spíše výjimečné. Dokument „Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+“ doporučuje posílit formativní hodnocení podporující učení a vedoucí k přebírání odpovědnosti za učení.

8 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...

Jak se na to dívám, tak hezká teorie. Praxe bude trochu skřípat.

Když to bude učitelka prvňáčků, která má 20 - 30 žáků ve třídě, dovedu si nějaké smlouvy i představit(je to administrativa), ale asi s rodiči, žáčci budou mít problém to přečíst a podepsat.
Pokud se bude jednat o učitele občanské nauky či dějepisu o 1h až 2h dotaci je to cca 200 - 600 žáků a to si dost dobře nedovedu představit. Za týden při jednom úkolu na A4 cca jeden balík kancelářských papírů.
To je problém zobecňování a teorie nesepjaté s realitou. Problém výzkumného pracovníka VŠ, který učí jednu třídu na fakultní škole a prostého učitele, který učí plný úvazek či nadúvazek.
Ale je dobré, že se takové materiály objevují, mohou si to všichni přečíst a pochopit, o čem vlastně mluví.
Každá metoda hodnocení má své klady a zápory. A učitel si musí vybrat, která plní účel. Pokud mu to bude nařizovat neziskovka, úředník či inspektor, bude to průšvih. Pro zlepšovatele příležitost k dalšímu zlepšování.

Tomáš Barták řekl(a)...

Hlavně nechtějme ihned (jako blesk z čistého nebe) nahradit úplně sumativní hodnocení formativním. To by dopadlo stejně jako s dalšími radikálními změnami ve školství (RVP-ŠVP, inkluze...). Formativní hodnocení je něco, co se musí umět, musí to být navázáno na pedagogický proces a musí na to být připraveny všechny složky procesu - pedagogové, fakulty vzdělávající učitele, žáci, rodiče.

Jirka řekl(a)...

Po nedávném opakování teorie jsem pořád přesvědčen, že formativně hodnotím na každém kroku své pedagogické činnosti a nedokážu si to představit jinak. Konečně dělal to už můj učitel pozemků, který mne ve městě na školním pozemku učil sekat kosou, a povedlo se mu to.
Myslím, že i pan ministr si stále po aktivistické nalejvárně plete pojmy a domnívá se, že sumativní slovní hodnocení je ta posvátná kráva, kterou v záchvatu modernosti vzývají krávou formativní.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Nesouhlasím s diskutujícími - to,co popsáno je opravdu to správné formativní hodnocení. To,co se na školách dělá, je blbé slovní hodnocení, které je někdy horší jak číslice. Slova jako :pepa je šikovný kluk, jsou naprosto nesmyslná a nicneříkající.

Unknown řekl(a)...

Ano, paní Karvaiová, máte pravdu - nálepkování dětí je nesmysl (je šikovný a podobně) a proto naprosto souhlasím s panem Bartákem výše - cituji: "musí se to umět, musí to být navázáno na pedagogický proces a musí na to být připraveny všechny složky procesu - pedagogové, fakulty vzdělávající učitele, žáci, rodiče."
Ani my učitelé (a teď se omlouvám té hrstce, která tak pracuje, ale opravdu si myslím, že je jich hrstka) ale ani rodiče na to připraveni nejsou.

Ygrain řekl(a)...

Každou známku doprovázím vysvětlením, co dotyčný zmatlal a na čem by měl pracovat, případně jak si stojí vzhledem k obvyklému výkonu a předpokladům. Sepisovat to ale odmítám.

Datel řekl(a)...

Dobrý den, souhlasím s Ygrain, ke každé známce dostane žák vysvětlení proč jí dostal a co udělat příště aby bylo lépe.Ale psát to.......

Nicka Pytlik řekl(a)...

V rámci autoevaluace by měli formativní hodnocení psát sami žáci v úzké spolupráci se svými rodiči. Kdo jiný ví lépe, jak na tomděti doopravdy jsou.
Ke každé školní práci krátké zhodnocení, stačí rozsah pěti sms o tom, jak k práci přistoupili, jak se na ni připravili, především, co se nepovedlo (práce schybou) a jaké kroky podniknou, aby to bylo příště lepší.
Na závěr klasifikačního období pak rozsáhlejší zprávu, alespoň dve stránky A4, o tom, co se povedlo, co nikoli, jaký je trend rozvoje, jak žák naplnil svoje oprávněné vzdělávací potřeby, jakou má sebereflexi, jaká vnímá rizika, jak do budoucna hodlá využít všechny příležitosti a tak nějak podobně.

Okomentovat