15.5.20

E-kniha pro vás: Informační brožura o dobrovolnictví

Co je dobrovolnictví? Možná jste si někdy položili stejnou nebo podobnou otázku. Obecně lze charakterizovat dobrovolnictví jako svobodně zvolenou činnost vykonávanou bez nároku na odměnu. Zdá se, že tato činnost je všem dostatečně známou, nicméně věděli jste například, že mezi poskytovaným dobrovolnictví existují rozdíly?


V roce 2011 vyhlásila Rada Evropské unie Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství. V každém členském státě se pod pojmem ‚dobrovolné činnosti‛ rozumí její všechny druhy ať již formální, neformální či informální. Formálním model dobrovolnictví, přesněji dobrovolnickou službu upravuje zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Škála poskytovaných činností, které lze zahrnout pod pojem dobrovolnictví je však mnohem širší. Jinými slovy právní předpis, který by komplexně upravil problematiku celé šíře dobrovolnických aktivit v České republice zatím neexistuje. Tato skutečnost vás však nemá odradit, neboť zvláště v situacích krize se mnohem více ukazuje, jakou sílu a lidskost lze hledat v dobrovolnictví, jehož vznik je tradován od nepaměti. Co konkrétněji je dnes chápáno pod pojmem dobrovolnictví, kdo tuto službu poskytuje, jakou formu dnes známe a mnoho dalšího je blíže představeno v brožuře s názvem „Dobrovolnictví“ Národního informačního centra pro mládež (NÚV, nyní NPI), která obsahuje základní informace o dobrovolnictví a přibližuje možnosti, jak se zapojit do dobrovolnictví v České republice i v zahraničí. Brožura může přispět k lepší orientaci v této oblasti a zároveň ke zvýšení motivace žáků a studentů k dobrovolnictví.



Zdroj: MŠMT

Žádné komentáře:

Okomentovat