4.5.20

Dotazník pro učitele uměleckých výchov: Výchovy v době nouzového stavu

Asociace učitelů hudební výchovy se obrací s výzvou na učitele uměleckých výchov s žádostí o vyplnění dotazníku. Jaká je tedy realita současné výuky? Jakou roli mohou a mají hrát výchovy právě v této situaci? Jsme schopni zajistit vhodnou efektivní formu distančního vyučování výchov? Máme k tomu vhodné prostředky, podmínky a metody? Jak se k výuce výchov staví vedení škol a kolegové?

Vážení kolegové, obracíme se na Vás s výzvou:

VÝCHOVY V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

DOTAZNÍK pro učitele uměleckých výchov:

Část veřejnosti vnímá v současné situaci výchovy a jejich úlohu v rámci distančního vyučování jako problematickou a nadbytečnou. Je argumentováno tím, že žáci mají problémy s orientací v nastalé složité situaci a mnoho úkolů z jiných – důležitých předmětů. Distanční výuka výtvarné a hudební výchovy je dle takového názoru zatěžující a nesmyslná. Je zároveň kritizována snaha některých učitelů hodnotit odevzdané práce z těchto předmětů. Na druhou stranu se poukazuje na to, že učitelé výchov v této době prakticky nepracují a ředitelé by jim měli přidělit jinou práci. Situaci dokreslují požadavky rodičovské veřejnosti, aby učitelé výchov zadávali dětem pouze užitečné úkoly typu: Ukliď si pokojíček a pošli fotografii, nebo: Nauč se nazpaměť slova libovolné písně.

Jaká je tedy realita současné výuky? Jakou roli mohou a mají hrát výchovy právě v této situaci? Jsme schopni zajistit vhodnou efektivní formu distančního vyučování výchov? Máme k tomu vhodné prostředky, podmínky a metody?Jak se k výuce výchov staví vedení škol a kolegové?

Za situace, kdy pomalu, ale soustavně probíhá příprava revize RVP, může právě zodpovězení těchto a dalších podobných otázek znamenat velmi mnoho. Stále je totiž ve hře další budoucnost výchov na našich školách a výše zmíněné názory k jejich lepšímu postavení bohužel nepomáhají. Nezpochybňujeme nutnost upřednostnit v nouzovém stavu náročnější předměty, ale obáváme se, že nastalá situace v naší snaze zachovat výchovy jako samostatné předměty vzdělávání nepřispívá, jsou totiž ještě více vnímány jako zbytné.

Náměty k diskuzi:
  1. Zkušenosti učitelů s výukou výchov v době nouzového stavu (metody, formy, prostředky, používané materiály a zdroje)
  2. Časová náročnost distanční výuky (ve srovnání s běžnou výukou, příp. co zabírá nejvíce času?)
  3. Podpora, podmínky a zájem ze strany vedení školy, zřizovatele
  4. Zpětná vazba a motivace (reakce dětí, rodičů, kolegů)
  5. Legislativa, úpravy tematických plánů vzhledem k nastalé situaci (zda a příp. jak bylo postupováno?)
  6. Míra použitelnosti běžných metod, postupů, příprav pro současnou situaci
  7. Proměny výuky výchov, možný přínos a poučení pro běžnou výuku do budoucna

Děkujeme za každou Vaši reakci a poskytnutou cennou zpětnou vazbu!

Pod tímto odkazem nalezne formulář DOTAZNÍKU, který lze vyplnit zcela anonymně.

Své reakce můžete zasílat také na e-mail: sekretariat@ucps.cz. Vyhodnocení dotazníku proběhne rovněž anonymní formou, zejména dle stupně a typu škol. Sběr dat bude ukončen 30. 5. 2020.

Za Asociaci učitelů hudební výchovy
Mgr. et Mgr. Milan Motl, Ph.D.

Žádné komentáře:

Okomentovat