3.5.20

Dopis ministra školství všem ředitelům/ředitelkám mateřských škol, základních škol, středních škol a konzervatoří

Z průvodního dopisu ministra školství Roberta Plagy k pokynům MŠMT vybíráme: "Na materiálech jsme úzce spolupracovali s ministerstvem zdravotnictví a jeho pracovní skupinou pro řízení uvolňování karanténních opatření v čele s epidemiologem Rastislavem Maďarem. Primární pro nás byla proveditelnost. Jsem toho názoru, že se nám podařilo najít dobrý kompromis a budu samozřejmě rád za Vaši zpětnou vazbu."

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

opět a znovu chci vyjádřit svůj obrovský dík za Vaši dosavadní práci v této mimořádné době a stejně tak za práci Vašich zaměstnanců.

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření (viz harmonogram na webu MŠMT ZDE) Vám bylo avizováno, že na přelomu dubna a května můžete očekávat manuály, které Vám pomohou obnovit v omezeném režimu docházku ve Vaší škole či školském zařízení. Právě kvůli těmto avizovaným materiálům se na Vás obracím a zasílám je v přílohách tohoto dopisu – jedná se jak o soubor hygienických a provozních podmínek formou manuálu, tak o čestné prohlášení. Obojí v samostatném souboru. V manuálech jsou uvedeny rovněž rámcové podmínky pro provoz školních jídelen, kde budete mít možnost určit si způsob tohoto provozu dle vlastních možností.

Na materiálech jsme úzce spolupracovali s ministerstvem zdravotnictví a jeho pracovní skupinou pro řízení uvolňování karanténních opatření v čele s epidemiologem Rastislavem Maďarem. Primární pro nás byla proveditelnost. Jsem toho názoru, že se nám podařilo najít dobrý kompromis a budu samozřejmě rád za Vaši zpětnou vazbu.

V následujících dnech můžete od ministerstva školství očekávat ještě vydání vyhlášky k maturitám a závěrečným zkouškám a jednotným přijímacím zkouškám, a vydání ad hoc vyhlášky, kterou se sta- noví některé nezbytné odchylky od standardních pravidel obsažených ve vyhláškách ministerstva školství. Obě vyhlášky budou vyhlášeny ve Sbírce zákonů do 10. května 2020. Navazovat na vyhlášky bude také další balíček podpory, který chceme rovněž představit do 10. května 2020.

Pro upřesnění uvádím ještě detaily k rozvolňování, které se uskuteční od 11. května 2020:

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Do škol budou moci docházet také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Organizaci samotné výuky si můžete zorganizovat podle svého uvážení - uvolnění tedy např. neznamená, že by museli žáci či studenti docházet do školy každý pracovní den.

Od 11. května 2020 bude také možná osobní přítomnost ve škole při výuce na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou. Opět platí, že výuka může probíhat ve skupinách max. 15 účastníků.

Obnovena bude k 11. květnu také činnost středisek volného času (také skupiny max. 15 účastníků). Ke stejnému dni se obnovuje prezenční výuka na školách při dětských domovech, výchovných a diagnostických ústavech a rovněž ve školách při zdravotnických zařízeních.

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, pevně věřím, že Vám přiložené materiály pomohou zorganizovat docházku do Vaší školy tak, abychom mohli společně toto pololetí zdárně uzavřít.

Děkuji za Vaši spolupráci


Žádné komentáře:

Okomentovat