26.5.20

Antonín Jančařík: Reakce na kritiku seriálu videí MŠMT Přijímačky bez obav

Přinášíme komentář doc. RNDr. Antonína Jančaříka, Ph.D., z Katedry matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty University Karlovy, který zareagoval na kritický text Ze sociálních sítí: Plaga zařídil výuku - děsivé.

Rád bych uvedl věc na pravou míru, protože ve videích vystupují i studenti naší fakulty.
  1. Jedná se o iniciativu MŠMT, kde někoho z čista jasna napadlo, že je potřeba vykázat nějakou aktivitu. Bohužel ona hlava pomazaná vůbec netušila, že je zde nějaká Společnost učitelů matematiky, se kterou má MŠMT prostřednictvím Jednoty českých matematiků a fyziků podepsanou smlouvu o spolupráci, dokonce si ani nevzpomněl na pedagogické fakulty, ale na mysli mu vytanula vzpomínka na jakési video, které studentky češtiny natočily pro své žáčky. Inu nelenil a celou zakázku zadal studentskému spolku Otevřeno.
  2. Jak je u ministerských aktivit zvykem, tak termín byl zcela šibeniční (včera bylo pozdě), takže vše šlo ráz na ráz - seznam témat, za týden před kameru, ...
  3. Nevím, jak přesně probíhal výběr studentů, ale z naší fakulty se k projektu dostali dva studenti druhého ročníku bakalářského studia, kteří tedy opravdu ještě neměli z didaktiky ani ň a dostali týden na vypracování a pak je šoupli před čtyři kamery a hoši dělejte co umíte.
Takže jediné, co jim mohu vytknout, je to, že je v tom stresu nenapadlo se obrátit na někoho ze svých vyučujících. Jakmile bylo zveřejněno první video, nabídl jsem studentům konzultace, ale to již bylo s křížkem po funuse.

Na druhou stranu je nutno říci, že studentům bylo přislíbeno, že odbornou stránku bude kontrolovat CERMAT a NPI ČR, což se zjevně nestalo.

S našimi studenty již jsem v kontaktu, videa si projdeme a věřím, že je to posune někam dál.

Tento "projekt" MŠMT je jen dalším důkazem, že umět něco spočítat a umět vysvětlit, jak se to počítá, je něco naprosto odlišného. Takže celá myšlenka přiznávání kvalifikací je (alespoň v oblasti matematiky) naprosto pomýlená.

4 komentáře:

Zuzka Růžičková řekl(a)...

Jsem ráda, že to někdo uvedl na pravou míru! Říkala jsem si,že to asi bylo šito horkou jehlou. Protože , i když dělám videa pro třídu svých 25 žáků ( neveřejná), tak si raději dvakrát zkontroluji, než pošlu. Tohle by ale neřekl ani chytřejší osmák z mé ZŠ..obsah kružnice...a rozdíl mezi rovnicí a rovností bereme v 6. ročníku.

Silvie A. řekl(a)...

celá myšlenka přiznávání kvalifikací je (alespoň v oblasti matematiky) naprosto pomýlená

To není úplně férová argumentace. Studentům 2. ročníku (na konci 2.semestru) bakalářského studia chybí do dokončení studia JEDEN ročník,
zatímco osobám z praxe chybí k dovršení jejich učitelské kvalifikace také JEDEN ročník (dálkového studia).

Takže pokud pan docent Jančařík je ochoten tolerovat učitelské neumětelství studentů 2. ročníku učitelského oboru,
tím spíš nemá důvod navážet se do absolventů NE-učitelských oborů.

Antonín Jančařík řekl(a)...

Ad Sylvie A. Jak jsem uváděl výše, nejedná se o studenty učitelského oboru. Učitelským oborem je nazýváno až navazující magisterské studium. Uvedeným studentům ke získání kvalifikace zbývá dokončit 7 semestrů z 10, jsou tedy na samém počátku studia.
Stejně tak nikde netvrdím, že roční nástavba má šanci plnohodnotně nahradit pětileté studium, proto pokud se nepletu, tak i zprávy ČSI mluví poměrně eufemicky o učitelích sic plně kvalifikovaných, kteří však získali kvalifikaci jinou cestou.

Tvrdím a je to podloženo celou řadou studií, že výsledky kvalifikovaných a nekvalifikovaných učitelů jsou v matematice výrazně odlišné. Tento fakt v opraveném vyjádření kol. Municha publikoval i EduIn, který obvykle zastává názor, že kvalifikace není až tak podstatná.

Důvod je jednoduchý. Je opravdu velký rozdíl v tom umět úlohu vyřešit a umět naučit úlohu vyřešit. Egyptský přístup dělej jak se dělá je opravdu již dávno překonaný. Žák si nemá mechanicky osvojit postup řešení, ale porozumět tomuto postupu a umět ho modifikovat.

Proto samotnou znalost matematiky nevidím jako dostatečnou kvalifikaci pro výuku. Tím se nenavážím do absolventů neučitelství. Jen konstatuji, že mají naprosto odlišnou kvalifikaci a označovat je bez dalšího za kvalifikované je pomýlené. Resp. je to typicky potěmkinovská vesnice, která má jen zakrýt fakt, že ministerstvo není dlouhodobě schopné zaručit dostatek kvalifikovaných učitelů.
A jen na okraj autora geometrie jsem jako našeho studenta neidentifikoval, hlásím se k Martinovi, Ondřejovi a nově Elišce (možná se objeví ještě někdo z naší fakulty).

Pepa řekl(a)...

Vzpomněl jsem si na jakousi přednášku na matfyzu, kterou jsem vyslechl už coby několik let graduovaný kantor se stejně dlouhou praxí. Vůbec si nevzpomínám na téma, natož na osobu přednášejícího, jen mi utkvělo v paměti (člověk praxí začne být - a musí být - v tomto směru citlivý), jak dotyčný použil pro časovou jednotku slovo "vteřina". Rozhlédl jsem se kolem, nikdo nijak nereagoval. Zhruba po čtrnácti dnech mi to došlo. KAŽDÝ (nepochybuji, že včetně přednášejícího) v té místnosti věděl, že to má být sekunda, ale právě proto, že auditorium bylo poučené, nebylo třeba nic opravovat a nebylo nebezpečí, že to v hlavách posluchačů zanechá zmatek. Tolerance k podobným přestupkům záleží totiž i na kvalitě a znalostech naslouchajících a v zájmu zachování spádu přednášky je NAPROSTO ZBYTEČNÉ cokoliv namítat (a to se týká i nějakého ne úplně korektního zápisu na tabuli v analogické situaci).
Na druhou stranu moc dobře vnímám, jak jsou naši středoškoláci - a nepochybuji, že i studenti druhého bakalářského ročníku - laxní v terminologii, koneckonců proto jsme tu od toho, abychom je opravovali ve vyjadřování, než získají vlastní kontrolní mechanismy. Jestliže se ve videu objevily takové přešlapy, je to PŘEDEVŠÍM chyba zadavatelů. Koneckonců učebnice před tiskem procházejí oponenturou a kdovíčím ještě a video má na nedospělá nebožátka jistě větší dopad, protože vstup informace je vícekanálový. Tím spíš by korektury v takových případech měly být nejméně na stejné úrovni, jako u učebnic. Pokud tohle zadavatelům nedošlo a korektury neřešili nebo odflákli, jsou to trdla (vážený kolega NP jistě promine neautorizované přisvojení si jeho termínu) s plnou vážností významu obou označení.

Okomentovat