26.4.20

Zuzana Hronová: Žáci off-line. Během koronavirové výuky přes internet se na ně zapomnělo

Několik tisíc dětí zůstalo off-line i v současné době plošné on-line výuky. Někteří nemají potřebné vybavení, jako je počítač a připojení k internetu, jiným zase s výukou nemohou či nechtějí pomáhat rodiče. S řadou rodin se za celé týdny škola vůbec nespojila. Navíc se často jedná o žáky, kteří nestíhali už před nouzovým stavem a současná situace jejich zaostávání ještě prohlubuje.

Z článku v Aktuálně.cz vybíráme:

Náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys upozorňuje, že socioekonomické faktory mají na vzdělávání výrazný dopad i za běžného režimu ve školách. Ale pakliže se výuka realizuje na dálku z domova, je přístup rodiny ke vzdělávání dětí naprosto stěžejní proměnnou. "O to více pak záleží na tom, jak škola k takovému vzdělávání přistupuje, jakým způsobem reflektuje socioekonomické charakteristiky rodin svých žáků a jakými cestami se snaží vliv případného nízkého socioekonomického statusu rodiny korigovat," dodává.

Toto hledisko je potřeba podle jeho slov zohledňovat také při stanovování forem a obsahu distančního učení i v rámci hodnocení žáků. "Z pohledu České školní inspekce by závěrečné hodnocení žáků na konci druhého pololetí mělo zohledňovat pouze jejich výsledky z doby, kdy probíhala standardní výuka, případně s promítnutím zhodnocení jejich snahy o pravidelnou práci v režimu výuky na dálku. Ovšem s respektem k podmínkám, které pro vzdělávání na dálku tito žáci měli," říká Andrys.

2 komentáře:

mirek vaněk řekl(a)...

"S řadou rodin se za celé týdny škola vůbec nespojila."

A oni se nespojili se školou.

Obě strany mají máslo na hlavě.

Otázkou je doložitelnost spojení. Telefon se dá popřít. Dopis do vlastních rukou? Co když je celá rodina v izolaci na venkově. To pak může pošťačka běhat marně.

Eva Adamová řekl(a)...

A má vůbec škola povinnost se s nimi spojovat? Vždyť ani zápisy k povinnému vzdělávání do školky a do první třídy nejsou spojeny s tím, že by to s těmi, kteří je ignorují, řešila škola. Řeší to příslušné úřady, ředitel k tomu nemá potřebné pravomoci. A pokud za normálního běhu školy nepřijde rodič ani jednou za školní docházku na rodičák a škola s ním v podstatě není nikterak v kontaktu, má ředitel povinnost to nějakou úřední cestou řešit, má ředitel takovou pravomoc? Podle mne nemá, takže proč by ji měl mít teď? Trošku jsme zapomněli na jednu věc, povinnost zajistit, aby dítě absolvovalo základní vzdělávání, má rodič,

Okomentovat