17.4.20

Základní odborová organizace Diagnostický ústav Veslařská: Otevřený dopis k odstoupení Mgr. Renaty Ježkové

Z otevřeného dopisu vybíráme: "I když bylo doporučeno představiteli vlády zachovávat pracovní místa, tak dáváte svým zaměstnancům výpovědi pro nadbytečnost, ukončujete pracovní poměry a neprodlužujete pracovní smlouvy. V době karantény a nouzového stavu je to z vaší strany vysoce neetický, alarmující a hrubý přístup k týmu vašich zaměstnanců. Není to ani pochopitelné při uvážení dlouhodobého nedostatku odborných zaměstnanců v diagnostickém ústavu. Tato vaše personální reakce způsobuje velikou fluktuaci zaměstnanců, což se negativně odráží na stabilitě týmu. Váš personální přístup tak opakovaně a dlouhodobě snižuje kvalitu péče o klienty."


Vážená paní ředitelko Mgr. Renato Ježková,

v současné době vládních opatření nemáme jinou možnost, jak reagovat na Vaše jednání, než formou otevřeného dopisu vyjádřit nesouhlas s tím, jakým způsobem přistupujete ke svým zaměstnancům v Diagnostickém ústavu, Brno, Veslařská 246.

I když bylo doporučeno představiteli vlády zachovávat pracovní místa, tak dáváte svým zaměstnancům výpovědi pro nadbytečnost, ukončujete pracovní poměry a neprodlužujete pracovní smlouvy. V době karantény a nouzového stavu je to z vaší strany vysoce neetický, alarmující a hrubý přístup k týmu vašich zaměstnanců. Není to ani pochopitelné při uvážení dlouhodobého nedostatku odborných zaměstnanců v diagnostickém ústavu. Tato vaše personální reakce způsobuje velikou fluktuaci zaměstnanců, což se negativně odráží na stabilitě týmu. Váš personální přístup tak opakovaně a dlouhodobě snižuje kvalitu péče o klienty.

Během vašeho působení odešlo nebo bylo nuceno odejít více než 100 zaměstnanců.

V poslední době využíváte k řešení problému nedostatku zaměstnanců svého rodinného příslušníka. 

Supervize, která by mohla pomoci řešit narůstající problémy, byla vaší osobou zrušena. Dovolila jste porušení etického kodexu supervize. Neřešila jste naše výtky k dění kolem supervize.

Vila Hermíny Ripkové, která byla za vašeho vedení několik let v rekonstrukci, není zprovozněna, i když je dlouhodobě vedena jako předané dílo. Práce ve výši 8.360.600,- Kč, které se vztahují k oběma budovám byly fakturovány a zaplaceny, zároveň nebyly skutečně provedeny. Insolvenční správce pohledávku v plné výši popřel, neboť tyto práce byly Vámi odsouhlasené. Tyto údaje jsou veřejně přístupné v insolvenčním rejstříku.

Uvedené skutečnosti poukazují na dlouhodobé nesrovnalosti ve Vašem působení ve funkci ředitelky zařízení a poškozují smysl ústavní výchovy, která je mnohými organizacemi vnímána negativně. Tímto tak dochází ke zpochybňování práce nás všech, kteří máme zájem pracovat v dobře nastaveném týmu a to takovým způsobem, který není založen na neustálém strachu nebo nedostatečném manažerském přístupu, což se následně odráží na kvalitě péče o klienty ústavu.

Přejeme si, aby na našem pracovišti (nikoliv na Vašem, jak často prezentujete) byly takové podmínky, které podporují pracovní a lidské potřeby zaměstnanců a také, a to především, potřeby všech klientů. Chceme pracovat týmově, s možností bez obav sdělovat naše názory a budovat pracovní zázemí, ve kterém je možné realizovat smysl organizace a cítit se dobře a být na to hrdý.

Tímto otevřeným dopisem Vás, paní ředitelko Ježková, vyzýváme, abyste odstoupila z funkce ředitelky a dala tak možnost někomu jinému k budování dobrého jména našeho zařízení. Pevně věříme, že změna povede k tomu, aby Diagnostický ústav opět plnil svoji funkci, která upřednostňuje především zájmy dětí a nikoliv jednotlivců.

Prosím, dejte možnost někomu jinému, aby s námi spojené subjekty opět získaly ztracenou důvěru a začaly v plné míře využívat našich služeb při umisťování klientů k diagnostickému procesu.

Žádáme Vás o písemnou reakci na výtky v tomto otevřeném dopise.

S pozdravem

Základní odborová organizace Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska, pobočná odborová organizace, Diagnostický ústav Veslařská.

Zdroj: Odbory.jednoduse.cz

3 komentáře:

Honza řekl(a)...

Dobrý den,
je neskutečné, že je ve školském zařízení umožněno toto řádění takových lidí jako je Mgr.Ježková. Již jsem jednou napsal, že její přístup by dobře fungoval někde ve vězeňství nebo nebo jiných bezpečnostních složkách, ale jistě by došlo ke vzpouře a byla by odstraněna. To že její řádění v Brně tvá tak dlouho je smutné a opravdu je mě líto všech, kterých se to týká. Zlo které produkuje Mgr.Ježková je neomluvitelné. To že byla ministerskou úřednicí jen potvrzuje zmar našeho školství. Držím Vám všem v DÚM palce a už se nedejte a obraťte se na senátní Výbor pro vzdělávání. Jan Kubát

Ferda44 řekl(a)...

Ono na druhou stranu - v některých školských zařízeních zase řádí odboráři...
Okolnost, že bývalý místopředseda školských odborářů mohl být náměstkem ministra školství potvrzuje zmar nejen našeho školství...

Nicka Pytlik řekl(a)...

potvrzuje zmar nejen našeho školství...

ale i školských odborů.

Okomentovat