15.4.20

Vyjádření Asociace ředitelů gymnázií k současné situaci a návrhy řešení

V současné době se diskutuje o možném nástupu žáků do škol v polovině května, petici proti otevření škol podepsalo přes 80 tisíc občanů. Asociace ředitelů gymnázií nabízí pohled z praxe.


Předpokládejme, že se školy otevřou v pondělí 18. května. Podle zákona č. 135/2020 Sb. se mají konat přijímací zkoušky 15. den po zahájení výuky, v tomto případě od 1. 6., maturitní zkoušky 22. den, tj. od 8. 6. To znamená, že výuka na středních školách by probíhala pouze prvních 14 dnů, při přijímacích zkouškách je na řadě středních škol vyhlášeno ředitelské volno, při maturitních zkouškách velmi omezený mimořádný rozvrh, případně mimoškolní akce, aby mohli ředitelé škol zajistit průběh přijímacího řízení a maturitních zkoušek. Kolotoč přijímacích a maturitních zkoušek by probíhal nejméně do 26. 6. Je tedy rozumné vůbec zahajovat výuku?

Pomineme-li zdravotní riziko – koncentrace žáků a učitelů na jednom místě, cestování dopravními prostředky apod. -, je na středních školách reálná výuka pouhých 14 dnů.

Dovolujeme si tedy navrhnout řešení, a to konat v tomto školním roce již pouze přijímací a maturitní zkoušky a dál realizovat online výuku; tato varianta by pravděpodobně vyžadovala i změnu legislativy pro hodnocení žáků a pro jejich postup do vyššího ročníku v následujícím školním roce.

Při menší koncentraci žáků ve škole jsme schopni zajistit menší skupinky žáků při zkouškách, regulovat pohyb žáků na chodbách a dalších prostorách, např. toaletách, a tím omezit zdravotní riziko.

Přijímací zkoušky by mohly proběhnout od 1. 6. Zvažovali jsme i možnost konání přijímacích zkoušek ve dvou termínech, abychom vyhověli rodičovské veřejnosti, ale to by znamenalo přesun téměř 100 tisíc žáků na přijímací zkoušky dvakrát, někdy i v rámci celé republiky.

Dalším řešením by bylo zahájit výuku pro žáky z 5., 7. a 9. tříd základních škol a maturitních ročníků středních škol a od 18. 5. po dobu 14 dnů realizovat výuku/přípravu na přijímací a maturitní zkoušky v menších skupinkách. A dále pak od 1. 6. postupně konat přijímací a maturitní zkoušky. V tomto případě by ale nebylo možné v plné míře realizovat online výuku žáků dalších ročníků.

Nejen ředitelé škol a učitelé, ale i rodičovská veřejnost se obávají otevření škol pro všechny žáky za přísných hygienických podmínek.

Je nám jasné, že uvedená řešení by znamenala novelu zákona č. 135/2020 Sb. I dalších právních předpisů, ale domníváme se, že konání přijímacích a maturitních zkoušek bez otevření škol pro všechny žáky by bylo řešením s co nejmenší mírou zdravotního rizika.

V Praze dne 14. 4. 2020

PhDr. Renata Schejbalová
předsedkyně Rady AŘG


Žádné komentáře:

Okomentovat