12.4.20

Tereza Kučerová: Petice rodičů za otevření škol do konce školního roku

Z textu petice vybíráme: "Školy v ČR navštěvuje přes milion žáků. Tito žáci mají právo na vzdělání a budování vztahů se svými spolužáky. Škola představuje důležitou platformu pro vzdělávání a setkávání se svými vrstevníky, toto je velmi důležité pro tvorbu kvalitních sociálních vazeb. V současné době jsou vytrženy ze svého přirozeného prostředí, bez možnosti kontaktu s kolektivem a stýská se jim po kamarádech a obvyklých aktivitách."

Petice rodičů za otevření škol do konce školního roku dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

„Za otevření škol ve školním roce 2019/2020“

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme pana ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA a ostatní kompetentní osoby o otevření škol po konci nouzového stavu, ideálně ještě tento školní rok. Cílem této petice je vyjádření nesouhlasu s bezprecedentním prodlužováním zavření škol na základě pouhé obavy do září 2020. Voláme po odborné platformě a hledání alternativ, které by všem dětem bez rozdílu umožnily kvalitní vzdělávání i v současné situaci. Není možné strašit veřejnost nepromyšlenými výroky o rouškách ve školách a rozestupech. Pojďme hledat konstruktivní řešení.

Školy v ČR navštěvuje přes milion žáků. Tito žáci mají právo na vzdělání a budování vztahů se svými spolužáky. Škola představuje důležitou platformu pro vzdělávání a setkávání se svými vrstevníky, toto je velmi důležité pro tvorbu kvalitních sociálních vazeb. V současné době jsou vytrženy ze svého přirozeného prostředí, bez možnosti kontaktu s kolektivem a stýská se jim po kamarádech a obvyklých aktivitách.

Samotná izolace s rodiči navíc pro mnoho z nich představuje velkou stresovou zátěž, stejně tak pro rodiče. Existuje velká část rodičů, kteří v současné době musí pracovat z domova a nestíhají se tak dětem plně věnovat. Pro mnoho lidí není z existečních důvodů možné být na ošetřovném a plně nahrazovat požadavky na pravidelné vzdělání svých dětí místo škol. Někteří rodiče k tomu nemají ani nutné vybavení či přístup ke vzdělávacím pomůckám, materiálům apod. Spousta škol doposud nebyla schopná zprovoznit výuku online a vzdělávání řeší jen zadáváním úkolů přes email a delegováním požadavků na rodiče. Mnoho rodičů nemá navíc schopnosti výuku nahradit, děti je v roli učitele nerespektují a odmítají spolupracovat. Trpělivost ztrácí jak děti, tak rodiče a roste počet rodinných konfliktů. Ve velkým městech jsou děti navíc celý den zavřené v bytech a pro mnoho rodin se tak aktuální situace stává neúnosnou.

Kritické skupiny, na které v současném stavu nikdo nemyslí:

- samoživitelky, co nemají příjem, hlídaní a nemohou do práce
- rodiče pracující na DPČ, co nemají nárok na ošetřovné
- děti v rodinách, kde je domácí násilí
- děti s poruchami učení
- děti ze znevýhodněných rodin
- děti v rodinách bez možnosti přístupu k internetu či výpočetní technice
- děti v izolaci bez kontaktu se svými kamarády, blízkými apod.
- týrané děti
- děti z rodin na hranici chudoby, které nyní nemají na obědy
- děti, jejichž rodiče nemohou z pracovních důvodů být doma a učit se s nimi
- rodiče, kteří se po uvolnění opatření budou muset vrátit do práce a nemají pro své děti hlídání
- děti, které se cítí samy, mají psychické problémy a duševně strádají
- děti rodičů, pro které je příliš těžké se s dětmi danou látku učit

a mnoho dalších

Pojďme se prosím řídit rozumem, dodržovat hygienické návyky a nenechme se zastrašit obavami z možné nákazy. Klíčem je zvážit nyní všechny možnosti a představit více variant současné situace.Zvažme dobrovolný přístup do škol těm, co to opravdu potřebují.

V dětském kolektivu se vyskytuje rozličné množství nemocí, kterými se děti od narození musí promořit. Zavření školy do září neřeší problém, covid-19 tu může být i na podzim a školy zavřené napořád zůstat nemohou.

Z výše uvedených důvodů žádáme o vytvoření diskuzní odborné platformy a projednání návrhu věnujícímu se otevření škol do konce školního roku 2019/2020 v případě, že dojde k uvolnění celkových opatření a skončí nouzový stav.

Děkujeme.

Tereza Kučerová

5 komentářů:

Ivo Mádr řekl(a)...

Tereza Kučerová

Po nakažení (počítejte s masovým) ve školních kolektivech budou Vámi sdělené informace irelevantní. Za 14 dní (od poloviny května) se nakazí i rodiče a nejméně měsíc nebudou schopni ničeho. A potom 2 měsíce prázdnin. Je třeba asi všechno dobře promyslet.

Josef řekl(a)...

Neboli lze to chápat tak, že kritické skupiny ještě více rozšíří řady dalších kritických skupin? A bude tak na prázdniny zaděláno s násobnou starostí?

Nicka Pytlik řekl(a)...

To vypadá na dobré půlkilo hřebíků do rakve rozšíření domácího vzdělávání.
Věčná škoda... přeškoda.

Ygrain řekl(a)...

Ale klidně, vážení - akorát zařiďte respirátory (pokud možno ne čínské), obličejové štíty, dezinfekci na ruce i povrchy, a plexisklo na oddělení žáků v době svačiny. A vymyslete nějak, aby se děti nedopravovaly do školy hromadně hromadnou dopravou, protože jinak jsme doteď seděli doma zbytečně a mohli jsme si ten italský scénář odbýt rovnou.

Nicka Pytlik řekl(a)...

V televizi říkali, že rodiče už mají problémy s neustálým vymýšlením aktivit pro děti, aby je nějak zabavili. Tedy pytlici nechápou, proč ty děti nenechají, aby si normálně hrály. Také prý mají rodiče problémy se školními úkoly svých dětí. Ani v tomto případě pytlici nechápou, proč rodiče nenechají ty děti, aby si úkoly dělaly samy.
Je to takové nějaké divné všechno.

Okomentovat