12.4.20

Štefan Klíma: Otevřený dopis pánům Hamáčkovi, Plagovi a Prymulovi (AKTUALIZACE: Připojilo se již přes 1300 signatářů)

Z otevřeného dopisu Štefana Klímy, ředitele Integrované střední školy v Mladé Boleslavi, vybíráme: "Jednotnou přijímací zkoušku jakožto povinnou zrušit a dát pravomoc ředitelům, aby přijímací zkoušky do konce května vyřešili sami. Současná verze bude hygienicky dost problematická. Například 300 cizích žáků na malém prostoru, žáků, kteří navíc pocestují třeba i přes půl republiky. Navíc sociálně to rozhodně nebude přijímací zkouška spravedlivá."

V Mladé Boleslavi, 6. 4. 2020

Vážený pane Hamáčku, vážený pane Prymulo, vážený pane Plago,

od víkendu sleduji obrovskou bouři nevole, která se vzedmula mezi rodiči a v učitelském stavu. Plánované zpřístupnění škol v polovině května vyvolalo značnou reakci. Rád bych se na situaci podíval očima obyčejného ředitele, učitele a rodiče žáků základní a střední školy v jedné osobě.
  1. Roušky – umíte si představit mechanismy, jak bude zajištěna výměna roušek v průběhu vyučování? Je vám jasné, že v květnu a v červnu bývají teploty kolem 30 stupňů Celsia a že tyto teploty a mnohdy i vyšší jsou v učebnách? Ve školách nejsou instalovány klimatizace! Jak budou zajišťovat výměnu roušek paní učitelky v MŠ a na prvním stupni ZŠ? Pokud má běžný vyučovací den žáka 6 hodin, chápete, že bude žák potřebovat nejméně 12 roušek? Uvědomujete si, že řada vyučovacích předmětů se bude v roušce jen velmi těžce vyučovat? Odborný výcvik na střední škole například v horkých provozech pekárny a cukrárny si už vůbec nedokážu představit. Jak se bude řešit nošení roušek u žáků s astmatem a s dalšími nemocemi? Jak budou učitelé zvládat po zdravotní stránce mluvit na žáky šest hodin denně? To jsou otázky, na které je potřeba znát správnou odpověď.
  2. Promoření učitelského stavu – chtěl bych podotknout, že průměrný věk učitelů je 47 let (statistický údaj nedávno zveřejněný). To znamená, že většina učitelů je v kritickém věku! Stejně tak je třeba si uvědomit, že velká část učitelů má zdravotní problémy související se školním stresem - vysoký tlak, či cukrovku. Již tak zdecimovaný učitelský stav může být tedy velmi ohrožen.
  3. Promoření žáků – podle reakce rodičů je jasné, že se 90 % rodičů o své potomky bojí a většina z nich uvádí, že děti do školy prostě nepošle. I kdyby byla úmrtnost či smrtnost na koronavirus 0,2 % populace, vezmete si na svědomí životy dětí? Jen proto, že nechcete naslouchat názoru obyčejných lidí?
  4. Organizace maturit – navrhuji, aby žáci zůstali doma a pokračovala distanční výuka. Oproti tomu maturantům umožněme odmaturování v červnu. Je třeba si uvědomit, že organizace maturit je velice sofistikovaná záležitost. Maturita, to není jen písemná a ústní část. To je také praktická maturita, která u některých oborů trvá více dní a realizuje se v odborných prostorech či u sociálních partnerů, a také to jsou obhajoby písemných maturitních prací z odborných předmětů. Školy mají připravené týmy zkoušejících. Obrovská lapálie však vypukne, pokud z těchto týmů vypadnou dva učitelé (například proto, že onemocní koronavirem kvůli promoření, či se dostanou do karantény). Nastává neřešitelná situace. Uvedu to na příkladu – ve škole se 400 žáky máme tři češtináře, kteří mohou zkoušet u maturit. Více učitelů ČJ škola nepotřebuje. Pokud onemocní jeden z nich, je situace řešitelná. Ale co budou školy dělat, pokud onemocní oba dva, nebo dokonce všichni tři budou v karanténě? Ta situace prostě nemá řešení. Může se tedy stát, že v jednom městě bude polovina škol schopna maturity zrealizovat, ale druhá polovina ne. A to neřešíme situaci, že celá škola bude v karanténě.
  5. Organizace závěrečných zkoušek – jedná se o velmi podobný scénář, jako u maturit. Je třeba na závěrečné zkoušky nezapomínat. Nelze zvládnout maturity i závěrečné zkoušky zároveň. I závěrečné zkoušky mají několik částí. Písemnou, kterou žáci vykonávají na počítačích. Praktická část probíhá tři dny. A samozřejmostí je i ústní část závěrečných zkoušek. Další z důvodů pro zachování distanční výuky do konce června a energii a čas věnovat klíčovým úkolům závěru školního roku.
  6. Organizace přijímacích zkoušek – jednotná přijímací zkouška je z našeho pohledu naprosto zbytným ale hlavně rizikovým faktorem. Tisíce žáků základních škol se promísí a navštíví střední školy. Virus je kapénková infekce a rizikovým faktorem není jen dýchání ale i dotyk. A cizí žáci se budou dotýkat ve škole všeho. To bude promořenost…. Většina škol je schopna realizovat přijímací řízení i bez JPZ. Optimálním se mi jeví řešení uvolnění rukou ředitelům škol a ponechání JPZ na dobrovolnosti. Jistě ji využijí gymnázia, kde mají například na jedno volné místo pět žáků se stejným nebo podobným prospěchem. Naopak, střední odborné školy rády využijí jiná kritéria, která lépe ukáží předpoklady žáků k přijetí na daný obor. Dalším faktorem pro zrušení povinnosti JPZ je i to, že bude v letošním roce sociálně nespravedlivá. Sociálně slabé rodiny nemají takové možnosti individuální přípravy. Nemají vybavení, někdy ani připojení k internetu a nemají ani finance na doučování. Podle posledních údajů věnuje průměrná rodina na přípravu k přijímacím zkouškám 8 tisíc korun! Problémem může být i logistika a zdravotní bezpečnost dopravy žáků do středních škol.
  7. Upravený rozvrh, či místo v učebnách – naše školy nejsou uzpůsobené na to, abychom žákům vyčlenili odpovídající prostor. Ve většině klasických učeben o rozměrech 6x9 metrů se učí obvykle třicet žáků. Naše školství není schopno zvládnout prostorově podmínku vzdálenosti 1 – 2 metrů. Stejně tak není možné ze dne na den předělat rozvrhy. Víte vůbec, že část učitelů učí na více školách? Nebo mají i jinou práci. Je třeba všechny návrhy dobře zkonzultovat s lidmi z praxe.
Závěrem bych shrnul návrhy, jak by bylo možné organizačně a bez zbytečného stresu zrealizovat závěr školního roku.

Jednotnou přijímací zkoušku jakožto povinnou zrušit a dát pravomoc ředitelům, aby přijímací zkoušky do konce května vyřešili sami. Současná verze bude hygienicky dost problematická. Například 300 cizích žáků na malém prostoru, žáků, kteří navíc pocestují třeba i přes půl republiky. Navíc sociálně to rozhodně nebude přijímací zkouška spravedlivá.

Cermat má JZZ připravenou, nechte vybrat ředitel škol, jestli chtějí tyto testy využít. Ředitelé nesou odpovědnost za chod školy, za to, že škola prosperuje. Pak mají mít i kompetence a rozhodovací pravomoci.

Pro maturity a závěrečné zkoušky bych stanovil červen. Klidně i s přesahem do července. Pro mnohé SOŠ a SOU vůbec nebude jednoduché vše časově a organizačně zvládnout.

A všechny ostatní žáky nechat tento školní rok dokončit distančně. Hodnocení druhého pololetí ponechat v kompetenci škol s tím, že bude přihlédnuto k dosavadní klasifikaci v průběhu druhého pololetí. Zároveň by učitelé mohli přihlédnout k hodnocení žáků v uplynulém pololetí. Pokud by žák nebyl s hodnocením spokojen, měl by právo požádat o přezkoušení.

Takto by se to asi dalo stihnout a zvládnout bez totálního stresu a hygienického rizika. Školy distanční výuku zvládají. Někde na výbornou, někde dobře, ale zvládají. A zvládají ji i žáci.

Myslím, že je nezbytně nutné myslet na zdraví nejen žáků, ale i učitelů. Je třeba dokončit pololetí bez zbytečného stresu a bez riskování zdravotních komplikací u učitelů. Nezapomeňme, že věkový průměr učitelů je výrazně nad 47 lety. To znamená, že více než polovina učitelů je ve velmi rizikovém věku. A to nemluvě o zdravotním stavu učitelů.

Proč tedy proboha zbytečně riskovat? Školy, učitelé i žáci jsou schopni zvládnout tříměsíční výpadek. Na to dám krk.

Přeji Vám klidné dny a moc Vás prosím, zvažujte Vaše rozhodnutí. Naslouchejte prosím obyčejným lidem, kteří to myslí dobře.

Mgr. Štefan Klíma

ředitel školy – Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206
reditel@issmb.cz

K otevřenému dopisu se připojilo širší vedení Pedagogické komory, z.s.:

Jana Karvaiová, koordinátorka sekce speciálních pedagogů,
Jana Kunšteková, učitelka,
Lukáš Lanč, tajemník,
Hana Mikulcová, zástupkyně koordinátorky sekce speciálních pedagogů,
Radek Sárközi, prezident,
Janek Wagner, viceprezident, člen VV JSI.

K otevřenému dopisu se můžete připojit pomocí online formuláře.14 komentářů:

L.snirch řekl(a)...

Nelze vést v červnu distanční výuku 1.-3. ročníky a souběžně ve škole maturovat.
Kdo by asi tak tu distanční výuky vedl - u maturit jedné třídy se točí i 15 učitelů (obhajoby odborných prací u vedoucích maturitních prací) - ústní maturity pro 4 třídy zaberou celé 2 týdny a moc učitelů volných pro distančních výuku nezůstane i když jsou všichni zdraví. My v době míru pošleme studenty 2. a 3. ročníků na 14 dní praxe. Což nyní nelze.

Pokud nebudou zahájeny maturity 1.6., má cenu ji určit známkami z vysvědčení, jak uvádí platný zákon. Když se začne 21. června, budou trvat i tak 3 týdny (testy, čekání na opravy u Cermatu (doufám, že stávajících 14 dní zkrátí na max. 2 dny), praktické, ústní). Dovolená učitelů má být zachována, nyní žádnou nemají, naopak. S tím s ministrem souhlasím.

L.snirch řekl(a)...

Žádáte provedené maturit, ale souběžně rozporujete za velmi těžké splněné podmínek pro realizaci těchto zejména na SOŠ a SOU (gymply to mají snadné).
Příliš tomu rozporu nerozumím.
Pokud se nastoupí v půlce května, jsem docela zvědav, kolik učitelů bude chybět týden či 2 týdny poté a to chcete jet maturity. Stačí, aby nastoupily běžné vedra a v školách bez klimošky (kterou nemáme) se nedá vegetit. Navíc v rouškách.

mirek vaněk řekl(a)...

Pan Klíma a Snirch naznačili spoustu problémů o kterých nemá ministerstvo tušení. Ale těch problémů je mnohem víc, jen kdyby se vyjádřili i nematuritní obory, základky a mateřinky.Je na ministerstvu, aby situaci řešilo. Je to otázka priorit. Ale očekávám, že prioritou by mělo být úspěšné zakončení školy - maturity, závěrečky a příjimačky by měla vyřešit škola. Třeba i online přezkoušením před kamerou počítače či komisí za plexisklem.
Může se stát, že bude minimální nárůst nových případů koronaviru koncem května a v tom případě riziko nakažení můře být téměř nulové.

Unknown řekl(a)...

Málo kdo dnes tuší, že vynálezcem coronaviru COVID-19 je Jára Cimrman. V letech 1915–1919 se věnoval výzkumu virů, bakterií a epidemií, protože chtěl s jejich pomocí zastavit První světovou válku. Počítal, že po nakažení všech bojujících stran všichni vyhlásí kapitulaci a po podepsání míru dostanou od Járy vakcínu na uzdravení. První vytvořený virus poslal Jára v roce 1917 do Španělska na testy. Ovšem z laboratoře jim utekla myš. Ta pak roznesla virus mezi lidi (na tzv. Španělskou chřipku zemřelo asi 50 milionů lidí). Jára pak do konce války vyvinul nový virus a aby se vyhnul opakování chyby s neposlušnými přenašeči v podobě myší, vyzval dobrovolníky z řad odvedenců, aby po infikaci virus rozšířili přímo na bojišti a tím tak zastavili Velkou válku. Ovšem nemohl najít dobrovolníky na testování. Nechápal proč se všem dobrovolníkům zdála devadesátiprocentní pravděpodobnost úmrtí jako příliš velké riziko. Cimrman nakonec virus otestoval na sobě. Infikace byla úspěšná, vakcína proti viru selhala, a tak ho ohrožoval těžký zápal plic. Nakonec pomohla slivovice od strýčka z Valašska v podobě padesátilitrového demižonu. Virus souboj se slivovicí prohrál.
Když se Cimrman vyléčil a vystřízlivěl vedle prázdného demižonu, uviděl na radnici novou československou vlajku. (kterou kdysi sám navrhl a vyrobil ze dvou kusů roztrhaných kalhot bílé a červené barvy ozdobených modrým klínem.
Bylo po válce, jaro 1919. Jára spočítal podle složitého statistického vzorce, že další světová válka bude za sto let. To ovšem netušil, že za měsíc v Německu jistý desátník Hitler dostane průjem, při útěku na záchod zakopne, upadne na hlavu a vyvolá válku již za 20 let. Jára chtěl virus svěřit nejmoudřejší armádě, což byla ve své době dle něj ta čínská, neboť z Číny pocházeli v minulosti největší mudrci. Zakonzervoval virus, nazval ho COVID-19 (Cimrmanův Odzkoušený Virový Destruktor, vzor 1919). Čínské armádě pak přišel balíček s příkazem „COVID-19, otevřít za sto let.“ Armáda balíček uložila v laboratoři ve Wu-Chanu a v prosinci 2019 ho otevřela. Zbytek příběhu už znáte...

poste.restante řekl(a)...

Nelze vést v červnu distanční výuku 1.-3. ročníky a souběžně ve škole maturovat.
Kdo by asi tak tu distanční výuky vedl - u maturit jedné třídy se točí i 15 učitelů (obhajoby odborných prací u vedoucích maturitních prací) - ústní maturity pro 4 třídy zaberou celé 2 týdny a moc učitelů volných pro distančních výuku nezůstane i když jsou všichni zdraví.

Zatímco vést běžnou výuku, týden či dva po přijímačkách a současně maturovat bude brn-kač-ka.

My v době míru pošleme studenty 2. a 3. ročníků na 14 dní praxe. Což nyní nelze.
Zatímco v červnu budou všechny firmy a soukromníci vítat žáky na odborné praxe s otevřenou náručí a slavobránami. Někde i červený koberec rozvinou. Obzvláště při vědomí, že žáci již zahájili "řízené promořování".
Jistě. Je tady ještě možnost dát žákům jako obvykle "ředitelské volno". Rodiče budou nadšeni.

Žádáte provedené maturit, ale souběžně rozporujete za velmi těžké splněné podmínek pro realizaci těchto zejména na SOŠ a SOU (gymply to mají snadné).
Příliš tomu rozporu nerozumím.

To nepřekvapilo.
Spíš by mne překvapilo, kdybyste tomu rozuměl.
A ještě více, kdybyste tomu chtěl rozumět.
Ale přiznám se, že tentokrát jsem Vaší větě i já měl trochu problém porozumět. :-)

L.snirch řekl(a)...

Pane PR:
"Zatímco vést běžnou výuku, týden či dva po přijímačkách a současně maturovat bude brn-kač-ka."
Nic takového jsem nenapsal -proč to připojujete pro mnou uvedené?

"Zatímco v červnu budou všechny firmy a soukromníci vítat žáky na odborné praxe s otevřenou náručí a slavobránami."
Ta věta je nesmyslná a v rozporu s uvedeným. Psal jsem, že letos jsou praxe zrušené, tedy že bude komplikované maturity organizovat ať už s distanční výukou, tak se s běžnou výukou zejména za SOŠ a SOU a k tomu ještě dodržovat náročné hygienické podmínky a počítat, že ne všichni učitelé budou k dispozici.

Pokud se nastoupí až po 1.6., problém maturit je zákonně vyřešen a vše se značně zjednoduší.

Co jsem podle vás pochopil, chtěl či nechtěl pochopit, co vás překvapuje či nepřekvapuje, je váš boj. Těžký boj, jak tak sleduji. Držím palce.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Mají se v květnu otevřít školy?

Je to spíš lobbing ekonomů, než přání kohokoli ze školství. Nesouhlasím s tím, co jsem zatím slyšela a četla. Jediné, o co se jedná, je otevřít hlídárny dětí, aby ostatní mohli chodit do práce. To vidím jako příčinu toho, že se najednou začalo mluvit o otevření škol. Pokud mě paměť neklame, říkalo se, že školy se budou otvírat jako jedny z posledních. A teď je to najednou jinak. A o nějakých podrobných plánech, jak takovou výuku uskutečnit jsem také nečetla. Jen nástiny a nesmysly.

Pokud by školy měly být otevřeny tak, jak popsal pan premiér a pan ministr školství, asi by to byl průšvih. Nechápu, proč by se mělo začínat spíš těmi mladšími žáky. Asi proto, že oni jsou v nejmenším nebezpečí. Přitom já osobně bych začala obráceně (tedy ,když už by se opravdu muselo začít). Od těch nejstarších – vysokoškoláků a středoškoláků. Ti jsou schopní dodržovat pravidla a neohrozit vyučující. Možná. A asi bych otevřela jen maturitní třídy, koncové ročníky na vysokých. A možná ještě devítky na základních školách. Aby bylo možné nějak (ale nevím jak přesně, na to se mě neptejte) uskutečnit maturity, závěrečné zkoušky, přijímačky na střední školy a státnice. Ale to je jen můj nástřel, kdyby opravdu šlo do tuhého a nebylo možné jinak zvládnout tyto zásadní věci.

Navíc, protože jak asi tušíte, víc hlav víc ví, jsem se poptala rodičů na několika FB skupinách a vychází mi z toho, že velké procento rodičů by si stejně děti nechalo doma.

A co si myslím o možnosti dodržet ve školách hygienická opatření, o nichž se diskutuje - roušky, odstupy...?

Je to nesmysl. V celkovém měřítku. Pro školy by se musely zajistit roušky, teploměry, čističky vzduchu a další pomůcky, které jsou potřeba. Od státu, od zřizovatelů. A to stojí nesmírný peníz. Víme, jak to dnes vypadá, nedostatek všeho. Další průšvih je, a to už psali mnozí přede mnou, vyšší věk kantorů. V době, kdy jsme navíc tzv. sendvičová generace, tedy někdy se ještě starající o své děti a zároveň se staráme o své staré rodiče.

Budu věrná svému oboru. Zapomnělo se na to, že do škol chodí i žáci a studenti s hendikepy a tam už by to vůbec bylo nemožné. Vysvětlit např. autistům, co smí a nesmí (např. nosit roušky), to je nadlidský úkol. Máme děti s mentálním postižením, těžké alergiky (kteří již bez roušek sotva dýchají, kašlou a kýchají), máme astmatiky. Škola není jen o učení, je také o sociálních vztazích (jak asi budou reagovat děti, co se 2 měsíce neviděly?), jak se bude svačit? Jak budou chodit na WC? Kdo je tam bude hlídat? Jedna otázka za druhou. Logika říká, že ty děti nakažení vydrží. Jenže ve škole nejsou jen děti, že? Bude potom moje nákaza brána jako pracovní úraz? Těch otázek je přespříliš. Už nyní se ví, že se v omezeních jaksi zapomnělo na dětské domovy, mnoho školek. Oni mají štěstí, že pracují s dětmi. Jinak by to dopadlo jako s LDN nebo domovy důchodců. Tam se na všechny také všichni nejdříve vykašlali. Tím myslím na personál. Teprve po „rozjetí“ nemoci v těch zařízeních se koná s křížkem po funuse. Pardon, někdy doslova.

Ivo Mádr řekl(a)...

Opět jste to pěkně shrnula. O tom, že se část populace nakazí není pochyb (u poslední velké epidemie Mexické chřipky (prasečí) bylo nakaženo 11% obyvatel ČR). V případě nástupu do škol od 1.6. je o maturitách rozhodnuto. Přijímačky na VŠ a SŠ nechť si příslušné školy zorganizují samy.Jak píše poste.restante, jde o to rozložit nákazu v čase. Nástup do škol v polovině května nemá z pedagogického a zdravotního hlediska opodstatnění. Hlavní roli v tomto případě hraje hledisko ekonomické. To se však může ještě zhoršit, protože po nástupu dětí do škol nastane prudké promořování populace a velká část rodičů zůstane doma s nemocnými dětmi, řádově více než dnes. Následně onemocní rodiče, potažmo prarodiče. U každé skupiny očekávejme (až na ty mrtvé) zhruba 1 měsíc. Celkem tedy dva měsíce nepřítomnosti v práci. I nad tím je třeba se zamyslet. Doposud nikdo neřekl (protože to ani neví), jak dlouho bude imunita na nový koronavir trvat.

poste.restante řekl(a)...

Nic takového jsem nenapsal -proč to připojujete pro mnou uvedené?
:-)
No právě proto, že jste to nenapsal.
Je to Vaše typická "argumentační" "strategie". Píšete jen o té části reality, která konvenuje Vašim názorům a představám, které chcete prosadit. A říkáte tomu "věcnost".

Ta věta je nesmyslná a v rozporu s uvedeným.
A nepovídejte. :-)
Napadal jste jeden z bodů článku, který navrhoval ponechat žáky 1. - 3. ročníku v režimu distanční výuky. Argumentoval jste tím, že takový režim nelze v době maturit zajistit. - cituji:
Nelze vést v červnu distanční výuku 1.-3. ročníky a souběžně ve škole maturovat. Kdo by asi tak tu distanční výuky vedl - u maturit jedné třídy se točí i 15 učitelů ...

V dalším pak uvažujete pouze variantu se zahájením výuky po 1. červnu:
Pokud nebudou zahájeny maturity 1.6., má cenu ji určit známkami z vysvědčení, jak uvádí platný zákon.

Považoval jsem za logické upozornit, že současná úprava zákonů připouští i možnost, že školy budou muset SOUBĚŽNĚ vést PREZENČNÍ výuku nižších ročníků a SOUČASNĚ realizovat maturitní zkoušky.
A právě proti této variantě se text článku vymezuje a navrhuje její řešení ponecháním nižších ročníků v režimu distanční výuky.
Řešení, které Vy napadáte, aniž byste navrhoval jinou alternativu.
Proč? To víte nejlépe Vy sám.

Pokud se nastoupí až po 1.6., problém maturit je zákonně vyřešen a vše se značně zjednoduší.
POKUD ! A když ne?

Co jsem podle vás pochopil, chtěl či nechtěl pochopit, co vás překvapuje či nepřekvapuje, je váš boj. Těžký boj, jak tak sleduji. Držím palce.
Mne to baví. ;-)
A těžký? Ani ne.
Poslední dobou se z věcného absolventa matfyzu, argumentujícího logicky a konzistentně stal ideolog, aspirující na zařazení mezi "experty".
Takže mi to značně zjednodušujete. :-)

Ale díky za držení palců.

L.snirch řekl(a)...

Argumentoval jsem proti bodu, který požaduje otevřený dopis (vy ve svém newspeaku mluvíte o napadání). V komentáři pod prvým, jsou za sebou, jsem popisoval stav, pokud se nastoupí 15. května.
Tož tak.
Vaše hodnocení mé osoby mě nechávají v klidu. Pokud vás to baví, napište si klidně co chcete. Je to váš boj, váš kredit, jde to mimo mě.

poste.restante řekl(a)...

Jediné, o co se jedná, je otevřít hlídárny dětí, aby ostatní mohli chodit do práce.

Ano, to je myslím klíčové. O nějakou výuku tady nejde ani v nejmenším.
A pak také možnost, kterou naznačil MUDr. Prymula. Promoření populace prostřednictvím škol, kde jsou nejméně ohrožené skupiny. Na učitele jaksi pozapomněl. Ovšem, to je pouze spekulace.

Osobně si myslím, že mnohem logičtější by bylo nechat doma žáky druhého stupně a středních škol, kteří jsou natolik samostatní, že hlídání snad už nepotřebují.
Na základních školách by se tak uvolnily prostory i vyučující pro "výuku", tedy pohlídání dětí z prvního stupně. Tak, aby bylo možné zajistit dodržení alespoň minimálních nezbytných hygienických doporučení.
Je mi jasné, že takové řešení vůbec není dobré. Ale současně si myslím, že je "nejméně škodlivé".
A dokonce si myslím, že by se určitě našlo dost dobrovolníků i z řad středoškolských kantorů, (například tělocvikářů), kteří by pomohli. :-)

Souhlasím rovněž s názorem, že mnozí rodiče odmítnou možnost nechat své děti jako pokusný materiál pro ověřování epidemiologických studií a raději si je nechají doma.

Na středních školách navrhuji ponechat nematuritní ročníky v režimu distanční výuky.
A když už tedy maturity nemohou počkat do podzimního řádného termínu, tak udělejme maturity v červnu.

No a vysoké školy mají dostatek autonomie a snad i moudrosti svých vedení, aby se uměly po uvolnění opatření rozhodnout samy.

poste.restante řekl(a)...

Argumentoval jsem proti bodu, který požaduje otevřený dopis (vy ve svém newspeaku mluvíte o napadání).
Dikci a kontext Vaší argumentace může posoudit každý. Nejen já.

V komentáři pod prvým, jsou za sebou, jsem popisoval stav, pokud se nastoupí 15. května.
Tož tak.

A neuvedl jste jeden z možných a současně velmi pravděpodobných scénářů, ani odpovídajících souvislostí a dopadů.
To jsem zase udělal já.
Já vím, proč dělám to, co dělám. A Vy nejspíš také víte, proč děláte to, co děláte a neděláte to, co neděláte.
Tož tak.

Vaše hodnocení mé osoby mě nechávají v klidu.
Nevšimnul jsem si, že bych někde v komentářích hodnotil Vaši osobu.
Když už, tak hodnotím způsoby Vaší argumentace.
Občas kladu důraz právě na ty její atributy, které jste Vy sám nejednou u svých příspěvků zdůrazňoval a jejichž absenci kritizujete u druhých.

Knedla řekl(a)...

Ptám se vážně těch, kteří by děti do školy posílali až v září: Myslíte, že virus odletí přes prázdniny do teplých krajin? Asi ne. Takže v září taky nepůjdou? Budeme čekat na co? Až virus zmizí? :-). Nebo nepůjdou do školy nikdy? Nebo v září se rouška lépe nosí?
Neberte to ve zlém, ale vážně by mne zajímal názor kolegů. Vakcína v takovém množství je asi fikce. V čem bude ta situace v září jiná?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Školy by se měly otevřít až tehdy, kdy všem zúčastněným bude hrozit nebezpečí menší, než malé. I kdyby to mělo trvat roky.

Okomentovat