14.4.20

Stanovisko Pirátů k postupnému návratu dětí do škol

Piráti s rozhodnutím vlády ohledně postupné obnovy výuky na školách souhlasí. Navržené kroky vycházejí z doporučení odborníků a epidemiologů, zohledňují současný i předpokládaný vývoj situace a umožňují úpravu plánu dle aktuální potřeby, po čemž dlouhodobě voláme. Navržený postup poskytuje jistou míru předvídatelnosti. Vítáme i rozhodnutí vlády, které se týká možnosti konat maturitní i závěrečné zkoušky na středních školách, absolutoria na vyšších odborných školách.


Vzhledem k tomu, že se dle předloženého plánu většina žáků a studentů do konce školního roku do škol nevrátí, je třeba významně posílit metodickou podporu učitelů i rodičů v oblasti online výuky a jejího zajištění. Přestože si školy s pomocí různých iniciativ, spolků a organizací s rychlým přechodem na online výuku poradily velmi dobře, stále se nacházíme v provizorním stavu, který není dlouhodobě udržitelný. Ministerstvo školství a jím přímo řízené organizace musí metodickou podporu nadále posilovat a neponechávat podporu na dobrovolnických iniciativách a různých podpůrných platformách. Důležitý je především přenos informací o tom, jak online výuku zajistit a koncipovat, posilovat průběžný kontakt mezi učiteli, jejich žáky a rodiči, koordinovat vzdělávací činnost na úrovni škol, a to i z hlediska objemu a frekvence tak, aby nebyly děti s rodiči nadměrně zatěžováni, ale aby pro ně měla online výuka skutečně přínos. Učení na dálku vyžaduje dostupnost poradenské a technické podpory.

3 komentáře:

Unknown řekl(a)...

A ještě mi v tom přeledu chybí podpora i ve smyslu možné klasifikace - bude hodně těžké motivovat žáky (zvlášť na některých školách) k tomu, aby v distančním vzdělávání pokračovali, pokud by byla klasifikace za 2. pololetí úplně zrušena...

Nicka Pytlik řekl(a)...

bude hodně těžké motivovat žáky

A což kdyby se dítka zkusila také už jednou motivovat sama.
Když to tedy nezvládají, a nebo i odmítají dělat jejich rodiče.
Nejspíš ale bude problém na straně učitelů. Že netočí patřičně zábavné vzdělávací skeče. Vědět pytlici, že budou muset být při tom zkompetentňování žactva za kašpary, šli by bývali na stáž k suchánkům a genzerům.

Nicka Pytlik řekl(a)...

aby nebyly děti s rodiči nadměrně zatěžováni

S žáky druhých a třetích stupňů škol se učí i rodiče? Od kdy?

Okomentovat