27.4.20

Stanovisko ​Jednoty školských informatiků, z. s., k roli ICT metodika v době “vzdělávání na dálku”

Jednota školských informatiků, z. s., se od svého vzniku v roce 2002 zaobírá využíváním digitálních technologií ve vzdělávání. Současná situace ukazuje, jak důležité je uchopit vzdělávání na dálku koncepčně a udržitelně. Bylo to jasně vymezeno ve ​Strategii digitálního vzdělávání již v roce 2014 a shodou okolností měla být tato strategie naplněna na konci tohoto roku.

Současná situace však v mnoha ohledech dokazuje, že i přes nesporné dílčí úspěchy nebyly strategické cíle SDV doposud naplněny. Jedná se o:

  • otevření vzdělávání novým metodám i způsobům učení;
  • rozvíjení digitální gramotnosti žáků;
  • rozvíjení informatického myšlení žáků.

Ani jeden z těchto strategických cílů na našich školách doposud nezakořenil, což lze vyčíst i ze závěrů různých iniciativ směřujících k operativnímu získávání potřebných dat (například ​Česká školní inspekce​, ​PAQ Research​, ​MAP Karlovarsko​). Daná zjištění jsou velice cenná, nicméně některá lze vykládat až protichůdně.

JSI jako zástupce školských informatiků na školách chtěla přispět k těmto aktivitám a realizovala proto vlastní dotazníkové šetření zacílené právě na ICT metodiky. Ti nezřídka poskytují nejen metodickou podporu, ale zajišťují i správu školní digitální infrastruktury. Výstupy z tohoto šetření jsou přílohou našeho stanoviska.

Šetření opětovně poukazuje na problém, že zejména v současné situaci není možné přetěžovat ICT metodiky úkoly, které svou povahou nespadají do vymezené role metodiků a přísluší spíše ICT správcům s příslušnou kvalifikací.

I v minulých letech jsme upozorňovali, že řešení tohoto problému lze spojit s reformou financování regionálního školství a sestavením modelu vícezdrojového financování s větší angažovaností zřizovatelů.

V této věci jako člen platformy tzv. ​DigiKoalice vybízíme k otevření tohoto tématu na nejbližším jednání, a to v návaznosti na workshop, realizovaném na výročním setkání v listopadu 2019. Věříme, že současnou situaci naše společnost úspěšně zvládne. Uvítáme, když tato zkušenost přispěje k novému pohledu na digitálního vzdělávání.

Za Jednotu školských informatiků, z. s.

Mgr. Daniel Lessner

předseda JSI

2 komentáře:

Silvie A. řekl(a)...

JSI jako zástupce školských informatiků na školách

Tak pozor! Jakási "JSI" rozhodně není zástupce školských informatiků!

Mira řekl(a)...

Jsem členem JSI, stejně, jako provozovatel tohoto webu. Promiňte a vy jste kdo?

Okomentovat