28.4.20

Profesor Hejný připravil online kurz pro porozumění zlomkům

Třítýdenní online kurz zdarma slibuje, že dětem pomůže s porozuměním zlomkům. Zlomky jsou jeden z největších problémů při výuce matematiky. Alespoň to tvrdí učitel Tomáš Chrobák, vítěz ceny pro nejinspirativnější učitele Global Teacher Prize Czech Republic 2019 a jeden z letošních 50 finalistů celosvětového kola, do kterého se přihlásilo na 12000 učitelů z celého světa.

Ten spolu s prof. Hejným z Katedry matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy kurz tvořil a vedle toho natočil i instruktážní video, jak by se měly zlomky učit nejen v této době. Ve videu, které je k dispozici na www.h-edu.cz/zlomky, zmiňuje například, že lidstvo přes tisíc let používalo pouze takzvané kmenové zlomky – „ty s jedničkou nahoře“ – a že při výuce zlomků se nerespektuje to, že náš mozek je tímto obdobím poznamenaný a potřebuje více než jeden až dva týdny práce pouze s těmito kmenovými zlomky, než se přejde ke zlomkům nekmenovým. Proto kurz probíhá diferencovaně tak, aby i děti, které budou počítat pouze s kmenovými zlomky, zvládly vypočítat některé úlohy. „Problémem nejsou ani tak operace se zlomky jako sčítání, násobení nebo úpravy složených zlomků, to už se člověk naučí. Problém je samotné pochopení, co to zlomek je, jinak vše ostatní jsou naučené básničky vhodné tak akorát do školy, ale pro život naprosto nepoužitelné,“ dodává a ilustruje to na svojí žačce, kterou doučoval na přijímací zkoušky. Ta mu v jedné chvíli krásně odcitovala poučku, jak se sčítají zlomky, ale když se jí po chvilce zeptal, jestli ví, kolik je čtvrtka a 20 %, dokázala si sice převést 20 % na jednu pětinu, ale dál si už nevzpomněla, že právě teď by měla aplikovat naučenou poučku.

Kurz je určený především pro děti od páté do osmé třídy. Kurz počítá s tím, že do něj dítě přizve buď učitel, nebo rodič. Dítě vyplní vstupní test, na základě kterého mu bude doporučena buď lehčí, nebo těžší úroveň kurzu. V průběhu pak bude dítě řešit sérii úloh, kdy u každé bude mít jednu variantu s nápovědami a druhou na ověření, zda řešení úlohy pochopil. Na závěr udělá výstupní diagnostický test, díky kterému se dozví, o kolik se za ty tři týdny zlepšil, a učitel nebo rodič zároveň získá doporučení, jak s dítětem rozvíjet zlomky dál.

Online kurz vznikl díky fondu rychlé reakce Nadace České spořitelny , který nabídla svým partnerům jednak pro udržení kontinuity činnosti, ale právě také pro inovativní projekty, které mají pomoci s distanční metodou vzdělávání pro vyzkoušení nových způsobů výuky. Technologicky pak pro kurz poskytla a přizpůsobila platformu www.h-edu.cz Nadace Karla Janečka. Obě nadace podporují Hejného metodu dlouhodobě a na začátku krize podpořily zpřístupnění všech učebních materiálů H-mat, o. p. s., zdarma po dobu uzavření škol přes portál www.h-edu.cz a díky nim lektoři H-mat, o. p. s., poskytovali učitelům online konzultace a vytvořili speciální sbírku úloh vhodných pro práci v nových podmínkách. Toho využilo od uzavření škol na 80 000 učitelů, dětí a rodičů.
Kurz startuje 4. května a díky podpoře nadací je zdarma pro všechny, kteří do tohoto data absolvují vstupní test.

Žádné komentáře:

Okomentovat