20.4.20

Pedagogická komora, z.s.: Stanovisko k uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních

Vedení Pedagogické komory, z. s., oceňuje, že MŠMT připravilo harmonogram postupného otevírání škol. Vládou schválený plán bohužel obsahuje některé návrhy, které budou v praxi jen obtížně realizovatelné, mnohé důležité problémy neřeší vůbec a přináší více otázek než odpovědí. Tomu bylo možné předejít, kdyby ministr školství Robert Plaga materiál řádně projednal alespoň s největšími profesními organizacemi ve školství. Pedagogická komora nabízí ministerstvu školství pomoc. Rádi vyšleme zástupce do příslušných pracovních skupin MŠMT. Všechny školské organizace by měly v současné situaci vzájemně spolupracovat.

Nesouhlasíme s tím, že MŠMT většinou publikuje jen nezávazná doporučení. Je třeba co nejdříve nastavit základní závazná pravidla pro výuku na dálku, a to prostřednictvím novelizací současné legislativy, která s tímto způsobem výuky nepočítá. Právní vakuum trvá již déle než měsíc. Je zřejmé, že současný způsob výuky bude probíhat minimálně do konce tohoto školního roku. Dobře nastavená pravidla pro distanční výuku bude možné využít i v dalších případech.

Vláda by měla zmapovat, které rodiny žáků nemají přístup k on-line výuce, a zajistit pro ně potřebnou techniku a připojení k internetu. MŠMT by mělo totéž učinit v případě učitelů, kteří nedisponují potřebnou technikou k výuce na dálku, např. zafinancováním nákupu služebních notebooků školami.

Upozorňujeme, že učitelé jsou po zdravotnících druhou nejpočetnější profesní skupinou ohledně množství pozitivních nálezů onemocnění koronavirem. Ve 12 základních a středních školách byla vyhlášena karanténa ještě před jejich plošným uzavřením.

Mateřské školy

Vládní materiál opomíjí aktuální situaci mateřských škol, kdy je část z nich otevřena pro děti rodičů IZS, kde jsou nastavena jednoznačná pravidla pro provoz (maximum 15 dětí ve třídě, povinné nošení roušek apod.), většina MŠ byla uzavřena, ale velká část mateřských škol zůstává stále v provozu, aniž by zde platilo omezení pro počet dětí ve třídě. MŠMT by mělo co nejdříve sjednotit pravidla pro všechny otevřené mateřské školy bez rozdílu.

Pedagogická komora usilovala o plošné uzavření mateřských škol po vzoru Slovenska, ale vláda k tomu bohužel nepřistoupila, přestože otevřený dopis, který to navrhoval, podepsalo více než 4 000 signatářů. Důsledkem je, že řada rodičů nemůže čerpat ošetřovné, protože někteří zřizovatelé se brání tomu, aby ředitel přerušil provoz mateřské školy, přestože je toto rozhodnutí dle platné legislativy plně v kompetenci ředitelů škol.

MŠMT nastínilo podmínky, které musí být splněny, aby žáci 1. stupně ZŠ mohli navštěvovat školu, ale pro mateřské školy žádná podobná pravidla neplatí ani v současnosti. Žádáme, aby podmínky byly nastaveny jednotně pro všechny stupně škol.

MŠMT by mělo zmapovat, kolik mateřských škol a které zůstává otevřeno. Mělo by rovněž evidovat školy, kde byla vyhlášena karanténa. Upozorňujeme, že několik mateřských škol bylo uzavřeno kvůli pozitivnímu testu dítěte nebo zaměstnance na koronavirus.

Základní školy

Plán pracuje s označením „školní skupina“, který platná legislativa nezná. Vše má probíhat v režimu dobrovolnosti, což hodnotíme jako alibistické, protože to v důsledku znamená, že stát nemusí nic zajišťovat a veškerá zodpovědnost je přesunuta na ředitele škol a učitele, aniž by byla nastavena závazná pravidla.

Nestačí dodat čestné prohlášení, aby žák mohl navštěvovat školu. Umožnění prezenční docházky do školy by mělo být podmíněno negativním testem na koronavirus, protože třetina pozitivně testovaných nemá žádné příznaky. Tento test musí být bezplatný.

Organizačně bude velmi obtížné, aby na 1. stupni ZŠ učitel vyučoval část svých žáků na dálku a zároveň zajišťoval pro ostatní výuku přímo ve třídě.

Krajně nevhodné je zpochybňování nošení roušek ve třídách, když je v současnosti povinné i venku. Ministr školství tím veřejně zpochybňuje smysluplnost aktuálních opatření. Pravidla nastavená pro školy musí být stejná, jako pravidla pro jiná pracoviště, která budou v době otevření škol v platnosti. Učitelé i žáci musí být chráněni stejně jako všichni ostatní.

Střední školy

Kladně hodnotíme, že harmonogram umožní realizaci maturit a závěrečných zkoušek na SŠ do konce června. Pedagogická komora tento postup navrhovala již ve své tiskové zprávě z 24. března 2020. Podrobnosti byly součástí otevřeného dopisu, který podpořilo více než 1 400 signatářů.

Návrh Pedagogické komory, aby přijímací řízení na SŠ bylo plně přesunuto do kompetence ředitelů jednotlivých škol, bohužel MŠMT neakceptovalo. Zbytečně se tak budou žáci z různých základních škol setkávat, aby na SŠ vyplnili jednotné přijímací testy, které organizuje Cermat. Většina středních škol dokáže vybrat své budoucí žáky podle jiných kritérií. Je zbytečné vystavovat žáky a učitele tomuto riziku. Testy Cermatu by měly být pro školy dobrovolné, nikoliv povinné. To ale vyžaduje změnu příslušného zákona.

3 komentáře:

Silvie A. řekl(a)...

prostřednictvím novelizací současné legislativy

Funguje to tak, že schopní ministři (za vzor považuji paní Schillerovou) přichází do vlády s rozumnými a potřebnými návrhy, vláda je projedná a podpoří, a návrh zákona jde do Parlamentu.
Zatímco kašpárkovi jsou všichni vděční, že na zasedání vlády sedí v koutě a mlčí, nic nenavrhuje a do ničeho se nemíchá.

Vláda by měla zmapovat, které rodiny žáků nemají přístup k on-line výuce, a zajistit pro ně potřebnou techniku a připojení k internetu.

Návrhy a připomínky komorníků jsou vesměs rozumné, až na tenhle jeden. Cožpak komorníci nechápou, že některým rodinám cokoli poskytnout zadarmo je vyhazováním peněz z oken?

MŠMT by mělo totéž učinit v případě učitelů, kteří nedisponují potřebnou technikou k výuce na dálku, např. zafinancováním nákupu služebních notebooků školami.

Zde sice nehrozí okamžitá likvidace "potřebné techniky", ale dokážu si představit nejrůznější ptákoviny, kterými by ministerští mudrci dokázali ono "zafinancování" zazdít. Třeba seznam autorizovaných překupníků, kteří jediní smějí předražené zboží dodávat do škol. Chce-li vláda pomoci školám, ať dá školám balík peněz a NESTARÁ se, co s tím školy udělají.

Radek Sárközi řekl(a)...

Je řada rodin, kde by to vyhazovaní peněz oknem nebylo.

Silvie A. řekl(a)...

Máte pravdu, pane S. Je řada. A tuší komorníci něco o tom, v jakém poměru se jednotlivé typy rodin vyskytují?
Proto to nemůže být úkol pro vládu.

Okomentovat