29.4.20

MŠMT: Uvádíme na pravou míru článek MF Dnes

V dnešní MF Dnes se objevil text se zavádějícím titulkem "Podvedené děti", který obsahuje řadu nepřesností. Ministerstvo školství v pondělí 27. 4. vydalo vyhlášku k hodnocení aktuálního pololetí včetně metodiky.

Vyhlášku k hodnocení II. pololetí koncipovalo MŠMT s ohledem na současnou specifickou situaci v našem školství. Zohledňuje výuku do letošního 11. března, která poskytuje podklady pro hodnocení žáka, ale zároveň, pokud to je možné, mají být k hodnocení využity i podklady z následujícího období distanční výuky. Je ale důležité, aby při tom učitelé zohlednili specifické podmínky žáků, které jsou velmi různé, ať už vzhledem k materiálně technickému vybavení rodiny, či časovým možnostem zákonných zástupců dětí. Mnohem více než v minulosti je při tom důležitá zpětná vazba, formativní hodnocení a individuální přístup k žákům.

Vyhláška je právní text, nelze od něj očekávat konkrétní příklady jak postupovat. Ty rozvíjí doprovodná metodika, kterou MŠMT k vyhlášce připravilo a která jako součást dokumentu odešla společně s průvodním dopisem a vyhláškou do datových schránek všech škol.

Metodika učitele jasně vybízí k využití formativního hodnocení a poskytování zpětné vazby žákům. Je zde také uvedeno, že není nutné probrat vše z ŠVP v tomto školním roce a nemělo by docházet k situaci, že by byl žák, který měl doma ke vzdálené výuce špatné podmínky, hodnocen nedostatečně.

Odkazy:

2 komentáře:

Silvie A. řekl(a)...

Uvádíme na pravou míru? Co je to za blbost?
Když "uvádím na pravou míru", tak napíšu, v čem se protistrana mýlí, a jak je to správně.
Já to v tom textu nevidím. Tohle vypadá spíš jako apologetika, proč je ten ministerský text napsaný blbě.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru!

vybízí k využití formativního hodnocení a poskytování zpětné vazby žákům

Ach ta zpětná vazba!
Odborníci na vzdělání, konzultanti a auditoří si už nejspíš nevzpomněli, čím by ještě mohli oživit to zdější zkompetentňovací mudrování o konkurenceschopnosti pro příští tisíciletí. A tak jim přijdou vhod i věci až všedně běžné. Chudoba ducha. Tak kdo nesděluje svým žákům, do jaké míry je jejich školní práce v souladu se zadáním té práce, nechť se přihlásí neodkladně!

že by byl žák, který měl doma ke vzdálené výuce špatné podmínky, hodnocen nedostatečně

A má-li prokazatelně podmínky běžně postačující, a nebo dokonce výborné?
Pytlici se ptají spíš tak nějak pro jistotu.
V každém případě by byli ale neradi, ti pytlici, kdyby jim někdo bránil v tom, aby mohli podle školního řádu hodnotit žáky, kteří pracují průběžně výborně.

Okomentovat