18.4.20

MŠMT: Návrh vyhlášky o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

 


N á v r h

VYHLÁŠKA

ze dne …………………….2020,

o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, § 71 a § 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 1

(1) V základním, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020
a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná osobní přítomnost žáků na vzdělávání,
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku probíhajícího v době, kdy žák nebyl osobně přítomen na vzdělávání, pokud měl pro takové vzdělávání žák podmínky, a
c) nelze-li vycházet pouze z písm. a) a b), pak lze přihlédnout k hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1 se nepoužijí.

(3) Ve středním vzdělávání a ve vzdělávání v konzervatoři může hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vycházet také z podkladů o vykonané pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo dobrovolné pomoci, pokud jsou relevantní ve vztahu k oboru vzdělání.

(4) Odstavec 1 se použije přiměřeně také pro vzdělávání v základní umělecké škole.

§ 2

Pro hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo závěrečné zkoušce, se nepoužije § 3 odst. 1 písm. e), § 3 odst. 2, § 3 odst. 6 písm. c) a d) a § 3 odst. 9 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.

§ 3

Ředitel školy informuje žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Zdroj: Vláda.cz10 komentářů:

Josef Soukal řekl(a)...

Takže kdo celé pololetí nedělal nic, dostane známku vycucanou z prstu?
To musí zastánce centrálních prvků v hodnocení po ministerstvu žádat, aby některé věci alespoň zčásti nechalo na školách?

mirek vaněk řekl(a)...

Takže ministerstvo odstavcem 1b) plivlo do tváře všem poctivým žákům, kteří doma poctivě dělají, mají spoustu jedniček. Řeklo jim,kašlem na vás, strčte si vaši práci někam. A podpořilo ty, kteří na to kašlou.

Potvrdilo obecný trend směřování školství posledních let. Politicky pdporujeme lemply a pracovité žáky ubíjíme. A platí to nejen pro žactvo.

Eva Adamová řekl(a)...

Proč si to myslíte pane Vaňku? Já ustanovením 1ab rozumím tak, že pokud mám nějaké známky za jeden a půl měsíce docházky, tak je prostě vezmu a přidám k nim "podpůrně" hodnocení toho, jak žák přistupoval k domácí výuce, a ohodnotím ho buď známkou nebo slovně. V matematice to tak udělám u všech. V případě, že známky u někoho žádné nemám, což možná nastane u několika žáků ve fyzice, vezmu prostě známku z prvního pololetí a "podpůrně" přidám ohodnocení domácí práce žáka. U žáků, kteří se snažili doma pracovat to povede ke zlepšení známky nejspíše o jeden stupeň a těch bude většina. Mslím si, že nebudou mít důvod k nespokojenosti. U těch, kteří nedělali nic ke zhoršení, těch nebude mnoho. No a pokud měl někdo v prvním pololetí pětku nebo má známky na pětku za měsíc a půl docházky a současně mi neodevzdá ani ň z domácí práce, toho nechám vykonat opravnou zkoušku. Jak prosté. Předesílám, že domácí práci zadávám tak, že je při troše chtění zvladatelná i pro slabé žáky.

Vít Tomis řekl(a)...

Vidím to stejně, jako paní Adamová.

Jirka řekl(a)...

Také to vidím stejně jako paní Adamová. Jen se v plánované cestě nesmí objevit ledovec, jehož větší část se skrývá pod hladinou (mám rád fyziku a dějepis). Pokud do této smysluplné cesty vstoupí z jakýchkoliv důvodů vyšší moc (ČŠI a doplňte podle svých zkušeností), pak má "svatou" pravdu pan Vaněk.

Josef Soukal řekl(a)...

"(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1 se nepoužijí."

Já tomu rozumím tak, že nebudou žádné opravné zkoušky.

Eva Adamová řekl(a)...

Pane Soukale, nechci se s Vámi přít, ale celý odstavec jedna je pouze o získávání podkladů k hodnocení. Odstavcem druhým jsou podle mne myšlena pravidla typu:
"pokud žák nemá alespoň 2/3 požadovaných známek, je neklasifikován"
"pokud má žák v daném předmětu více než 30% absence, je neklasifikován"

Ale možná se mýlím, uvidíme.

Josef Soukal řekl(a)...

Rád bych se mýlil.

mirek vaněk řekl(a)...

Já vnímám podpůrné jako doplňkové. Tedy hlavní jsou známky, které žák dostal za denného studia a známky z online studia mohou jen dolaďovat - zaokrouhlovat. Kdyby online známky byly rovnocenné, pak nemají 2 odstavce smysl.
Vůbec neřeší případy, kdy žák nemá žádné známky a o ne z důvodů technických, ale že si z online výuky odělal prázdniny. Což u učňů není až tak vzácné.

Eva Adamová řekl(a)...

Já mám obavy, pane Vaňku, že žádého detailnějšího řešení se od pana ministra nedočkáme. Budeme si tedy muset poradit sami.

Okomentovat