14.4.20

Kateřina Emer Venclová: Systém studijních skupin dle modelu "Štorchova škola" - udržitelné vzdělávání při pandemii COVID-19

Za naše volné občanské uskupení (budoucí Asociaci freelancerů ve školství) nabízím přijatelné řešení současné patové situace.

Co je systém studijních skupin?
aneb udržitelné vzdělávání v době koronavirové

Hlavní principy 
 • Pokračuje distanční výuka (frontální výuka a zadávání úloh) řízená „vedoucím učitelem“.
 • Scházejí se pouze malé studijní skupiny (5-9 žáků) – kvůli pomoci s učivem, socializaci a asistentskému dohledu.
 • 3 druhy studijních skupin: 
  • Individuální
   • Pokračování v dosavadním režimu domácího vzdělávání
   • Asistentem skupiny je automaticky zákonný zástupce dítěte
  • Mimoškolní („obývákové“)
   • Skupiny iniciované rodiči kvůli vzájemnému odlehčení, na bázi mimoškolních vazeb
   • Asistentem skupiny je rodič nebo dobrovolník zmocněný k tomuto ostatními zákonnými zástupci (možnost pravidelného střídání se u dětí)
  • Školní
   • Pro děti, které nemají jinou možnost – distanční režim pro ně není zvladatelný, rodiče nejsou schopni zajistit dostatečnou podporu (např. musejí do práce, nemají hlídání, nemají připojení k internetu atp.)
   • Asistenty školní studijní skupiny jsou uvolnění učitelé, školní asistenti, asistenti pedagoga, vychovatelé, pedagogové volného času apod.

Výhody zvoleného řešení

 • Vyzkoušený koncept
  • Vychází z tzv. Štorchovy školy (20. léta 20. stol.), montessori pedagogiky a skautské tradice; odpovídá tradičnímu vysokoškolskému modelu studijních kruhů.
 • Kompatibilní s chytrou karanténou
  • V případě podezření na nákazu je testována vždy jen malá skupinka – nehrozí, že bude muset být kvůli jednomu případu uzavřena a přetestována celá škola.
 • O způsobu vzdělávání rozhodují rodiče podle individuálních možností a potřeb rodiny
  • Vyhoví těm, kteří se potřebují vrátit do práce, i těm, kteří chtějí dítě nechat doma.
 • Ředitelé a učitelé mají dostatečný prostor pro optimalizaci systému studijních skupin dle místních podmínek, mohou využívat zdrojů z veřejného, neziskového i firemního sektoru, dobrovolnických systémů i individuálních darů a dobrovolnictví.

Co je připraveno

 • Podrobný popis modelu (https://bit.ly/skup_popis) a metodika jeho zavedení (https://bit.ly/skup_metodika)
 • Konzultace s pedagogy a rodiči včetně ověření použitelnosti pro různé podmínky, různé stupně vzdělávání, vyloučené lokality apod. ()
 • Multioborový tým schopný doplnit další potřebné podklady a spolupracovat na realizaci (asfros@seznam.cz, 777 070 989)

Navržený model vyhoví zastáncům otevření škol i zastáncům zachování domácí výuky při minimalizaci rizika šíření nákazy. 


Ke stažení: Žádné komentáře:

Okomentovat