23.4.20

Karel Klatovský: Jak v MS Teams plánovat výuku a nezasahovat si navzájem do výuky?

Po té, co stovky škol nově přešly na online výuku v aplikaci MS Teams, mnoho z nich řeší, jakým způsobem plánovat výuku tak, aby nezasahovala do již naplánované výuky v dané třídě, resp. jak vědět o tom, zda daná třída již v mnou plánovaný čas výuku nemá. Pojďme se teď společně podívat na několik možných scénářů, jak to vyřešit.


1. Pevný rozvrh - možná se vám to zdá úsměvné, ale v jednoduchosti je síla. A stejně jako jste na začátku školní roku měli pevný rozvrh hodin, který jste dodržovali, tak mnoho škol na takový typ rozvrhu najelo i nyní. Vybraly předměty, které jsou pro každou třídu důležité, vytvořily zjednodušený dočasný rozvrh tříd a pak jednotliví vyučující nebo třídní učitelé vytvořili v Teamsech opakované události. Tímto scénářem tak veškeré dohady a možné překryvy výuky odpadají a i pro učitele a žáky je pravidelný rozvrh tím nejlepším řešením. Takový pevný rozvrh pak může mít podobu například excelové tabulky, kterou si můžete přidat jako další záložku do týmu pro učitele.

2. Vytvoření speciálního účtu uživatele/místnosti - druhou možností je vytvoření speciálního účtu/účtů uživatelů, kteří mohou být pojmenováni třeba jako onlinevyuka@naseskola.cz (pokud chcete mít a vidět v jednom kalendáři výuku ze všech tříd a předmětů najednou) nebo např. 5B@naseskola.cz nebo 7A@naseskola.cz (pokud chcete mít možnost si snadno zobrazit online rozvrh jednotlivých tříd - i zde pak ale je možné díky překryvu kalendářů si zobrazit výuku celé školy). Případně to můžete i zkombinovat dohromady. Takový účet pak přidáte do jednotlivých schůzek dle následujícího klíče:

- účet 5B@naseskola.cz přidáte jako povinného účastníka všech naplánovaných schůzek pro 5B. Obrovskou výhodou je, že jakmile plánujete schůzku a náhodou by již v daný čas měla třída naplánovanou výuku (tj. někdo před vámi už přidal hodinu s povinným účastníkem 5B), tak jste o tom ihned graficky informováni v podobě červeného zabarvení.

5.B v tento čas nemá volno, ikona je červená a jsou zobrazeny navrhované časy, kdy volno má

 5.B v tento čas má volno, ikona není červená a hodinu je možné naplánovat

Další skvělou vlastností je to, že si tento kalendář můžete (po tom, co jej s vámi např. správce Office 365 nasdílí - stačí se přihlásit do Outlooku daného uživatele a nasdílet kalendář pro čtení se všemi uživateli) zobrazit v rámci kalendářů v Outlooku a podívat se, kdy je například vhodná další hodina nebo se podívat na celý rozvrh 5B.

Uživatel 5B může sdílet svůj kalendář

Sdílet kalendář můžete všem v rámci školy nebo jen vybraným uživatelům (třeba pouze skupině Učitelé)

Následně každý učitel si může vybrat, jaké kalendáře si přidá do svého Outlooku...

 ... a přehledně vidí (a může zapínat a vypínat) zobrazení online rozvrhů jednotlivých tříd.

Kromě účtů uživatele a jeho přidávání do schůzek můžete stejným způsobem využít i účty místností. Zde ale ve výchozím nastavení nejsou v kalendáři místnosti vidět podrobnosti schůzky (jen, zda je místnost "obsazena" a je nutné jej nejprve nastavit skrze PowerShellový skript, což pro méně zkušené uživatele může být problém.

Pro zobrazení toho, kdo schůzku v kalendáři naplánoval, je zapotřebí využít tento skript:

Set-MailboxFolderPermission -Identity Meetingroom:\calendar -User
default -AccessRights LimitedDetails

a  pokud chcete vidět i název události (tj. hodiny), tak pak i tento:

Set-CalendarProcessing -Identity Meetingroom
-AddOrganizerToSubject $true -DeleteComments $false -DeleteSubject $false

Samozřejmě se nejedná ve výše uvedených odstavcích o všechny možné postupy, jak docílit toho, abyste si nezasahovali do výuky. V Teamsech jsou dostupné různé doplňky a aplikace (např. CalendarBOT), který vám s tímto může pomoci také. Tento návod byl tak psán jako jedno z možných (a relativně nejsnazších) řešení, jak toho dosáhnout.

Převzato z autorova blogu O technologiích (nejen) ve školách....

Žádné komentáře:

Okomentovat