29.4.20

Jiří Mihola: Od ministra se prostě očekává maršálská hůl v tornistře, nikoli chování podle úsloví "kdo nic nedělá,nic nepokazi."

Z komentáře Jiřího Miholy na sociální síti Facebook vybíráme: "Místo řešení problémů ovšem Sněmovnou plíživě prochází zcela zbytečný zákon o pedagogických pracovních,který české školství určitě nezachrání, za to však učitelské povolání zdevastuje vpuštěním nekvalifikovaných. Minulý týden řešila Sněmovna podobnou situaci v oblasti medicíny a většina stran tento nebezpečný zákon pod taktovkou lékařů ve svých řadách ve třetím čtení jasně vymetla."


Ať se na mě nikdo nezlobí,ale ministr školství buď podlehl jarní únavě nebo začal hrát na schovávanou. Na nic z toho však není čas. Školství je velice citlivý rezort a prudké turbulence způsobené rychlým rozvolňováním opatření koronavirové pandemie na něj nejen dopadnou,ale podepíší se na dlouho.

Nechápu,jak je možné, že si v rámci koalice stále nevydobyl prostor,aby se na schůzi definitivně rozhodla (ne)povinná maturita z matematiky. Nic neví ředitelé, nic neví studenti, aktuálně platí zákon,podle nějž je povinná maturita z matematiky k roku 2021, který však s velkou pravděpodobností platit nebude, jen nevíme, jestli zvítězí odklad povinné maturity na dva roky nebo napořád.

Žáci devátého ročníku stále neznají termín přijímacích zkoušek na středni školy a že by se ministr zasadil o to,aby měli možnost dvou termínů, jako jejich spolužáci v minulých letech a rodiče možnost odvolání, o tom si můžeme nechat jen zdát. Místo toho slyšíme dokola nudné a jalové výmluvy, kterým už asi věří jen ministr sám.

Jasné slovo by určitě uvítaly i vysoké školy. Místo řešení problémů ovšem Sněmovnou plíživě prochází zcela zbytečný zákon o pedagogických pracovních, který české školství určitě nezachrání, za to však učitelské povolání zdevastuje vpuštěním nekvalifikovaných. Minulý týden řešila Sněmovna podobnou situaci v oblasti medicíny a většina stran tento nebezpečný zákon pod taktovkou lékařů ve svých řadách ve třetím čtení jasně vymetla.

Od ministra se prostě očekává maršálská hůl v tornistře, nikoli chování podle úsloví "kdo nic nedělá,nic nepokazí." Takový luxus si české školství nemůže dovolit.

#probudmeministraskolstvi

3 komentáře:

mirek vaněk řekl(a)...

Nejoblíbenější ministři školství byli ti, co nic nedělali a nechali školství devastovat(např Buzková) Podle toho školství vypadá. Pak jsou tu nenávidění, kteří škodili. Ministr Plaga zatím neví co. Neví o co kráčí na školách, naslouchá expertům a občas škodí nevědomky. Bohužel trpí amatérismem úředníků a malým rozhledem vysokoškolského učitele a politickou a finanční méněcenností resortu. Zpolitizované ČŠI a podfinancované VŠ mu nejsou schopni získat relevantní informace a tak věří účelovým studiím neziskovek či kamarádům z vysokých postů na volejbale či golfu. Než úředníci zareagují trvá to neúměrně dlouho. A řešit problém v krátkém čase neumí. Byli spíš naučeni problémy vytvářet, aby bylo co zlepšovat a na co čerpat.
Prostě chybí poradní týmy lidí s přehledem a z praxe a informace. Čěkat, až nějaké informace vyplynou z médií je luxus, který si v této překotné době nemůže dovolit.

Eva Adamová řekl(a)...

Mě by v souvislosti s výše uvedeným zajímalo, na co máme NUV (národní ústav pro vzdělávání), či jak se to dnes jmenuje. Tam by se měly všechny informace soustřeďovat a alyzovat, to je přece organizace řízená ministerstvem.

Nicka Pytlik řekl(a)...

chybí poradní týmy lidí s přehledem

Odborníků na vzdělání, konzultantů, auditorů a anylytiků přehršel, kam jen oko dohlédne. Všichni ale naprosto přesně vědí, jak až moc je školství zabetonováno v dobách marietereziánské zatuchliny místo toho, aby se rozletělo vstříc zkonkurenceschopnění pro třetí tisíciletí.
Je nutno sledovat trendy. Aktuálně frčí vycházení z bublin a poskytování zpětných vazeb. Škoda jen, že se už nerozklíčovávává zkompetentňování v duchu zrevidovaných blůmových taxonomií vzdělávacího cílení. To pytliky bavilo.
Nastává epocha postkompetenční... čím větší trdlo nabo pitomec, tím více prostoru je mu dáváno a sluchu i vidu dopřáváno.
Milé děti, veškerou svoji energii věnujte tomu, abyste nemusely dělat zhola nic!

Okomentovat