19.4.20

Jana Smetanová: Ministerstvo školství intenzivně pracuje na metodice k znovuotevření základních škol

Ministerstvo školství intenzivně pracuje na metodice k znovuotevření základních škol. Ředitelé škol dostanou odpovědi i na otázky, které zpracovali členové Stálé konference ředitelů základních škol v projektu SYPO. Do konce dubna by také měla být zveřejněna novela nařízení vlády 75/2005 Sb. k přímé vyučovací povinnosti, aby ředitelé škol mohli připravovat úvazky pro nový školní rok.

 1. Co je cílem zahájení činnosti základních škol se žáky 1. stupně? Má škola zajistit pouze „hlídací službu“ pro rodiče žáků, kteří se vrátí do zaměstnání, nebo má plnit svoji funkci vzdělávací a poskytnout výuku dětem z nepodnětného rodinného prostředí, ve kterém nemají podporu k domácímu vzdělávání?
 2. Zaniká rodičům při otevření školy nárok na ošetřovné?
 3. Za jakých podmínek budou děti moci do školy přijít? Jak bude zjišťován jeho aktuální zdravotní stav?
 4. Budou rodiče vydávat každodenně čestné prohlášení, že se dítě nesetkalo s osobou ohroženou koronavirem a může do školy přijít?
 5. Jaká bude vymáhána odpovědnost rodičů za to, že děti mají denně čisté a vyvařené roušky a mají jich dostatek?
 6. Jak dlouhou dobu mají žáci ve škole pobývat, pokud nebude umožněno školní stravování?
 7. Pokud bude umožněno školní stravování, jak má být organizováno vydávání obědů omezené časově na 11.00h – 14.00h?
 8. Jestliže nebude vyučována tělesná výchova, mohou žáci pobývat venku při jiných činnostech?
 9. Pokud má být cílem otevření školy zajištění výuky dětem z málo podnětného prostředí, má škola spolupracovat s OSPODem a vyžadovat docházku těchto žáků do školy?
 10. Kdo rozhodne o tom, zda je pracovník školy v rizikové skupině a nemusí chodit na pracoviště?
 11. Pokud učitel nebude docházet na pracoviště a nebude provádět a
 12. V jakém rozsahu budou zajištěny ochranné pomůcky pro pracovníky školy? Kdo bude tyto pomůcky zajišťovat a hradit?
 13. Jestliže škola bude otevřená a zajistí žákům přímou výuku, je povinna zajišťovat i online výuku pro žáky, kteří do školy chodit nebudou?
 14. Jakým způsobem budou hodnoceni žáci na konci školního roku? Bude změněna legislativa, aby bylo možné žáky nehodnotit a prospěli? Bude změněn §69 školského zákona?
 15. Může škola podle svého personálního zabezpečení rozhodnout o tom, jakou službu bude rodičům nabízet? Zda bude žáky pouze hlídat nebo zda bude vyučovat?
 16. Jakým způsobem má být prováděna dezinfekce prostor školy?
 17. Má škola zakázat vstup do budovy rodičům a prarodičům žáků z hygienických důvodů?
 18. Má být v odpoledních hodinách zajištěn provoz školní družiny? Pokud ano, do kolika hodin.
 19. Jaký počet hodin má být denně zajištěn pro přímou práci s dětmi?
 20. Ranní družina? Ano x Ne za jakých podmínek?
 21. Má se asistent pedagoga se účastnit vyučovacího procesu u žáka se SVP nebo má vykonávat dohled nad jinými žáky?
 22. Mají pokračovat hodiny náprav - reedukace?
 23. Bude zřizovatel povinen obnovit veřejnou dopravu s jízdními řády jako ve školním roce, aby se žáci dostali do školy? Nyní je v některých městech prázdninový jízdní řád.
 24. Můžete prosím přesně definovat pojem dětská skupina?
 25. Kdo ponese odpovědnost, pokud dojde ve škole k rozšíření koronaviru?


3 komentáře:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Výborné,super, přesné. tleskám

Jana Karvaiová řekl(a)...

V textu asi něco trochu chybí

Unknown řekl(a)...

A pro MŠ bude jaký manuál?

Okomentovat