24.4.20

EDUin: Co bude psát na vysvědčení, si má každá škola určit sama

Ministerstvo školství poslalo do vlády návrh vyhlášky, podle níž se mají řídit školy při uzavírání klasifikace v letním pololetí. Jejím základním problémem je, že školám a učitelům žádná vodítka, jak postupovat v současné pro učitele i žáky obtížné a výjimečné situaci, nedává.


Už několik týdnů ministr Plaga opakovaně doporučuje školám, aby za domácí práci žáky neznámkovaly a místo toho se soustředily na zpětnou vazbu a formativní hodnocení. Ve vyhlášce, kterou ministerstvo v posledních týdnech připravovalo, se však s těmito doporučeními nepracuje. Přestože ministr opakovaně, například v E15 vyzval školy, aby ustoupily od známkování a testování a v současné výjimečné situaci hodnotily to, co je opravdu důležité, tedy především pokrok žáka, podle vyhlášky připravené jeho úřadem mají být děti hodnoceny na základě známek, které stihly nasbírat za necelých šest týdnů, kdy se v tomto pololetí chodilo do školy.

Hodnocení během distanční výuky má být pro klasifikaci oporou, vyhláška ale neříká v jakém smyslu. Vzhledem k tomu, že se řada škol a učitelů nezávaznými výzvami ministra neřídí a své žáky známkuje a testuje bez ohledu na podmínky, které mají k učení, reálně hrozí, že řada škol své žáky oznámkuje bez dostatečného ohledu na výjimečnou situaci, v níž se vzdělávání v tomto pololetí odehrává.

I za normálních okolností jsou rozdíly v přístupu ke vzdělání u žáků českých škol velmi odlišné a poplatné sociálnímu postavení rodiny. Výuka na dálku, která pro žáky 2. stupně a nematuritních ročníků výuky bude trvat až do konce školního roku, tyto rozdíly ještě zvýšila. Částečně kvůli velkým rozdílům v přístupu jednotlivých škol a učitelů k online vzdělávání, částečně kvůli odlišným podmínkám, které mají žáci pro učení doma. Samostatnou otázkou pro školy bude, jak se vypořádat s hodnocením dětí, které se nepodařilo do dálkové výuky zapojit, přičemž školy v tomto směru vyvíjejí velmi rozdílnou aktivitu.

Návrh vyhlášky upravující podmínky pro klasifikaci tak, jak ji ministerstvo předložilo, tyto rozdíly ještě podpoří. Tím, že jasně nepojmenovává principy hodnocení a klasifikace ve výjimečné situaci, umožňuje školám, aby na základě svého uvážení na konci pololetí rozdaly známky ani ne tak dětem, ale jejich rodičům. Zcela na nich nechává například i tak základní rozhodnutí, jako je postup při klasifikaci předmětů, které se na dálku smysluplně učit nedají (tvz. výchovy). Takto rozdané známky budou mít ještě nižší vypovídací hodnotu než kdy jindy. Ve srovnání s materiálem, který pro klasifikaci letošního letního pololetí připravilo slovenské ministerstvo školství, je česká vyhláška z pohledu EDUin zklamáním.

„Předložená vyhláška je metodicky chabá, neposkytuje školám oporu a nenaznačuje možnosti pro uplatnění inovativnější způsobů závěrečného hodnocení žáků, přestože k tomu ministr Plaga nabádá snad v každém rozhovoru. Není možné očekávat, že někdo bude brát jako závaznou doprovodnou důvodovou zprávu. Naopak lze předpokládat, že se velká část škol při hodnocení a klasifikaci bude povětšinou řídit svými školními řády a tradičními postupy. A to v řadě případů povede k velmi velkým nespravedlnostem a nebude to ve prospěch žáka. Můžeme aspoň doufat, že vydání vyhlášky doprovodí celá řada skvělých metodických materiálů a doporučení, které se dostanou ke všem ředitelům a učitelům dříve, než na jejich školách uzavřou klasifikaci,” říká Karel Gargulák, analytik Eduinu.

„Tak jako je již všeobecně přijímaným faktem, že současná koronakrize se stala příležitostí českého školství k velkému skoku v digitalizaci, mohla se situace kolem hodnocení stát velkým skokem k rozšíření formativního hodnocení na školách. Návrh vyhlášky černé na bílém potvrzuje, že navzdory původním proklamacím ministra Plagy se nic takového bohužel konat nebude, přicházíme tím o další velkou příležitost,” říká programový ředitel EDUinu Miroslav Hřebecký.

21 komentářů:

Vít Tomis řekl(a)...

přicházíme tím o další velkou příležitost definitivně zničit školství - to už pan ředitel nedokončil.

Silvie A. řekl(a)...

Ta velká příležitost ještě nebyla definitivně promarněna, pane Tomis. Neziskové edu-hyeny to ještě budou zkoušet znovu a znovu. A pan ministr jim bude přicmrdávat.

Jiří Kostečka řekl(a)...

"I za normálních okolností jsou rozdíly v přístupu ke vzdělání u žáků českých škol velmi odlišné a poplatné sociálnímu postavení rodiny."

- Za tohle by eudínec, co to napsal, zasloužil pár facek. V osmdesátkách mě dvakrát vyrazili z místa, protože jsem odmítl dávat lepší známky dětem jen proto, že byly dělnického původu. Jestli EDUin ví o jednom jediném případu, kdy dnešní učitel přistupuje k dětem "poplatně sociálnímu postavení rodiny", ať podá trestní oznámení. Jinak - já to klidně zopakuju: ať drží hubu.

Laďka Ortová řekl(a)...

Proč by se mělo rozšiřovat formativní hodnocení, když jej teď školy poskytovat mohou a většinově této možnosti nevyužívají? Proč proč proč?

Když školy mohou a nechtějí používat formativní hodnocení, budou k tomu donuceny vyhláškou či rovnou zákonem nejen pro toto pololetí, ale už navždy? Komu k dobru?

Eva Adamová řekl(a)...

Stále více té vyhlášce fandím.

Ferda44 řekl(a)...

Základní pravidlo:
Říká-li něco EDUín - opak je pravdou.

Radek Sárközi řekl(a)...

"Velký skok"?

Ygrain řekl(a)...

"přičemž školy v tomto směru vyvíjejí velmi rozdílnou aktivitu."

...zatímco žactvo sedí s nosem přilepeným na monitor a na kolenou žebroní o krůpěj vzdělání, že?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Co je napsáno na vysvědčení určuje učitel daného vyučovacího předmětu.
Je to plně v jeho kompetenci.

Silvie A. řekl(a)...

určuje učitel daného vyučovacího předmětu

Když si ředitel výslovně vymíní, že tam má být formativní blábol? Kdo je takový geroj aby se vzepřel?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Když si ředitel výslovně vymíní, že tam má být formativní blábol?

Tak tam bude formativní blábol, který ale bude odpovídat skutečnost.
Třeba že žák, kromě toho, že obtěžuje všechny okolo výlevy svojí morálně volní pokleslosti, nedělá už vůbec nic,že si třída včetně učitelů oddechne, když chybí, což ja zaplaťpámbu téměř pořád, a že může postoupit do vyššího ročníku právě a jen proto, aby ze školy vypadl co možná nejdříve.

mirek vaněk řekl(a)...

U soukromé školy má významné slovo k tomu co bude na vysvědčení investor, rodič.
Každý učitel se může svobodně rozhodnout poslechnout nebo jít.
Takže nedělejte si iluze. EDuIn jen popsal skutečný stav věcí, který je ale výsledkem i jeho snažení a který stále hodlá zlepšovat. Podle toho to ve školství vypadá.
A takových zlepšovatelů je víc než by bylo zdrávo a v médiích jsou pečení vaření. Pokud úředník problematice nerozumí, rád jim naslouchá.

Eva Adamová řekl(a)...

Formativní hodnocení se stejně musí ve všech systémech převádět na známku, která se na vysvědčení neobjeví, ale slouží k určení vyznamenání a případného propadnutí.

A navážu na Pytlíka. Může mi někdo zabránit formativní hodnocení n apsat ve stylu - učivo třetího čtvrtletí osmého ročníku nezvládl, domácí vzdělávání ignoroval a převést ho na 5? Nemůže.

old pratavetra řekl(a)...

"Když si ředitel výslovně vymíní, že tam má být formativní blábol?" Koukám, že někteří mají na škole Saúdskou Arábii.

"Tak tam bude formativní blábol, který ale bude odpovídat skutečnost." Přesně tak. Příkladem jsou formativní hodnocení Scio školy. "Pracovala jsi na projektu."

Jiří Kostečka řekl(a)...

"Může mi někdo zabránit formativní hodnocení napsat ve stylu - učivo třetího čtvrtletí osmého ročníku nezvládl, domácí vzdělávání ignoroval a převést ho na 5? Nemůže."

Šmárja, paní Adamová, Vy byste si vážně troufla? Tak to klobouk dolů, a pěkně hluboko. A opravdu bez ironie.

Eva Adamová řekl(a)...

Zatím mám v merku dva takové žáky a pokud se nerozkývou, bude zle, ať už formativně nebo neformativně. Ale já myslím, že oni se rozkývou, protože vědí, že s čerty nejsou žerty. A protože to o mě ví i ředitel, zrovna v pondělí bude chystat pozvánečku pro rodiče, aby s nimi byla nastalá situace řádně probrána a vše jim bylo vysvětleno. Ale myslím si, že učnáky a základky v určitých, raději nejmenovaných oblastech, jsou plné podobných andílků, kteří využili koronaviru k nicnedělání, a že se učitelé při jejich hodnocení ještě zapotí.

Takže, pane Kostečko, dám vědět, zda bude potřeba smeknout.

Ygrain řekl(a)...

Taky chystám na pondělí Hovor... a co jsem tuhle nasázela áčka za neodevzdané úkoly, najednou jsem jimi úplně zahlcena :D

Jiří Kostečka řekl(a)...

Vážená paní kolegyně Adamová,
ať už to u Vás dopadne, jak chce, formativně nebo neformativně, pánbůh zaplať, že se svět ještě úplně nezbláznil. Držím palce. Vám, abyste se nedala, i těm dvěma, aby to poctivě dali.

Charlie řekl(a)...

Velký skok mi neblaze připomíná Dlouhý pochod. Doufám, že důsledky nebudou podobné.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici se v tomto směru nepovažují za znalce, ale řekli by, že učitelovo hodnocení školní práce žáka, může ředitel školy revidovat právě a jen komisionálním přezkoušením. Pak je ovšem to hodnocení bez podpisu toho učitele a čistě v odpovědnosti ředitele školy.
Dá se zařídit leccos. Namátkou... ustavit komisi ze spřízněných duší bez onoho učitele, což se dá zdůvodnit důvěrný sdělením žáka, že má z učitele strach až panický, pojmout zkoušku jako čistě ústní, takže není co archivovat, a tak nějak podobně.
Pytlici mají za ta léta nemálo zážitků...

Jiří Kuhn řekl(a)...

Souhlas

Okomentovat