19.4.20

Dopis Františka Dobšíka ministrovi školství v záležitosti harmonogramu na uvolnění škol a školských zařízení a jednání tripartity

Přinášíme dopis Františka Dobšíka, předsedy Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy Robertu Plagovi v záležitosti harmonogramu na uvolnění škol a školských zařízení a jednání tripartity.


Vážený pan
Ing. Robert Plaga, Ph.D.
ministr školství,
mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás v záležitosti harmonogramu na uvolnění škol a školských zařízení a jednání tripartity.

Uvítali jsme váš příslib, že do konce dubna budou ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví zpracovány manuály pro školy a školská zařízení. V této době by bylo velmi vhodné a žádoucí obnovit jednání školské tripartity, protože aktivní sociální dialog může být velkým přínosem v řešení aktuálních problémů, které s mimořádnou situací souvisejí. Navrhuji prostředí videokonference, obdobně už tak jednají ostatní rezortní tripartity.

Záměrem školských odborů je nabídnout ministerstvu pomoc, jak efektivně promítnout do manuálů pro jednotlivé druhy škol odpovědi na otázky od pedagogů a rodičů, kterými jsme my a ministerstvo nyní doslova zavaleni.

Pro nás zástupce zaměstnanců jsou důležité odpovědi týkající se pracovněprávní problematiky spojené s BOZP, zdravotně epidemiologickými a hygienickými problémy v kontextu s ochranou veřejného zdraví. Dostáváme se do situace, která bude přinášet zvýšená rizika a nelze to ponechat jen na ředitelích škol a zřizovatelích.

Pro ředitele mateřských škol až po střední jsou velmi potřebná transparentní pedagogicko-organizační doporučení. Musí být jasno i v případech, kdy ředitelé z objektivních důvodů (personálních, nedostatku ochranných prostředků, prostorové nouze…) nebudou schopni na prvním stupni ZŠ zajistit školní skupiny a budou zřizovatelem nuceni překračovat doporučení.

Chtěl bych v této souvislosti upozornit, že druhou nejvíce ohroženou profesí jsou po zdravotnících, právě pedagogové, kterých je v současnosti nejvíce nakaženo, byť jsou školy uzavřeny. Nelze přehlížet obavy starších kolegů a kolegyň, které se považují za rizikovou skupinu. Nikde jsem nenašel v dostupných zdrojích jasné vymezení koho do ohrožené rizikové skupiny zařadit. Neznáme ani odpověď na otázku jaký význam a důsledky očekáváte od čestných prohlášení, na základě kterých budou žáci do skupin zařazeni.

V současné době vyhodnocujeme podněty z našich organizací ve školách a zpracováváme soubor otázek, které jsme od kolegů z mateřských až po vyšší odborné obdrželi.

Předem děkuji pane ministře za svolání školské tripartity, abychom mohli zaměstnancům garantovat bezpečné podmínky pro jejich práci po návratu do škol. Diskutovat bychom měli i o případném přehodnocení připraveného scénáře, pokud by se nepodařilo odstínit obavy, které s ochranou zdraví sdílíme.

S pozdravem bezvirových dnů

František Dobšík
předseda

17. 4. 2020
Žádné komentáře:

Okomentovat