16.4.20

ČMOS PŠ: Vyjádření k možnosti zaměstnance odmítnout výkon práce

Každý zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, má-li důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných osob (§ 106 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). Toto odmítnutí není porušením povinností zaměstnance. Zaměstnanec tedy za tento postup nemůže být sankcionován.


Právo odmítnout výkon práce je podmíněno existencí bezprostředního a závažného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance, případně jiné osoby a důvodné obavy zaměstnance z tohoto ohrožení. Z formulace vyplývá, že jde o vysokou intenzitu reálného ohrožení, která hrozí závazným následkem na zdraví nebo životu zaměstnance. Odmítnout práci tedy zaměstnanec nebude oprávněn nebude-li jeho domněnka důvodná, nebo nebude-li ohrožení dosahovat požadované intenzity.

Oprávněnost odmítnutí výkonu práce bude nutné posuzovat individuálně s přihlédnutím k okolnostem jednotlivého případu. Pro úplnost dodávám, že nepřizná-li zaměstnavatel zaměstnanci toto právo, je-li to důvodné, dopouští se správního deliktu na úseku bezpečnosti práce (§ 30 odst. 1 písm. t) zákona č. 251/2000 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů). Za to mu může být uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

V konkrétních případech intenzity ohrožení zaměstnanců škol a školských zařízení v souvislosti s koronavirem by měl posoudit příslušný orgán epidemiologické složky.

67 komentářů:

ema řekl(a)...

ráno učitelka vstane (pánové prominou, ale jsou téměř vyhynulý druh), podívá se na sebe do zrcadla a zeptá se: Chci si udržet svou práci? Stojí mi ta práce za to? Co mi moje práce dává a bere? Koho kromě sebe ohrozím, když nastoupím? Ten chaos, který 25. května na základkách bude, je nepodstatný problém. To zvládneme. Jako ostatně vždycky. Větší problém je někde jinde a nikdo ho za nás nevyřeší, rozhodovat se bude každý sám. Učitelství je jedna z nejkontaktnějších profesí a jdeme do toho doslova s mottem "Máme holé ruce".

Ygrain řekl(a)...

Do té úvahy by mělo vstoupit, dodal mi zaměstnavatel roušku, ve které se dá dýchat a která skutečně zamezuje průniku viru? Vzhledem k tomu, že načalstvo řeklo na plnou hubu, že hygienická opatření platná všude jinde nelze ve škole dodržet, požadují tedy po učitelích vstup do infekčního prostředí, kde nefunguje, že se chráníme navzájem.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Vše bylo přehozeno na ředitele a zřizovatele. MŠMT přeci jen doporučilo. Čímž nenese odpovědnost. pakliže se nakazím, budu moci vymáhat odškodné v podobě 100% nemocenské? když zemřu, co dostane moje rodina? Když to přenesu do rodiny? Je to totiž o tom, že se tímto právně vymanili s tím, že jsme tam vlezli dobrovolně,, dobrovolně se nakazili a tudíž nemáme nárok!

Jediný papír, který bude, bude čestné prohlášení rodiny. Které bude ale stát na dojmu a ne na prokázané bezinfekčnosti formou testování. Takže hezkýýýýý Pepíku!

Ygrain řekl(a)...

Inu, nezbývá než zopakovat: díky, náčelníku, že ses mě zastal. Pevně doufám, že aspoň ředitelé budou rozumní.

A odteď neříkám Plaga, ale Plague (pro neangličtináře: mor, nákaza). osud má evidentně smysl pro humor, když tomu pánovi přidělil takovéto nomen omen.

L.snirch řekl(a)...

p. Karvaiová:
Absurdní komentář.
V této situaci jsou miliony zaměstnanců nemocnic, obchodů, řidičů MHD,.... (a mnohem horší).
Jaké je řešení - vše trvale zavřít včetně obchodů?
Nechodíte náhodou taky nakupovat potraviny?
Kdo má zodpovídat za bezpečnost jiný než zřizovatel či ředitel firmy (školy)?
Pokud jste rizikový občan (nemoci,...), máte a budete mít možnost postupovat podle ZP a ministr to jasně uvedl.
Chce to uklidnit emoce a racionálně přemýšlet.
A promýšlet na úrovni školy možná opatření.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Pokud mám informace, tak např. zdravotnický personál má zajištěno přesně to,co popisuji. Takže žádná absurdita.¨Mám snad právo se bránit, nebo mám držet hubu a krok?

Jana Karvaiová řekl(a)...

A protože mám nemocného (dlouhodobě) manžela, tak se v současnosti zbytečně moc stýkám se zdravotníky a ti mají jasný názor- školy do června nespouštět. A podepisují tu petice proti spuštění škol.

Ygrain řekl(a)...

"V této situaci jsou miliony zaměstnanců nemocnic, obchodů, řidičů MHD,.... (a mnohem horší)"

Jo? A kteří z nich se mají v rámci svého povolání stýkat s lidmi bez roušek?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Chce to uklidnit emoce a racionálně přemýšlet.

Není nic případnějšího od učitele střední školy, než učiteli prvního stupně základní školy náležitě poradit.
To už je jen krůček mezi kované odborníky na vzdělání, konzultanty, auditoří a anylytiky. A to nejen v té dnešní překotně zavirované době.

L.snirch řekl(a)...

Maturant nastoupí o 14 dní dříve než 1. stupeň ZŠ.

Ygrain řekl(a)...

Maturant přijde s rouškou a bude v ní po celou dobu konzultace, s tím problém nemám.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Maturant nastoupí o 14 dní dříve než 1. stupeň ZŠ.

Tak to ano!
Snirchů maturanti jsou jistě na stejné mentální úrovni jako osmileté děti.
A jak jsou na tom snirchové?

L.snirch řekl(a)...

Školky vládou nebyly zavřené vůbec.
Pokud je nezavřeli zřizovatelé všechny, jsou některé otevřené po celou dobu.
Jsou všechny zavřené?

Ivo Mádr řekl(a)...

L.snirch

Je tu jeden rozdíl, všechny vyjmenované kategorie zaměstnanců se stýkají s lidmi v rouškách a respirátorech. Problém je v tom, že učitelé nejsou nijak chráněni. Žáci si roušky budou sundávat a jak je donutíte, aby si je nasadili? Na ZŠ je to velký problém. A nákaza se nám tady rozjede na plné pecky, všichni víme, že děti jsou superinkubátorem přenosu. Neviděl jsem za posledních 5 týdnů lékaře bez roušky nebo respirátoru, stejně řidiče MHD,...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jsou všechny zavřené?

Vědí snirchové o některé otevřené?
Kromě těch nařízených, kde zaopatřují děti lékařů, zdravotního personálu, policistů, hasičů...

Jana Karvaiová řekl(a)...

Dle článků Lékařské komory jsou nevjíce nakaženi:
1.personál zdravotnický
2.učitelé
3.řidiči
4.personál sociální
https://www.lkcr.cz/aktuality-322.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_100063
a TO BYLO PŘED OTEVŘENÍM ŠKOL.

Jana Karvaiová řekl(a)...

A pro pana Snircha. maturanti versus první stupeň?
Tečou maturantúm nudle z nosu? Válejí se po sobě na zemi? Objímají se na potkání? Chodí schůzovat na záchody? Chodí čůrat v hodinách? Nosí si své vlastní kapesníky nebo vyžajují po učiteli "třídní balíček"? Chodí do školy s teplotou? Musí je domů někdo odvádět, když se jim udělá zle?L.snirch řekl(a)...

My už máme ředitelem zakoupené každý zaměstnanec 3 profesionální roušky z nanovláken na úrovni respirátoru FP3.
"Manuál" od epidemiologu jasně určí vybavení ochrannými pomůckami.
Zřizovatelé a ředitelé škol mají přes měsíc možnost zajistit, stát garantuje přístup na trhu.

Valikova řekl(a)...

Sorry, slyšela jsem, že ty skupiny budou hlídat asistenti a vychovatelé. Ředitelé tam snad nepošlou starší učitele. A rodiče tam nepošlou mnoho dětí. A maturanti... Hm...AŘG se bila za jejich právo maturovat 😁

Ygrain řekl(a)...

Pokud mám vycházet z Plagueovy tiskovky: rizikové kategorie (starší a chronicky nemocní) mají zůstat doma. Dopoledne se počítá s učiteli prvního stupně, odpoledne by je měli vystřídat asistenti a vychovatelky. Učitelé druhého stupně by měli dál vést distanční výuku. - Což ale může narušovat online výuku pro první stupeň, takže by bylo lepší, kdyby to hlídání poskytovali pouze ti, kdo výuku touto formou nedělají, případně vysokoškoláci. Je možné, že v každém ročníku vznikne třeba jen jedna skupina a nějak se to pokryje, ale určitě budou i školy, kde vzniknou velké problémy.
A problém epidemiologický "ministerstvo doporučuje" pochopitelně přetrvává.

Zdeněk Sítař řekl(a)...

Já bych si ještě přisadil a ministra bych překřtil na Dartha Plagueise.

Ygrain řekl(a)...

Did you ever hear the tragedy of Darth Plagueis Not-So-Wise?

Zdeněk Sítař řekl(a)...

He became so powerful... the only thing he was afraid of was losing his power, which eventually, of course, he did. Unfortunately, he taught his apprentice everything he knew, then his apprentice killed him in his sleep. It's ironic he could save others from death, but not himself.

Nicka Pytlik řekl(a)...


Gavarítě na čéšskom, pažálsta!

Nicka Pytlik řekl(a)...

každý zaměstnanec 3 profesionální roušky z nanovláken

Na den?
Až dojdou učitelé prvního stupně, asistenti a následně i učitelé druhého stupně, narukují svým ředitelem náležitě vybavení nanovláknoví snirchové. Správňáky nenakazíš...

Ygrain řekl(a)...

"Gavarítě na čéšskom, pažálsta!"

To nic, toho si nevšímejte - to se tu akorát sešli dva starwarsoví nerdi. - Což je ostatně příjemné překvapení!

L.snirch řekl(a)...

Každý zaměstnanec 3 profesionální roušky z nanovláken + 30 výměnných filtrů, po sterilaci na 80°C opakovaně použitelné.
Stojany s dezinfekci na každé chodbě.
Ony se stejně budou muset z hlediska BOZP a BOZ školy vybavit, buď 11. května nebo 1. září.

Nemám ambici cyniky a ironiky přesvědčovat.
Pokud máte potřebu Pytlíku neustále exibovat, do toho. Nemám s tím problém

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pokud máte potřebu Pytlíku neustále exibovat

Tak třeba pytlici se tu chvástají jen ojediněle.
A to ještě zpravidla nedopatřením...
V každém případě na standardně zasoplené dítko pomůže jen skafandr.

L.snirch řekl(a)...

Chápu, pozitivní příklady, jak to ve školství může jít, cyniky dráždí jako býka červený hadr.
Sexy je nadávat na všechny a všechno. Chápu.

Vy se jednou za tím hadrem uštvete. :-)

Jirka řekl(a)...

Zkrátka slušnej oddíl. Tak se radši nebudeme pouštět do žádných větších akcí. Pytlik ještě ani není převlečenej. To by ale děcka čubrněla. Jen nevím jestli je červený, nebo spíš NASA oranžový.

Unknown řekl(a)...

L.snirch

Mám obavy, že tyto pomůcky v současnosti patří pouze těm v první linii. Je zajímavé, že sami zdravotníci nejsou takto vybaveni. Zajímavé a v takovém předstihu. Fakt dobré!

poste.restante řekl(a)...

Pytlík a cynik, který jen nadává na všechny a na všechno?
Kterého dráždí "pozitivní příklady", jak něco ve školství může jít?

Pane Šnirchu, Vy chápete ještě méně, nežli jsem si myslel.
Ale to je "Váš boj" a "Vaše odpovědnost".

Pytlíci na Hrad.
Aspoň by odtamtud zase jednou přicházely bonmoty, které jsou vtipné. :-)

Nicka Pytlik řekl(a)...

Sexy je nadávat na všechny a všechno.

Až takhle?
Nejvyšší čas, aby s tím pytlici už také začali.
Doposud marnili čas poukazováním na trdla a pitomce.

Unknown řekl(a)...

Ony se stejně budou muset z hlediska BOZP a BOZ školy vybavit, buď 11. května nebo 1. září.

Pane Snirchu, kdo to zaplatí? Schválně rychle něco vymyslete. Zbude jen ta dezinfekce neznámého původu někde se krčící ve třídách prvního stupně. Děti bez roušek, učitelé bez roušek (bez roušek u dětí je nemá cenu nosit), respirátory nejvyšší třídy jsou zakázané z důvodu možného šíření viru mezi děti. Fakt, máte super nápady.

L.snirch řekl(a)...

Ona vláda od všech českých výrobců nenakupuje a nevykupuje vše.
Vyrobili jsme přes 2 000 štítů na 3D tiskárnách, zdarma je rozvážíme po celém okrese lékařům a sestrám a máme i pro vlastní potřebu, pokud někdo bude chtít.
Dezinfekci již vyrábí hodně firem, v sociálních službách je mají, v hypermarketech u nás již dávno jsou stojany u vchodu.
Kdo to zaplatí?
Školy ušetřily a ušetří nyní za topení, vodě, elektřině - je to tak?
Roušky z nanovláken vynalezla která vysoká škola?
Pokud chcete zajistit BOZP a BOZ a nedostat se do problémů, musí se ředitel (jeho odpovědnost) starat. Nebude to snadné v květnu, ale ani v září. Jak se rozjedou všechny firmy a prodejny, bude poptávka ještě větší.
Máme maturity, přijímačky, není na co čekat.
11.5. nastoupí studenti maturitních ročníků na konzultace.
Jinak to jsou moje nápady, ale odkoukáno z okolí.
Můžete ale čekat na Godota a pak se divit. Taky možnost.
Ale více to asi rozepisovat nemá cenu, vidím, že místo inspirace to tady berete všichni jako nesmysl.
OK, to respektuji.

L.snirch řekl(a)...

Zde je nabídka z drogerie, dá se sehnat za poloviční cenu.
https://www.vmd-drogerie.cz/profesionalni-rouska-s-kapsou-sada-10-filtru-s-nanovlakennou-membranou/

L.snirch řekl(a)...

https://www.mesec.cz/clanky/seznam-firem-kde-koupite-rousky-nebo-material-pro-vyrobu/
Tady těch výrobců najdete dost.

Unknown řekl(a)...

Pane Snirchu, ale co řeknete k 1.stupni ZŠ, tam ty roušky nikdo nechce (děti to prý nevydrží) a pro učitele jsou tím pádem zbytečné. To není průmyslovka, gymnázium ,VŠ

L.snirch řekl(a)...

Víte pane Neznámý,
ta otázka je fajn.
Ale když se hledáte řešení jednoho typu školy (a stejně jak tady čtete to slouží jen k pobavení), tak těžko krom výuky řešíte ještě jiný typ školy, který vůbec neznáte, i když jsem měl malé syny, nyní dávno dospělé.
A ještě horší je řešení jídelny, kterou už celou upravujeme a přemýšlíme nad řešením.
Na druhou stranu ten inzerovaný Manuál od epidemiologů, který budou publikovat na konci dubna, se vsadím, že z hlediska BOZP a BOZ bude plus mínus autobus stejný pro všechny typy škol.
Klíčovou roli v českém velmi autonomním školství hraje zřizovatel a ředitel.
A ti ponesou odpovědnost.
Dostali jsme necelý měsíc (my střední školy) na přípravu, ZŠ o 14 dnů více.
Ten Manuál se vsadím, bude zase plus mínus platit i v září, nevěřím, že z celého světa virus do září zmizne. A pokud ekonomika nemá padnout totálně, tak se školy o děti musí postarat, nelze mít sta tisíce rodičů na ošetřovném na furt.
Jako se s tím museli vypořádat zdravotníci, soc.pracovníci v domovech a ústavech, prodavači v obchodech, řidiči MHD,.... tak se s tím, věřím, vypořádají i ředitelé a učitelé MŠ, ZŠ, SŠ.

Zdeněk Sítař řekl(a)...

Pardon pane Pytlíku, už jen česky. Abych ministrovi nekřivdil, nějaké rozhodnutí udělat musel a řídil se přitom nějakými argumenty a je jasné, že neuspokojí nikoho. Když už však o návratu do škol rozhodl, mělo zaznít rozhodné a uklidňující vyjádření ve stylu.." ministerstvo ve zajistí...ve spolupráci se zřizovateli...blabla...přísun ochranných pomůcek...blablabla..." poněvadž slibem nezarmoutíš, kdyby nic. No a co se výuky týče, troufám si tvrdit, že z ní moc nezbude, poněvadž v červnu se má maturovat, a též si myslím, že někteří maturanti nebudou vůbec riskovat přítomnost, a rozvrh bude nějaký zkrácený, čímž se opět dostáváme k otázce, má-li to vůbec smysl, i když za měsíc může infekce významně ustoupit, což bychom si jistě všichni přáli. No prostě MAY THE FORCE BE WITH US, že ano, kolegyně ve zbrani :-)

mirek vaněk řekl(a)...

Odpovězme si. Nemá to smysl. Je to jen opatření, aby rodiče malošů mohli do práce. Tak cpou malé děti do škol. Stejně půjde jen o hlídání. Kdyby zůstaly doma, naučí se toho víc. Bude to masakr v hicech v rukavicích a rouškách.
A pak chce vyřešit porblém posledních ročníků. Stačilo by jen pozvat na zkoušky a komisi za plexisklem jak na poště. Spláchlo by se to čistě a rychle a individuálně bez velkých davů.
O nic víc nejde. Za měsíc může být všechno jinak.
Pokud bude stále promořenost bude to ve škole o ústa. A děti to donesou domů rodičům. Nebude to sranda.
Přístup k papalášským respirátorům asi mít školy nebudou. Kde by se jich tolik vzalo, až se všichni vrhnou do pracovního procesu.

Ygrain řekl(a)...

@Zdeněk Sítař: Always :-)

@L.snirch

Vy "neposloucháte". Ano, vyřešit to lze - těší mne kvůli vám, že máte tak schopného ředitele, a děkuji za ty odkazy na ochranné prostředky. Ne všichni jsou ale schopní, a není jasné, zda tyto prostředky budou k dispozici v dostatečném množství. Navíc Plague, nebo jeho PR team, má-li jaký, naprosto nezvládl komunikaci směrem k učitelům - anebo možná zvládl, protože "stát musí zajistit, aby zřizovatelé měli možnost opatřit" není totéž jako jednoznačný slib "ve spolupráci se zřizovateli zajistíme". Ční z toho holý alibismus, kdyby se náhodou těch ochranných prostředků nedostávalo. Nemluvíc o zbabělosti a křiváctví, kdy namísto jednoznačného přiznání rizika se nezarouškované děti kouzlem stávají neinfekčními při frontální výuce při odstupech mnohem menších než požadované pro jedince v rouškách.

BTW, včera jsem měla možnost vyzkoušet profesionální roušku (i při jízdě na kole, takže to byl skutečně zátěžový test). Ve srovnání s domácky vyrobenou nebe a dudy - na obličej pořád trošku teplo, ale zcela snesitelně, dýchalo se úplně v pohodě a nemlžily se mi brýle. V takových rouškách by asi i děti vydržely celý den, ale to by jich muselo být dost a hlavně finančně dostupných.

L.snirch řekl(a)...

I Vám přeji, že máte schopného ředitele (ředitelku).
A věřím, že tak má drtivá většina škol.
Jak jsem uvedl, na trhu je těch možnosti hodně.
Řada soukromých firem pružně zareagovala a nabídky už dávnou jsou.
BOZP a BOZ je klíčová odpovědnost ředitele.

Kdychych byl jim já, věřte mi, že:
a) bych už dávno konal, protože ochrana zdraví zaměstnanců a studentů je prvotní hledisko a je jedno, zda nastoupí 11.5., 25.5., na přijímačky a maturity v červnu nebo až 1.9. -je toho hodně, co se bude muset na delší dobu ošetřit a dovybavit - třídy, chodby (stojany s dezinfekci , WC, jídelny
b) peníze z úspor za elektřinu, topení, vodné (kdy se neučí) bych měl mít a kdyby ne, jednám se zřizovatelem
c) připravoval bych směrnice a chystal se na proškolení zaměstnanců z hlediska BOZP a BOZ (my děláme pomocí webináře, směrnice podpisujeme elektronicky v našem intranetu), třeba i o práci z domova (i tam může vzniknout pracovní úraz a musí být ošetřeno) - klíčový bude epidemiologický manuál Min. zdr., je slíben na konec dubna
d) plně informovaný učitel a student (a jejich rodiče) u školy vybavené všemi hygienickými a ochrannými prostředky bude určitě klidnější, bude se kvalifikovaněji rozhodovat, zda nastoupí či ne, a bude se moci soustředit na vzdělávání, maturity, přijímačky

Konstatování, že někde je neschopný ředitel není řešení situace. To snad chápete.
Je to věci i zřizovatele, aby kontroloval. Protože pak to bude i jeho problém.

L.snirch řekl(a)...

"Bylo s vámi jako s asociací zvolené řešení předem konzultováno?
Ano, během Velikonoc jsme to probírali. Svoje výhrady jsem vyjádřil. Ale já nejsem epidemiolog. Jak už jsem říkal, dal bych přednost tomu, aby se první stupeň otevřel kompletně. Pokud to z epidemiologických důvodů není možné, pak jako druhá nejlepší varianta mi připadá nechat školy zavřené do konce roku. Chápu ale, že s ohledem na rodiče se zvolilo něco mezi.

Čili o kvalitu výuky ani nešlo a rozhodnutí padlo s ohledem na to, aby školy plnily - řekněme - pečovatelskou roli?
Řekl bych, že ano, ale to je logické. Hospodářství jde dolů, lidé a firmy krachují. Já to chápu, nejsem kůň s klapkami na očích, který vidí jen to svoje školství. Jako způsob, jak školy můžou přispět k obnově normálního dění ve společnosti.

Ředitel základní školy v Klánovicích a od loňska také prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý."

Jana Karvaiová řekl(a)...

Pane Snirchu, na to,jak jste inteligentní mě zaráží vaše naivita. Prostředky bude zajišťovat zřizovatel. Ten nejspíš BUDE koukat na cenu. A škola si bude muset vzít to,co zřizovatel dodal. Většinou to budou buď klasické ústenky (dnes v drogerii Teta jedna za 25,-, funguje jen 2 hodiny, pak vyhodit) nebo šité roušky od dobrovolníků. O profesionálních rouškách se může učitelům jen zdát. nehledě na to, že by byly třeba spíše další věci, jak štíty, jednorázové rukavice. Kdejaký lékař a zdravotník říká (v mém okolí) - neblbněte a do těch škol nechoďte. je to kravina. No jo, jenže zdravotníky, tak jako učitele nikdo neposlouchá. jen ekonomy a chytrolíny.
Tím, že vše je pouze DOPORUČENÉ se ministerstvo a všichni vyvázali z odpovědnosti. Nidko nic nebude dělat. A od všeho dají ruce pryč. Navíc vyvolali ještě něco hnusnějšího - emocionální nátlak na učitele. To považuji za nejodpornější počin od dob nejedlého jednotné školy.

L.snirch řekl(a)...

Ochranné a dezinfekční prostředky si zajistila škola sama a vybrala velmi kvalitní, jak jsem uvedl.
Možná jsem naivní, že nevěřím, že Země ja placatá. Prostě věřím a vidím, že to jde, když se ředitel stará. Můžete mě moudře přesvědčovat, že to nejde.
Vy budete nadále moudrá a já nadále naivní, ale zabezpečený a budu v klidu pracovat, pokud mi to bude umožněno. Což je pro emoce a pohodu to klíčové.
To je celý příběh.
Pevné zdraví

Nicka Pytlik řekl(a)...

Snad jestli pytlici něco přehlédli, ale měli původně pocit, že se pojednává o vpuštění do škol 'havěti', která je v oblasti hygienického zabezpečení ve svojí přirozenosti jen obtížně zvládnutelná, i kdyby jí do školy dorazila ani ne polovina.
A ono se tu zatím holedbá s vybavením učitelů ve společnosti maturantů v jinak prázdné škole. To se to pak jiné poučuje o moudrování jedna radost.
Kdyby se v pondělí otevřela pytliků škola, nastoupí i s tou svojí nedostatečností bez jakéhokoli odkladu. Stačilo by jim si do nosu zastrčit dva hygienické tampony.
Nu, trdlo zůstane trdlem, i kdyby jej diplomama oblepili...

L.snirch řekl(a)...

SŠ musí zabezpečit praktickou výuku od června, přijímačky (žáci z mnoha škol), kompletní maturity. Každá škola mě něco, co jiné nemají.
Lidé s velmi zjednodušujícím viděním světa to měli vždy snadné.
Ostatní to mají lehké, jen já super těžké. Chápu.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Chápu.

Když někdo nechápe, nepochopí, že nechápe.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Právě jsem poslala mail Dobšíkovi s několika otázkami. Tak jsem zvědavá.

Eva Adamová řekl(a)...

"Snad jestli pytlici něco přehlédli, ale měli původně pocit, že se pojednává o vpuštění do škol 'havěti', která je v oblasti hygienického zabezpečení ve svojí přirozenosti jen obtížně zvládnutelná, i kdyby jí do školy dorazila ani ne polovina.
A ono se tu zatím holedbá s vybavením učitelů ve společnosti maturantů v jinak prázdné škole. To se to pak jiné poučuje o moudrování jedna radost."

Za tento komentář Pytlíkovi tleskám a Šnircha bych nejraději 25. květka chytila za flígr a dotáhla ho na základku do třídy s patnácti bujarými třeťáky, mezi nimiž bude nějaký ten ADHD, nějaký ten LMP a polovina bez základních hygienických návyků, které nebude moci ani pustit na chodbu, kteří ve třicetistupňovém hicu nevydrží v roušce ani deset minut, kde by s nimi musel strávit čas od 8:00 do 15:00, což bude na některých školách realitou, a na které bude muset po celou dobu v roušce mluvit. Předpokládám, že za dva dny by toho měl plné zuby.

Unknown řekl(a)...

Pan Snirch je naprosto mimo realitu základního školství. Opravdu netuší? Ne, on tuší, ale tušit zřejmě nechce.

L.snirch řekl(a)...

"Bylo s vámi jako s asociací zvolené řešení předem konzultováno?
Ano, během Velikonoc jsme to probírali. Svoje výhrady jsem vyjádřil. Ale já nejsem epidemiolog. Jak už jsem říkal, dal bych přednost tomu, aby se první stupeň otevřel kompletně. Pokud to z epidemiologických důvodů není možné, pak jako druhá nejlepší varianta mi připadá nechat školy zavřené do konce roku. Chápu ale, že s ohledem na rodiče se zvolilo něco mezi.

Čili o kvalitu výuky ani nešlo a rozhodnutí padlo s ohledem na to, aby školy plnily - řekněme - pečovatelskou roli?
Řekl bych, že ano, ale to je logické. Hospodářství jde dolů, lidé a firmy krachují. Já to chápu, nejsem kůň s klapkami na očích, který vidí jen to svoje školství. Jako způsob, jak školy můžou přispět k obnově normálního dění ve společnosti.

Ředitel základní školy v Klánovicích a od loňska také prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý."

Když jsem já mimo realitu, tak i prezident Asociace ředitelů ZŠ, když máme stejný názor?

Učitelé se často čertí, proč nejsou ocenění jako prestižní zaměstnání.
Poté, co publikujete, jak hlídáte "havěť", se ani nedivím.
Můžete si klidně skandovaně zatleskat, jací jste pašáci.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Když jsem já mimo realitu, tak i prezident Asociace ředitelů ZŠ, když máme stejný názor?

Samozřejmě, že ano!
Na to by se snirchové snad ani nemuseli ptát...

Jana Karvaiová řekl(a)...

Myslím, že přestanu učit a dám se na věštění. o "pečovatelské roli" nebo taky hlídárny - to jsem psala v v anketě pro Českou školu před 14 dny.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Jo a pane Snirchu, nevím ,zda se stýkáte s lékaři a zdravotníky jako kamarády. já jo,.A nijak mi nevadí, že o lidech mluví jako o pacoších, chcechtají se zážitkům z ordinací a někdy mluví o lidech jako o "těch slepácích apod."
nijak mě to neuráží. jako profese pomáhající to máme podobné a zcela chápu jejich potřebu si ulevit. A je to normální a lidské.

L.snirch řekl(a)...

Jo paní Karvaiová, často se stýkám s rodiči a ti někdy mluví o krávě učitelce.
Zcela ode dneška chápu jejich potřebu si ulevit, je to normální a lidské.
Mýlil jsem se, když jsem jim dosud oponoval.
Děkuji za prozření.

krtek řekl(a)...

Myslel jsem, že budu všechno z povzdálí sledovat, ale nedá mi to, když skaut chápe hovor o krávě. Co takhle zopakovat Vaši radu panu Kostečkovi? Zajít si do lesa, provětrat si hlavu, apod. Obávám se ale, že snahu vyvarovat se ztrapnění, už jste prošvihl.

Josef Soukal řekl(a)...

Škoda že to prozření se netýká kravin a volovin, které tady p. Šnirch imrvére rozsévá. Tam je slepý a hluchý, a ještě zabejčený.
Ale až se uklidní, měl by si jít propláchnout hubu a pak se omluvit.

L.snirch řekl(a)...

Nazývat obecně děti havěti (což tady učitelé udělali a schvalovali) je na omluvu - to s vámi souhlasím.
To, že někteří rodiče (ne já) nazývají obecně učitelku krávou je fakt, kterému jsem vždy oponoval, jak jsem uvedl.
Než mi bylo rozmlouváno paní Karvaiovou, že je to normální a lidské.
O paní Karvaiové, jak každý chápe, nebylo napsáno vůbec nic.

Natolik pane Krtku a pane Soukale chápete či měli byste chápat text.
Takže se větrejte a proplachujte.
Nebo aspoň myslete, než něco napíšete a vyvarujte se ztrapnění z nepochopení textu.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Ale to víte ,že to tuším, pane Snirchu, že rodiče hovoří o učitelkách jako o krávách. A to je ještě ta slušnější varianta. Nejsem naivní. Dnes si myslím, že koronavirus nám pomohl k tomu, že si to mnozí pro příště rozmyslí. když teď tráví se svými ratolestmi 24 hodin denně. To už mnohé maminy budou shlížet k učitelům trochu jinak. A nebo taky potom rychle zapomenou a vrátí se do "normálu". Jo a jasně, že jako v každé profesi (proč by tomu u učitelů mělo být statisticky jinak) jsou možná krávy. Jen mi to nedá a přitakala bych pouze v soukromí, na veřejnosti bych to nechala. Takhle to totiž dělají doktoři. navenek jedou všichni jak Athos, Porthos a Aramis dohromady. jen učitelé si toho ještě nevšimli a nevzali si příklad.

L.snirch řekl(a)...

Paní Karvaiová, v tom s Vámi plně souhlasím.
Učitel by neměl psát o dětech hanlivě jako o havěti - je to neprofesionální.
V kabinetě nebo doma ať si uleví.
Proto proti tomu tady protestuji.
Kazí to čest profesi.

Josef Soukal řekl(a)...

Jen korunovaný vůl ve svém lejnu ještě šlape.

Nicka Pytlik řekl(a)...

měli původně pocit, že se pojednává o vpuštění do škol 'havěti', která je v oblasti hygienického zabezpečení ve svojí přirozenosti jen obtížně zvládnutelná

'Apostrof' (Alt+39) se ve zdrojových kódech mnohých programovacích, skriptovacích a předpisovacích jazycích používa jako takové malé či vnitřní "uvozovky".
Wikipedie:
- V uvozovkách se objevují výrazy, od nichž se chce autor textu z nějakého důvodu distancovat – např. přezdívky, slangové nebo nespisovné výrazy.
- Do uvozovek se může vložit výraz, který je užit ironicky a jeho význam je tedy přehnaný nebo zcela opačný.

Nech brouka žít
hleďme na tu havěť drobnou
myška, muška, bleška, šváb
tu si trousí, tu si zobnou
špína chlap kdo na ně šláp
máš je ctít.


Repetice:
Když někdo nechápe, nepochopí, že nechápe.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Kdyby si čistě náhodou někdo nevšimnul, ve výčtu jazyků ulétly pytlikům pády.
Další skvělá příležitost, jak se jim už konečně dostat na 'kobylku'.
No, fůůůj... Učitel, a takové hrubky! Kde je čest profese?

poste.restante řekl(a)...

...máš je ctít.
Nech brouka žít!

Tedy i Brouka Pytlíka. ;-)

Ať koukám, jak koukám, kolega Pytlík psal o 'havěti' a z kontextu i ze znalosti jeho způsobu vyjadřování, kterým je zde pověstný, muselo být každému zřejmé, zda myslel svou zmínku urážlivě, či nikoliv.
Každému, kdo chtěl pochopit.

Když už se v tom ale babráme, tak si nelze nevšimnout, že pan Šnirch ve zmínce o "krávě učitelce" uvozovky ani apostrof nepoužil. Svůj postoj sice vyjádřil dostatečně, ale ty uvozovky mi tam nějak chybí. :-(
;-)

Když někdo nechápe, nepochopí, že nechápe.
To je samozřejmě pravda.
Když ale někdo pochopit nechce, nebo hůře, CHCE NEPOCHOPIT, pak je to možná horší, než když nechápe, že nechápe.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Jestli ještě mohu:
Mám nejvyšší odpor spíš k těm Krasomilám a Krasomilům (můj osobní název lidí, kteří jsou stále superpozitivní, keep smilling, haleluja). Takoví nadlidi to jsou. nikdy neřeknou nebo nenapíšou nic ošklivého, vždy jsou zcela empatičtí, vždy profesionálové každým coulem. Hlídají se i na záchodě, aby se blbě nešklebili, co kdyby je někdo náhle vyfotil? Všude rozdávají rady o profesionalitě, mravnosti, etice a tak vůbec. protože oni nikdy, a když to dokáží oni, tak proč ne všichni. jo kdyby každý chtěl...S každým kamarádí, chápou všechny, i ministry a politiky a ak. No prostě dokonalost sama.

Okomentovat