21.4.20

Bořivoj Brdička: Vědecky podložená certifikace vzdělávacích produktů

Zpráva o projektu americké neziskové a výzkumné organizace Digital Promise, který organizuje certifikaci vzdělávacích produktů zaručující jejich kvalitu a účinnost.


To, co dělá americká nezisková a výzkumná organizace Digital Promise, by pro nás mohlo být hodně inspirativní. Jejím hlavním cílem je posilovat schopnost všech vzdělávat se prostřednictvím technologií, a snižovat tak rozdíly mezi lidmi. Jedním z prostředků, jak toho chce dosáhnout, je její aktuální projekt umožňující vývojářům (a prodejcům) působícím ve školství získat certifikát osvědčující, že jejich vzdělávací produkt je v souladu se současnými poznatky vědy (včetně pedagogiky). Celý proces má několik fází, během nichž je vývoj produktu průběžně sledován a ovlivňován.

Digital Promise na certifikaci pracuje již 6 let. Ukázalo se, že vývojáři výukových produktů vůbec nejsou zvyklí si své výsledky vědecky ověřovat. Není výjimkou, že někdo má skvělý nápad a chce žákům pomoci, ale nakonec jeho produkt výukové výsledky vůbec nezlepšuje.

Bude zajímavé se podívat, jak jsou definována profilová kritéria, která vývojáře navádějí na cestu k získání certifikátu:

oblast závazek vyhlášen slibný vývoj certifikát získán
Vědecky ověřovaný vývoj Vývojový tým je připraven zohledňovat výsledky výzkumu a akceptovat potřeby celého spektra studujících. Vývoj produktu je ověřen min. dvěma seriózními vědeckými studiemi publikovanými v renomovaných časopisech. Výzkum poznávání je klíčovou složkou, na níž je vývoj produktu založen. Výzkumný tým realizuje též vlastní výzkum a výsledky zveřejňuje.
Nastavení výuky a učení Produkt umožňuje určitou individualizaci úrovně obsahu či postupů, rozdíly jsou závislé na dosažených výsledcích. Možnosti personalizace jsou odvozeny od vlastností uživatele a založeny na výzkumu.
Implementace podpory Produkt nabízí uživatelům zákaznickou podporu typicky založenou na řešení technických problémů. Produkt nabízí pomoc s implementací, studijní materiály, kurzy pro uživatele a poskytuje dlouhodobou podporu, jejímž cílem je též ověřovat, zda je použití ve shodě se záměrem.
Data pro soustavný rozvoj Vývoj produktu je doprovázen pilotním ověřováním a studiemi účinnosti. Vývoj produktu je doprovázen nejen pilotním ověřováním a studiemi účinnosti, ale též zahrnuje zpětnou vazbu od uživatelů. Je posilován publikováním výzkumných zpráv, které napomáhají produkt zdokonalovat.

Mezi prvními vlastníky certifikátu je např. Newsela, platforma poskytující v několika úrovních ověřené výukové materiály založené na důvěryhodných zdrojích (National Geographic, Associated Press ad.). Dalším certifikovaným je kurz University of Michigan Advanced Education Technology Certificate Program, který je analogií certifikace schopností pro učitele, nebo EdTech Genome Project, který pod patronací Jefferson Education Exchange organizuje spolupráci více jak 100 institucí ve výzkumu efektivity vzdělávacích produktů (ukazuje se, že až 85 % nenaplňuje očekávání) [1].

Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat