30.4.20

MŠMT: Harmonogram uvolňování v oblasti školství (AKTUALIZOVÁNO!)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dnech intenzivně spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře. Návrat do škol v omezeném režimu se bude týkat zejména těch, kteří budou v letošním roce skládat státní, bakalářskou, maturitní, závěrečnou zkoušku či absolutorium. Do škol se pak budou moci na dobrovolné bázi vrátit také žáci prvních stupňů základních škol. Pro ostatní, včetně žáků některých speciálních škol, zůstanou školy do konce tohoto školního roku v převážném rozsahu uzavřeny. Harmonogram reflektuje současnou epidemiologickou situaci v ČR a je součástí uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví a vlády. V závislosti na vývoj epidemiologické situace může být aktualizován nebo doplněn. Do konce dubna bude zveřejněn manuál, v němž budou upřesněny hygienické a další podmínky v souvislosti s postupným otevíráním škol. Postupně budou také upřesňovány informace týkající se rekvalifikací, jazykového vzdělávání, letních táborů a neformálního vzdělávání (kroužků).

MŠMT: 11. 5. 2020 a osobní přítomnost žáků ve škole


Martin Mana: Žáci a studenti online

Vládní opatření, která ze dne na den zavřela dveře škol, donutila školáky, učitele i rodiče nahradit tradiční výuku v lavicích výukou na dálku z domova pomocí online komunikace. Jak jsou na to připraveni?

Michaela Trochová: Vláda schválila výjimky z nošení roušek! Platí od pátku.

Malé děti, autisté nebo řidiči, ti se mohou venku pohybovat i bez ochranných roušek. Do skupiny, pro kterou platí výjimka z přísného nařízení, teď přibyly další skupiny.

Michal Komárek: Ministr by měl za školy více bojovat

Ministerstvo školství není v době koronavirové krize pro školy silným a výrazným partnerem. Je slabé. Zakřiknuté. Je hříčkou v rukou epidemiologů. Příklad: S blížícím se otevřením škol učitelé diskutují, jestli budou muset nastoupit, i pokud patří k rizikovým skupinám – je jim kolem šedesátky, jsou chronicky nemocní…


MŠMT: Mýty kolem maturit a otevírání škol

Ministerstvo školství zaregistrovalo, že se po sociálních sítích šíří několik mýtů, které se týkají škol a zejména pak maturitních zkoušek.

MŠMT: Jak je to se stravenkami

Na sociálních sítích se diskutuje o nároku na dotované stravenky v době nouzového stavu při tzv. home office. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zodpovědělo na dotaz v této věci.

Michael Canov: Pokud vláda své usnesení č. 455 nezmění či nezruší, dopustí se studenti svojí přítomností ve škole za nouzového stavu trestného činu

Senátor Michael Canov komentuje na sociální síti Facebook informace z médií: "Pokud k nástupu do škol (byť třeba jen na konzultace) před ukončením nouzového stavu při existenci nezměněného usnesení vlády č. 455 vyzývají přímo z MŠMT, dopouští se trestného činu dotyční úředníci MŠMT příp. i samotný pan ministr."

Barbora Koubov: Děti v Číně se vrátily do školy v čepicích s metrovými tyčemi, aby si od sebe mohly udržet odstup!

Děti z čínské školy v Chang-čou se opět vrátily do školních lavic. Povinně však musely přijít ve speciální pokrývce hlavy, která jim brání přiblížit se ke spolužákům.


EDUin: “Rozvolnění rukou ředitelům” nemusí být vždy ve prospěch žáka

Ministr školství Robert Plaga si v pořadu Pro a proti na Českém rozhlasu Plus postěžoval na EDUin za to, že se pustil do kritiky “klasifikační” vyhlášky pro letní pololetí ještě dřív, než ji doprovodil metodický výklad a nabídl fact-checking vyjádření EDUinu k tomuto dokumentu.

Iveta Křížová: Budeme hodní, avizují učitelé. Vysvědčení letos ztratí váhu, děti čekají lepší známky

Letošní vysvědčení bude mít menší váhu než jindy. I menší záběr. Hodnocení druhého pololetí se totiž smrskne jen do necelých šesti týdnů, které děti ve školních lavicích strávily.

#UčímeSeNaDálku pomáhá školám a učitelům

Nadace O2 a Ministerstvo školství přináší v rámci projektu O2Chytráškola.cz nejucelenější interaktivní návod, jak co nejefektivněji na distanční vzdělávání.

Pedagogická komora: Kvůli nejednotným pravidlům pro mateřské školy nedosáhnou některé rodiny na ošetřovné

Vedení Pedagogické komory, z.s., žádá vládu, aby sjednotila pravidla pro provoz mateřských škol. Zatímco základní a střední školy byly plošně uzavřeny, rozhodnutí o omezení provozu mateřských škol je v kompetenci jejich ředitelů. Část mateřských škol zůstala otevřena pro děti zdravotníků nebo policistů. Většina školek byla na podnět zřizovatele uzavřena. Zbývající zůstávají v provozu bez jasných pravidel. Zároveň roste tlak některých starostů na otevření mateřských škol už od 4. května.

29.4.20

ČŠI: Elektronické zjišťování – fungování mateřských škol v době pandemie COVID-19

V úterý 28. dubna 2020 zahájila Česká školní inspekce elektronické zjišťování směřované ke všem mateřským školám zapsaným do školského rejstříku. Jeho cílem je zjistit, jakým způsobem fungovaly mateřské školy v období od 11. 3. 2020 do 30. 4. 2020, tedy během mimořádné situace spojené s pandemií COVID-19. Zjišťované informace se týkají zejména délky případného omezení provozu či uzavření škol a výhledů na znovuotevření mateřských škol, organizace vzdělávání v době uzavření nebo omezení provozu, komunikace škol se zákonnými zástupci dětí včetně případných dílčích vzdělávacích aktivit pro děti, se zvláštním důrazem na potřeby dětí v posledním roce předškolního vzdělávání.

MŠMT: Zaměstnanci a mzdové prostředky ve školství - rok 2019

Informační datová svodka „Zaměstnanci a mzdové prostředky za rok 2019“ je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o zaměstnancích a mzdových prostředcích regionálního školství, veřejných vysokých škol, organizačních složek státu a ostatních přímo řízených organizací v resortu školství. Kromě údajů z výkazů vychází materiál i z průměrných mezd v České republice a v kapitole „Průměrná měsíční mzda/plat v ČR a ve školství" jsou porovnávány průměrné platy/mzdy ve školství se statistickými daty o průměrné mzdě Českého statistického úřadu (ČSÚ) za celou ČR.

Ze sociálních sítí: S takovým plánováním se možná tuto neděli v noci dozvíme, že v pondělí nám tak nějak omylem otevřeli školy

Pavel Hodál komentuje na sociální síti Facebook výroky ministra školství: "Jo jo, s takovým plánováním se možná tuto neděli v noci dozvíme, že v pondělí nám tak nějak omylem otevřeli školy. Nebo že jsme už v pátek měli učit 😀"Michael Rozsypal, Ondřej Čihák: Nezávodíme přece, kdo v Evropě dřív otevře školy, hájí omezenou výuku i po uvolnění ministr Plaga

Sněmovna rozhodla, že se od 25. května otevřou téměř všechny obchody, restaurace nebo hotely, ale ne školy. Někteří žáci 1. stupňů základních škol se ale budou moci dobrovolně vrátit, ovšem jen ve skupinkách do 15 žáků. Měly by se školy otevírat rychleji? „Rozhodně ne,“ říká v pořadu Pro a proti ministr školství Robert Plaga (ANO). „Hlediskem otevírání jsou primárně epidemiologické požadavky a mezi těmi jsou skupiny do 15 žáků.“

Josef Mačí: Deváťáci zpátky do lavic. O návrhu Plagy rozhodne ve čtvrtek vláda

Urychlené rozvolňování omezení se dotkne i škol. Kromě vysokoškoláků se do lavic možná podívají i žáci devátých ročníků. Jedná o tom ministerstvo školství s epidemiology a rozhodnutí by mohlo padnout ve čtvrtek na vládě. Devátý ročník by se mohl vrátit do škol 11. května.

Studio ČT24: Přijímací zkoušky na SŠ a gymnázia

Ministr školství Robert Plaga a ředitelka Gymnázia Nad Štolou Renata Schejbalová v přímém přenosu Studia ČT24.


MŠMT: Uvádíme na pravou míru článek MF Dnes

V dnešní MF Dnes se objevil text se zavádějícím titulkem "Podvedené děti", který obsahuje řadu nepřesností. Ministerstvo školství v pondělí 27. 4. vydalo vyhlášku k hodnocení aktuálního pololetí včetně metodiky.

Kristína Paulenková: Podvedené děti

Překvapení a zmatek. Vyhláška ministerstva školství o letošním známkování řadu dětí a jejich rodičů rozladila. Ministr školství Robert Plaga mnohokrát apeloval, aby známkování školy nedávaly tak velký význam a zaměřily se především na formativní hodnocení.

DVTV: Virus se může rozdovádět, přijde druhá vlna, katastrofu nečekám, říká imunoložka

Teplé počasí může přispět k tomu, že virus vydrží v ovzduší a na povrchu menší dobu, riziko nákazy se přes léto zmenší, říká imunoložka Blanka Říhová. Na podzim potom čeká druhou vlnu, budeme podle ní ale připraveni, epidemie už nebude katastrofální. Roušky jsou dobrá věc, nosily se už za španělské chřipky. Největší epidemie lidstva byly bakteriální, dodává v rozhovoru s Danielou Drtinovou.

Jiří Mihola: Od ministra se prostě očekává maršálská hůl v tornistře, nikoli chování podle úsloví "kdo nic nedělá,nic nepokazi."

Z komentáře Jiřího Miholy na sociální síti Facebook vybíráme: "Místo řešení problémů ovšem Sněmovnou plíživě prochází zcela zbytečný zákon o pedagogických pracovních,který české školství určitě nezachrání, za to však učitelské povolání zdevastuje vpuštěním nekvalifikovaných. Minulý týden řešila Sněmovna podobnou situaci v oblasti medicíny a většina stran tento nebezpečný zákon pod taktovkou lékařů ve svých řadách ve třetím čtení jasně vymetla."

Eva Svobodová: Společnost se zpomalila, ale naše obýváky se zrychlily. Jak zvládáme on-line výuku?

Před několika týdny byly v Česku v důsledku pandemie uzavřeny školy a většina učitelů přešla na distanční formu výuky. Co by mělo být její prioritou? A daří se ji naplňovat? Proč se teď výrazněji projevují sociální nerovnosti mezi dětmi? „Hodiny mám vystavěné na tom, že se žáky diskutujeme. Chybí mi tu to, že si na věci děti přicházejí sami,“ říká učitelka přírodopisu a chemie Monika Olšáková.

MŠMT: Možnosti řešení školních zájezdů v současné situaci

Dnem 24. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu. Tímto zákonem se cestovním kancelářím (pořadatelům) dává možnost využít ochranné doby (do 31. srpna 2021), po kterou cestovní kanceláře mohou namísto vracení peněz za zájezdy zrušené z důvodu pandemie vydávat svým zákazníkům poukazy na zájezd, na jejichž základě pak bude možné čerpat náhradní zájezd. Právní úprava se vztahuje na zájezdy, které se měly nebo mají uskutečnit v termínu od 20. února 2020 do 31. srpna 2020. Zákonem je některým skupinám zákazníků dána možnost vrátit poukaz na zájezd pořadateli, a jednostranným prohlášením tak ukončit běh ochranné doby, čímž zákazníkům opět vznikne nárok na vrácení plateb za původní zrušený zájezd v penězích. Do této skupiny zákazníků rovněž spadají školy a školská zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení.

Kamil Dubský: Strach z otevření školek: Jde o covid, nebo o ošetřovné?

Radnice v Pardubickém kraji zatím velmi váhají se znovuotevíráním mateřských škol. Mezi rodiči zatím není velký zájem a školám chybí metodika.

Karel Hvížďala: Jak nás ohrožují zavřené školy

Přesnější otázka zní: Jak dlouho si může dovolit naše civilizace zavřené školy, aniž tím ohrozí svou budoucnost?

Zdeněk Hraba: Ministerstvo školství stále mlčí

Senátor Zdeněk Hraba komentuje na sociální síti Facebook činnost MŠMT: "Studenti se ale rozhodně nesmí stát oběťmi alibismu a nečinnosti ministerstva školství! Píše mi mnoho z vás a poslední, co studenti a jejich rodiče teď potřebují, jsou soudní spory, nebo dokonce právní zpochybňování výsledků zkoušek."

Petr Honzejk: A co když rozvolňování nevyjde? Vláda nemá plán pro druhou vlnu nákazy

Vláda ze dne na den změnila přístup, zrušila zákaz volného pohybu lidí a oznámila, že bude rychleji otevírat ekonomiku. Je to samozřejmě dobrá zpráva pro podnikatele. Každý den, kdy byznys bude moci fungovat, může být klíčový, pokud jde o přežití restaurací, malých obchodů, řemeslníků, služeb a tak dále. Při rychlejším otevření ekonomiky budou navíc i menší ztráty pro státní rozpočet. Potud dobře. Jinak ale budí vládní rozhodnutí, především kvůli překotnosti, určité obavy.

Ladislav Šustr: Jen jeden pokus a žádné odvolání. Rodičům vadí razantní změna přijímaček

Řada rodičů se začíná bouřit proti novému systému přijímacího řízení v době koronavirové krize. Na žáky základních škol, kteří se budou hlásit na střední školu, totiž čeká jedna jednotná přijímací zkouška, která bude odeslána na dvě školy. Děti tak nebudou mít možnost složit zkoušku druhou a navíc vypadává i možnost odvolání. Pro děti se mnohdy jedná o zlomový moment v jejich vzdělání, kdy si vybírají své budoucí zaměření.

28.4.20

Martin Chalupa: Senátor Hraba: Kvůli letošním maturitám a přijímačkám hrozí soudní spory. Ministerstvo školství musí přestat mlčet

Ministerstvo školství trvá na klasickém způsobu konání letošních maturit. Umožňuje to v březnu zrychleně přijatý zákon počítající s konáním maturit v případě, že bude obnovena výuka a přítomnost žáků ve školách. Ta však plošně nenastane. V tom vidí problém senátor Zdeněk Hraba a poukazuje na možné soudní spory. Další problém podle něj nastane v letošních přijímacích řízeních na střední školy.

EDUin poradna - o vzdělávání v koronavirové krizi s Mirkem Hřebeckým

Programový ředitel EDUinu Mirek Hřebecký odpovídal v živém přenosu na divácké dotazy o vzdělávání za zvláštních podmínek na základě všech dostupných informací.
DVTV: Koronavirus je legrace proti tomu, co ještě přijde. Koledovali jsme si, říká Flegr

Čekal jsem, že něco takového přijde mnohem dřív. Tohle ještě není pořádný virus. Nevyhubí nás. Bylo sto let na přípravu, měli jsme mít pandemické plány, orgány státní moci vybouchly neskutečně, říká evoluční biolog a parazitolog Jaroslav Flegr. Virus tu pořád je, jakmile pustíme děti do školy, začne se zase šířit, dodává v rozhovoru s Martinem Veselovským.

Pavel Mazanec: Výuka v dětských domovech teď stojí pouze na vychovatelích, těch je přitom nedostatek

Uzavření škol znesnadnilo život nejen rodičům, ale také pracovníkům a vychovatelům v dětských domovech. Děti v nich často nemají ideální přístup k počítačům pro on-line výuku, některé dětské domovy navíc hlásí trvalý nedostatek kvalifikovaných vychovatelů. Opatření vlády, které od 11. května umožní dětským domovům kolektivní výuku, ale pomůže pouze zařízením, jejichž součástí je i vlastní škola.

ČT24: UčíTelka prodlužuje výuku. Vzdělávat bude až do 19. června

Děti nižších ročníků základních škol se vrátí do lavic nejdříve koncem května, žáci druhých stupňů a středních škol nastoupí pravděpodobně až v září. Kvůli přerušení výuky je klíčové domácí vzdělávání. S ním rodičům těch nejmenších školáků pomáhá mimo jiné pořad UčíTelka. Jeho vysílání Česká televize prodlouží až do 19. června.


Jakub Kvasnička: Polovina Čechů se bojí o práci, chtěli by konec opatření a děti ve škole

Česko se pomalu vrací do života. A zároveň vstupuje do další fáze koronavirové krize. Do fáze ekonomické nejistoty. Až 50 procent občanů očekává, že se zpomalení ekonomiky dotkne jejich platů. Vyplývá to z ankety serveru iDNES.cz, v níž odpovídalo přes šest a půl tisíce lidí.

Miroslav Singer: Otevřete školy, vzdělání je základ. Dětem chybí interakce a doma se o ně někdo musí starat

Význam školy si lze nejlépe uvědomit během cest do nejchudších zemí Balkánu či na Kavkaz. V každé vesnici je to vždy nejhezčí budova, před ní vlajka státu, vedle čerstvě natřené dětské hřiště. Každý místní vůdce chápal symboliku, stát dává vzdělání, ke kterému se mohou dostat všichni, stará se o školu, každý to vidí.

Václav Hořejší: COVID-19: Chiméra kolektivní imunity

Před několika dny jsem se účastnil televizní debaty o biomedicínských aspektech choroby covid-19. V diskusi bylo všemi účastníky správně zdůrazňováno, že tato nemoc vážně ohrožuje především staré lidi, kteří trpí jinými chronickými chorobami, a že právě tyto rizikové skupiny je potřeba chránit před nákazou. Byl jsem ale nemile překvapen, když se prof. Prymula, ale i oba další členové diskusního panelu poněkud překvapivě opakovaně hlásili k myšlence, že se současnou epidemií se definitivně vypořádáme teprve tehdy, až chorobu prodělá více než 60 procent populace, a bude tak dosaženo kýženého stavu „kolektivní imunity“. Virus se pak přestane šířit proto, že pro něj zásadně klesne příležitost nakazit další jedince. Já se naopak (ve shodě s míněním většiny světových odborníků) domnívám, že tento názor je nesprávný a potenciálně škodlivý.

Jiří Mach: Plaga: Zvažujeme konzultace žáků 9. tříd ve školách

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zatím stále předpokládá, že se 25. května otevře jen první stupeň základních škol. V rozhovoru pro Právo ale nově řekl, že zvažuje připustit žáky devátých tříd ke konzultacím do škol.

Profesor Hejný připravil online kurz pro porozumění zlomkům

Třítýdenní online kurz zdarma slibuje, že dětem pomůže s porozuměním zlomkům. Zlomky jsou jeden z největších problémů při výuce matematiky. Alespoň to tvrdí učitel Tomáš Chrobák, vítěz ceny pro nejinspirativnější učitele Global Teacher Prize Czech Republic 2019 a jeden z letošních 50 finalistů celosvětového kola, do kterého se přihlásilo na 12000 učitelů z celého světa.

MPO: Potvrzení o uzavření školského zařízení je povinnou přílohou pro podání žádosti o ošetřovné pro OSVČ

Ředitelka základní školy Jana Smetanová zveřejnila na sociální síti Facebook odpověď Ministerstva průmyslu a obchodu na její dotaz: "Dotázala jsem se na MPO, zda skutečně požadují potvrzení o uzavření školy, o kterém rozhodlo mimořádným opatřením ministerstvo zdravotnictví. Rodiče ho mají dokládat k žádostem OSVČ o ošetřovné. Zveřejňuji odpověď z ministerstva průmyslu a obchodu - zaslanou obratem."

27.4.20

MŠMT: Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem, více než obvykle se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci, na kterou nebylo možné se připravit, musí zohlednit. Z některých běžně užívaných postupů je tak třeba slevit a hodnotit žáky a studenty s dlouhodobou znalostí jejich výsledků ve škole.

Stejně tak je třeba slevit z objemu učiva stanoveného v ŠVP. Není žádoucí, aby se hodnocení žáků zhoršilo oproti jejich obvyklým výsledkům z důvodu jejich složité rodinné situace nebo nižší schopnosti přípravy mimo kolektiv. V této složité situaci dětí i rodin doporučujeme vždy konat ve prospěch žáků. Hodnocení výchovných předmětů pak považujeme za zbytné. Přesto je možné hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 ze strany školy spravedlivě provést, v tomto ohledu máme důvěru v odborné kompetence učitelů škol.

Vyhláška ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Úplné znění ke dni 27. 4. 2020 je zpracováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pouze jako informativní materiál. Právně závazné znění vyplývá výhradně ze Sbírky zákonů.

Web MŠMT je opět nedostupný: vyžeňte konečně ty ostudně neschopné IT diletanty!!! (už po čtvrté...)

Před třinácti dny jsme již potřetí v době nouzového stavu konstatovali, že návrh i správa webů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je v mizerném stavu a je potřeba zjednat rychle nápravu. Tu jsme i nepřímo e-mailem nabídli bez jakékoli reakce. Dnešní výpadek začal zhruba v 17.45 a ani po dvou hodinách není vyřešen!


Výzvy veřejnosti aneb názory mějme, ale argumentujme fér

Před několika dny se v médiích objevila „Výzva jedenácti: lékaři Univerzity Karlovy veřejnosti”. Laik naslouchající skupině respektovaných lékařů ověnčených odbornými a akademickými tituly a zaštiťujících se jménem největší vzdělávací instituce v zemi musí nutně nabýt dojmu, že tito lidé jsou odborníky a mají v ruce vědecká fakta, ze kterých vychází jejich stanovisko.

iDNES.tv: Děti poslat do škol. A na vakcínu se neupínejme, říká lékař Špičák

Utažený život v Česku polevuje. „Ale mělo by to být ještě rychlejší, hlavně ve školách,“ říká lékař Julius Špičák, jeden z autorů otevřeného dopisu Výzva jedenácti, v němž lékaři z Univerzity Karlovy vybízejí k dřívějšímu rozvolnění nynějších restriktivních opatření.


Veronika Hlaváčová: Maturantka Kristýna: Spoléhali jsme na to, že maturity nebudou. Ztratili jsme měsíc školy

Má se učit 100 maturitních otázek, nebo klasická „zkouška dospělosti“ nebude? To byla otázka, kterou si ještě začátkem minulého týdne pokládala devatenáctiletá Kristýna. Pak ale přišla informace, že se maturity rušit nebudou. Na pražské obchodní akademii Kristýnu čeká zkouška z češtiny, angličtiny, ekonomiky a účetnictví. Svoje myšlenky a pocity pro Radiožurnál namlouvala do Deníku ve stavu nouze.


Stanovisko ​Jednoty školských informatiků, z. s., k roli ICT metodika v době “vzdělávání na dálku”

Jednota školských informatiků, z. s., se od svého vzniku v roce 2002 zaobírá využíváním digitálních technologií ve vzdělávání. Současná situace ukazuje, jak důležité je uchopit vzdělávání na dálku koncepčně a udržitelně. Bylo to jasně vymezeno ve ​Strategii digitálního vzdělávání již v roce 2014 a shodou okolností měla být tato strategie naplněna na konci tohoto roku.

Ludvík Zimčík: Rozhovor s ředitelem, který v novinách nevyšel. Proč asi?

Ředitel Školy Březová Ludvík Zimčík komentuje na sociální síti Facebook dnešní situaci, z komentáře vybíráme: "Sám ministr školství prohlásil, že nepůjde o plnohodnotnou výuku v tom smyslu, jaký dosud známe, proto má být na základě dobrovolnosti. Takže je to výuka, není to výuka? Každý zkušený vyučující vám řekne, že je to kočkopes. Vnímáte ty vyhýbavé odpovědi, když přijde otázka, kdo bude učit žáky v jedné skupině, a kdo ve druhé skupině, které vzniknou z jedné třídy, která má více než těch stanovených patnáct žáků na skupinu? A to hlídání potřebují mnohé firmy z důvodu návratu řady rodičů (maminek) zpět do práce..."

Bořivoj Brdička: 4 mýty o budoucnosti podle Spencera

Článek předkládající myšlenky profesora George Fox University v Oregonu Johna Spencera, který ukazuje, kam bychom měli nasměrovat využití vzdělávacích technologií, a vysvětluje rozdíl mezi skutečnou inovací výuky a neodůvodněným nasazováním technických novinek.

Magazin Aktuálně.cz: Rodiče, neskrývejte negativní emoce, děti je stejně vycítí, varují vědci

Každý rodič se setkává se situacemi, kdy mu jeho potomek pije krev – ať už se odmlouvá učit, nebo ho vůbec nenapadne, že by mohl pomoct s domácími pracemi. Snažit se před dítětem skrývat vlastní emoce v takových případech ale nemá smysl, jak v nové studii potvrdili američtí výzkumníci.

DVTV: Königová: Dítě je odraz negramotných rodičů, zodpovědné za sebe je od jednoho roku

Rodič si často něco kompenzuje na svých dětech, nemá naplněný vlastní život a vztah k sobě. Děti nás jen zrcadlí, gramotný rodič připustí, že udělal chybu. Hlavní je předávat zodpovědnost. Všichni máme hodně co odpouštět vlastním rodičům, říká Lucie Königová, autorka knihy Negramotný rodič v rozhovoru s Emmou Smetana.

26.4.20

Debata o maturitách - Co řeší průměrný středoškolák?: XV. republikový sněm ČSU (ŽIVĚ)

Každý máme své starosti a radosti, které se můžou často velmi lišit. Pokud se ale zamyslíme, jistě zjistíme, že některými tématy se středoškoláci zabývají častěji než jinými. Právě o tom je XV. republikový sněm České středoškolské unie – a tentokrát online!