29.3.20

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.


Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, Vážené paní učitelky a páni učitelé,

říká se, že hodnotu věcí často dokážeme ocenit až ve chvíli, kdy si uvědomíme, že je můžeme ztratit. Nepřítomnost žáků ve školách a výuka na dálku je zcela novou situací, která s sebou přináší výzvy i problémy, které si nikdo z nás ještě před pár týdny neuměl skoro ani představit. Chtěl bych Vám všem proto tisíckrát poděkovat, že častokrát ještě mnohem usilovněji než v běžných časech připravujete pro své žáky a studenty učební materiály a výuku. Situace však není nová jen pro Vás jako pedagogy, ale také pro rodiny Vašich žáků a studentů. Moc Vás proto prosím, abyste si to při své současné práci uvědomovali, hledali při výuce rovnováhu a soustředili se převážně jen na profilové předměty.

Nikdo v současné době neví, kdy budou přijatá epidemiologická opatření směrem ke školám odvolána. Jisté však je, že termíny přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek tak, jak jsou uvedeny ve školském zákoně, není možné dodržet. Bylo tedy nutné, abychom s kolegy na ministerstvu školství přistoupili k legislativním úpravám, které by výše uvedené zkoušky umožnily konat v náhradních termínech a v nezbytných případech i s upravenou organizací a podobou. V krátkém čase, který jsme ale také věnovali intenzivním debatám a konzultacím, jsme přijali právní úpravu, jejíž přehledný výklad Vám posílám v příloze. Prioritou pro nás bylo zachování rovnováhy mezi zájmem dětí, rodičů, škol a všech dalších návazných kroků, jako jsou například přijímací zkoušky na vysoké školy v případě maturitních zkoušek.

Více informací ke schváleným řešením se dozvíte z přiloženého dokumentu. Je zřejmé, že odborné i osobní názory některých z Vás nemusí všechna přijatá řešení považovat za ideální. Přesto jsem toho názoru, že tato situace je natolik mimořádná, že nelze najít řešení, které by vyhovovalo úplně všem.
Dovolte mi ještě jednou poděkovat za Vaši dosavadní práci, ale také za tu budoucí. Považuji v této souvislosti za příznačné, že tento svůj dopis píši den před Dnem učitelů, k němuž takovéto poděkování neoddiskutovatelně patří. Je jasné, že naše společné úsilí bude muset trvat i dlouhou dobu poté, co se školy znovu otevřou. Pevně věřím, že se nám společně podaří dopad, který mají současná mimořádná opatření na školství, zvládnout.
Děkuji za Váš čas věnovaný výše uvedeným řádkům a zejména pak přiloženému materiálu.

V dokonalé úctě a s přáním mnoha sil, nových nápadů a uspokojení z Vámi vykonávané práce ke Dni učitelů

Robert PlagaKe stažení:

Do škol byla zaslána metodika včetně úvodního dopisu ministra a přehledných schémat ke každému typu zkoušky:
1 komentář:

krtek řekl(a)...

Ano, přečetl jsem a není tam nic o tom, jakou známku, v případě, že žáci nepůjdou do 1. 6. do škol, dostanou ti, kteří maturují z cizího jazyka, jehož výuku neabsolvovali.
Dále nerozumím větě "to se netýká opravné a náhradní zkoušky nebo opakování zkoušky konané náhradním způsobem. Ustanovení § 81 odst. 6 školského zákona platí přiměřeně i zde."

Okomentovat