22.3.20

Žáci a jejich učitelé mohou při přípravě na maturitní zkoušku z domova využít webové stránky CERMAT.cz

Maturanti, kteří se za současné situace připravují ke zkouškám společné části maturitní zkoušky z domova, popřípadě učitelé, kteří žákům s přípravou pomáhají, mohou při studiu a výuce na dálku využívat didaktické testy, zadání písemných prací, pracovní listy k ústním zkouškám a další informace zveřejněné na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Zkoušky společné části

Na webu maturita.cermat.cz jsou uvedeny všechny potřebné informace o organizaci a konání maturitní zkoušky. Každému zkušebnímu předmětu společné části, popř. jeho dílčím zkouškám, jedná-li se o zkoušku komplexní, je věnována samostatná část webu, která obsahuje informace o ověřovaných vědomostech a dovednostech, struktuře jednotlivých zkoušek, povolených pomůckách, kritériích hodnocení a mnoho dalšího.
Požadavky na vědomosti a dovednosti žáků u zkoušek společné části maturitní zkoušky jsou stanoveny v katalozích požadavků. V zadání zkoušek se neobjeví nic nad rámec těchto dokumentů.

Didaktické testy a zadání písemných prací maturitní zkoušky

Didaktické testy a zadání písemných prací z předchozích let jsou ideálními studijními materiály, díky kterým se žáci mohou seznámit s formátem a obsahem zkušební dokumentace, se kterou budou v průběhu písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky pracovat.

V testovém sešitě didaktického testu se setkají s typy úloh, které se v nich pravidelně objevují, a dozví se, jak správně zapisovat své odpovědi do záznamového archu. V záznamovém archu pro příslušný test si pak mohou zápis odpovědí sami vyzkoušet. Zapsané odpovědi je následně možné zkontrolovat v klíči správných řešení, který obsahuje způsob hodnocení jednotlivých úloh.

V testových sešitech pro písemné práce maturanti naleznou témata, která zpracovávali žáci v předchozích zkušebních obdobích, ale také doprovodné informace, které jsou nedílnou součástí zkoušky a na které je dobré být připraven před jejím konáním, – například u písemné práce z českého jazyka je dobré se předem seznámit s podobou tzv. zpracování, které stanovuje funkci, kterou má vytvářený text plnit např. článek s prvky reportáže, dopis reagující na žádost, úvahový text zabývající se otázkou z výchozího textu apod.).

V záznamových arších pro písemné práce z jazyků se žáci mohou seznámit jednak s jejich samotným formátem (např. záznamový arch pro písemné práce z cizích jazyků je rozdělen na dvě části), jednak si mohou utvořit představu o rozsahu textu, který budou muset v rámci zkoušky napsat.

Testy a zadání písemných prací (včetně záznamových archů a klíčů správných řešení)

Ústní zkoušky

Ústním zkouškám společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se věnují samostatné části webu, ve kterých jsou k dispozici jednak podrobné informace ke struktuře, průběhu a způsobu hodnocení zkoušky, jednak ukázky zkušební dokumentace, se kterou budou žáci, ale i pedagogové při zkoušce pracovat.

Na webu maturita.cermat.cz budeme průběžně zveřejňovat i další aktuální informace týkající se maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020.

Žádné komentáře:

Okomentovat