23.3.20

MŠMT připravilo řešení pro přijímací, závěrečné a maturitní zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru představilo plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol, v případě maturity to pak budou tři týdny. „Pokud návrh dnes schválí vláda, pošle jej ministerstvo školství k projednání Poslanecké sněmovně v nejbližším možném termínu. Je pravděpodobné, že se jím poslanci budou zabývat již zítra,“ říká ministr školství Robert Plaga. „Uvědomuji si, jak je současná situace psychicky náročná pro žáky, jejich rodiče i pedagogy škol. Předložené řešení jsme zpracovali po důkladném zvážení všech okolností a různých možných variant řešení s tím, že za nejdůležitější v tuto chvíli považuji uklidnit žáky a vrátit jim nezbytný klid na přípravu – jak na přijímací, tak závěrečné i maturitní zkoušky,“ dodává ministr Plaga.

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

Maturitní zkouška by pak proběhla nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol. „Maturitní testy by vyhodnotila samotná škola a nikoliv CERMAT, jako tomu je ve standardním módu. CERMAT školám předá dokumentaci a podklady pro vyhodnocení,“ říká ministr školství. Po konzultacích s Asociací ředitelů gymnázií a zástupci dalších asociací i s ohledem na časové hledisko bude letos ze společné části maturity vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka. „U maturit bude klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Pro případ, že se školy do 1. června 2020 neotevřou, obsahuje návrh v zájmu jistoty maturantů náhradní řešení,“ říká ministr školství. Návrh totiž říká, že pokud nebude k 1. červnu školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

Závěrečné zkoušky u učebních oborů by pak podle návrhu proběhly podle podobných podmínek, jako zkoušky maturitní, včetně totožného náhradního řešení, pokud by školy nebyly znovuotevřeny do 1. června 2020.

Důvodem předložení zákona ze strany MŠMT je řešení mimořádné situace vzniklé v souvislosti se zákazem osobní přítomnosti žáků ve školách v souvislosti s koronavirovou nákazou a následným vyhlášením nouzového stavu v České republice. Účinnost tohoto zákona bude časově omezena pouze na tento školní rok.

Další informace k aktuální problematice naleznete na webu MŠMT pod těmito odkazy:

42 komentářů:

Jiří Kostečka řekl(a)...

Měsíc po něm nebylo vidu slechu, teď Plaga cosi mele.
Nejstrašnější, nejpříšernější ministr školství od roku 1988. A teď navíc ještě nejtrapnější.

L.snirch řekl(a)...

14 dní rozumně mlčel (byly jiné priority. jiní šanci mlčet nevyužili), rozjel výuku přes ČT, web na dálku, a ted přinesl racionální, uskutečnitelné, levné (to je taky důležité) a rychle proveditelné návrhy.
Tak vypadá racionální nechaoticky manažer v době krize.
Děkuji.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Jasně. Pro odpůrce normální, státem kontrolované a hlavně necinknuté maturity je Plaga dar z nebes.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Maturity podle vysvědčení ze tří klasifikačních období.
Pro žáky, kteří se první pololetí poflakují, protože se v pololetí při klasifikaci nedostatečně nepropadá, šleha z čista jasna.
A tak by to mělo i zůstat. Maturita jako průměr pololetních klasifikací.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Tak jistě, pro matfyzáka, který ví o výuce češtiny a cizích jazykůs prominutím kulové,to může vypadat racionálně. Zkuste mi ale, Same, racionálně vysvětlit, proč budou muset opravovat DT učitelé ve školách, když je v CZVV opravují počítače a distančně - on-line - rateři? Je to opravdu efektivnější???? Proč se nepíšou a neopravují písemky - třebas na školách - když má maturita pokrýt všechny 3 složky předmětu - jazykovou, slohově-komunikační a literární? Jak se budou řešit odvolání těch, kdo budou nespokojeni s výsledky DT?

L.snirch řekl(a)...

Vidím, pane Stanzeli, že byrokrat se nevzdá ani v situaci, kdy je 330 000 nemocných a 15 000 mrtvých. Vy fakt ty otázky myslíte vážně? Jste totálně mimo realitu.
Vaše starosti na moji hlavu, musíte být šťastný člověk, když vás trápí pouze toto.
Doufám že vám tato plně racionální odpověď matfyzáka stačí.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Pytlici,

nikdo nemůže říct, že bychom se na tomto fóru občas nepotesali, třebaže za sebe plně sdílím 90 % Vašich názorů.

K věci: Maturita jako průměr pololetních klasifikací je geniální ironie. (Málem bych byl schopen napsat na to úlohu do DT ČJL.)

Proč to píšu? Když jsem končil gympl (1975), posílalo se na VŠ právě vysvědčení z konce 3. járu a z prvního pololetí 4. járu. Ve výsledku pak jsem zažil spolužáky, kteří měli v pololetí 4. r. vyznamenání, a na konci sedm čtverek a dva napínáky. (Přeháním jen velmi málo.)
Došlo to tak daleko, že VŠ vydaly edikt, že ve finále přijímaček zohlední i závěrečné vízo ze 4. ročníku.
Kreativita studentů je prostě nekonečná. O tom něco vím.

Takže ano, za mě nakonec proč ne. EDUhin nechť vypracuje cestu k maturitě podle svých šílených představ a oblbuje s tím totálně neschopného ministra školství, který už zjevně neví, čí je. Ovšem my učitelé v praxi uděláme přesně to, co jsme v krizových dobách dělali vždycky. Např. tehdy, když jsme měli před rokem 1989 vykazovat děti dělnického původu a přidávat jim na známkách: ani h...

Karel Lippmann řekl(a)...

O ústní zkoušce společné části maturity jsem v řeči pana ministra nezaslechl nic (možná jsem to ale přeslechl). Pokud se totiž tato zkouška konat bude, pak připomínám, že do konce března mají maturanti povinnost odevzdat seznamy dvaceti knih řediteli školy. Už proto by bylo zapotřebí mít o ústní zkoušce jasno.

Nejen beletrii, jak vidno, pan Kostečka "intuitivně prociťuje".

poste.restante řekl(a)...

O ústních zkouškách opravdu nic nezaznělo a je to samozřejmě lapsus. Stačilo říci, že podobně jako u pokynů k uzavírání klasifikace za 2. pololetí, se na tom ještě pracuje.

Myslím, že každému je snad v tuto chvíli jasné, že (minimálně na středních školách) druhé pololetí můžeme de facto odepsat, protože výuka po skončení opatření tak jako tak reálně probíhat nebude.

Na maturity běžně necháváme žáky na praxích, nebo se dává ředitelské volno, aby se to dalo organizačně zvládnout. Navíc je nutno si uvědomit, že je nutno ústní maturity rozložit alespoň do tří týdnů. Stejný učitel nemůže být současně předsedou na cizí škole a zároveň zkoušet na své vlastní.

Odborné školy mají navíc často obhajoby maturitních projektů, které mají také svá pravidla a potřebný čas.

Za předpokladu, že bychom začali výuku někdy začátkem, spíše v druhé polovině května, tak to by tedy byl "hukot".

I kdyby tedy byla zahájena výuka už 1. (spíše 4.) května a začaly maturity 25. května, tak je to na mašli, aby se přitom stihlo druhé pololetí alespoň "oznámkovat" a tedy i uzavřít klasifikaci u ostatních ročníků.

Všechny, kteří "jásají" nad tím, jaká je to bomba opravovat DT ve škole, si dovoluji taktně upozornit, že místo naskenování protokolů, které dělal komisař a víc se o to škola nemusela starat, to teď tedy budou muset dělat učitelé sami a ručně. V době, kdy už tak nebudou vědět, kam dřív. Fakt velká "výpomoc". :-(

Odebrat deváťákům druhý termín přijímaček je také hodně neseriózní.

Přitom stačilo jediné.
Zrušit jarní termín maturit a stanovit podzimní termín jako výchozí.
Dohodnout se s vysokými školami, že své přijímačky udělají až v říjnu. Stejně většina VŠ začíná akademický rok až se zpožděním, takže by jen o něco zkrátily zimní semestr, nebo posunuly termín zkoušek.
Klasifikace maturantů by se udělala třeba na přelomu května/června, nebo spolu s ostatními. A maturanti by získali tři měsíce k dobru na přípravu. Na květen + červen by tak zůstaly jen přijímačky a klidně by se stihly dva termíny.
Plus v klidu doučit a dovysvětlit to, co se "distančně" nestihlo během stavu nouze a v klidu uzavřít klasifikaci ostatním třídám.

poste.restante řekl(a)...

14 dní rozumně mlčel (byly jiné priority. jiní šanci mlčet nevyužili), rozjel výuku přes ČT, web na dálku, a ted přinesl racionální, uskutečnitelné, levné (to je taky důležité) a rychle proveditelné návrhy.
Tak vypadá racionální nechaoticky manažer v době krize.
Děkuji.


Není zač.
Opravdu jsem netušil, jak široce schopného ministra máme, když umí nejen "rozjet výuka na ČT", ale dokonce i "web na dálku".
Živě si představuji, jak konfiguruje server a přitom do bloku položeného vedle kafe píše poznámky ke scénáři televizní výuky. Takový náš Ferda Mravenec, což?
Vlastně, on to jako "nechaotický manažer" určitě všechno "koordinoval", viďte?

No, nějak mu nedošlo, jaký chaos svým rozhodnutím způsobí na středních školách.


Vidím, pane Stanzeli, že byrokrat se nevzdá ani v situaci, kdy je 330 000 nemocných a 15 000 mrtvých. Vy fakt ty otázky myslíte vážně? Jste totálně mimo realitu.
Vaše starosti na moji hlavu, musíte být šťastný člověk, když vás trápí pouze toto.
Doufám že vám tato plně racionální odpověď matfyzáka stačí.

Tak o matfyzákovi, který na věcnou otázku, v čem spočívá "výhodnost" opatření, kdy místo počítače budou muset dělat práci učitelé, odpovídá "racionální" argumentací o stattisících nemocných a tisících mrtvých a urážkami o "byrokratech" už bohužel ztrácím poslední zbytky respektu a úcty.
Odpověděl jste opravdu velmi racionálně a věcně.

L.snirch řekl(a)...

Opravit 200 písemných prací AJ či ČJ jeden učitel na dohodu zvládl, ale opravit ve 4 učitelích 100 didaktáku z češtiny, kde se skoro jen křížkuje ABCD podle klíče ne?
Za jak dlouho opravíte didakták podle klíče i s dvojitou kontrolou?
Maturantů z Matiky je pětina, tedy třeba 20 na školu. 4 matikáři to opraví podle klíče jak rychle, když jen výsledky, ABCD a 4 příklady s postupem?

Lenka Pokorná řekl(a)...

Přijímačky se mohly udělat jen na osmiletých gymnáziích a čtyřletých oborech jen tam, kde je převis, což jsou v podstatě jen prestižnější gymnázia a průmyslovky, a to ještě ne všechny. Na ostatní školy stejně vezmou každého, takže se to bude na Cermatu u dobré poloviny děcek opravovat úplně zbytečně. V současné krizové situaci mi skutečně přijde směšné hnát žáka, který test z matiky zvládne na pět bodů z padesáti a stejně ho vezmou, k přijímačkám. Copak pan ministr neví, že u 3/4 škol jsou přijímačky zbytná šaškárna?

Vezmu-li situaci v našem kraji, tak kromě osmiletých gymnázií má smysl dělat přijímačky jen na třech gymnáziích, jedné průmce a jedné SOŠ, na všech ostaních berou každého, kdo doručí zápisový lístek.


Zdeněk Bělecký řekl(a)...

Varianta maturitního vysvědčení z průměru přináší možnost konečně nechat tu prehistorickou obludu zvanou maturita v klidu vyhynout.

poste.restante řekl(a)...

Opravit 200 písemných prací AJ či ČJ jeden učitel na dohodu zvládl, ale opravit ve 4 učitelích 100 didaktáku z češtiny, kde se skoro jen křížkuje ABCD podle klíče ne?
Jenže těch 200 prací opravoval několik týdnů.
Což Vás a ostatní odpůrce jednotných maturit uvádí po několik let do stavu, kdy vidíte pouze rudě.

Za jak dlouho opravíte didakták podle klíče i s dvojitou kontrolou?
Nevím, nestopoval jsem to.
Vím ale vcelku přesně, kolik času mi to zabere v případě, že to bude dělat CERMAT: 0 sekund.

Je to pro matfyzáka dostatečně věcná a racionální odpověď?

L.snirch řekl(a)...

Proč to Cermatu tedy trvá 14 dní, když učitele udělají svou školu za odpoledne (ověřeno z přijímaček, kdy ještě školy opravovaly státní nepovinné) - za 2 hodiny 20 didaktáku hotových.

Po testech musí být ústní a čím rychleji se opraví, tím rychleji ústní začnou.

Nebo to snad naráz Cermat opraví za jedno odpoledne, když teď trvalo čert ví proč 14 dní?

Silvie A. řekl(a)...

Státní maturity nemusím, ale polemika kolem oprav jazykových DT mi připadá mimo mísu.

Vyhodnotit "ručně" jeden DT totiž trvá přibližně stejně dlouho jako vyhodnotit těch testů padesát - kdo to dělal, tak to ví. Když studenti testy odevzdají, mohou v té učebně počkat - učitel to může bleskově udělat rovnou tam, a za slabou čtvrthodinku vědí výsledky.
Za stejnou dobu by se to ani nenaskenovalo.
Samozřejmě nepochybuji, že když si na tom někdo na MŠMT nebo na Cermatu dá záležet, dokáže si kolem toho vymyslet takové vopičárny, že to potrvá týden.

kolik času mi to zabere v případě, že to bude dělat CERMAT: 0 sekund

Pane poste.restante, 0 sekund vám to zabere, pokud nejste učitel nebo pokud nemáte s maturitami nic společného. Pokud jste někdy dělal zadavatele, snad uznáte, že 0 sekund to rozhodně není.

poste.restante řekl(a)...

Proč to Cermatu tedy trvá 14 dní,...?
Pane Šnirchu, Vaši otázku chápu jako pro Vás už typickou a obvyklou snahu odvést debatu stranou, protože neumíte uznat, že Vaše argumentace nemá reálný základ a neumíte přiznat chybu.

Řeč není a nebyla o tom, jak a proč co trvá CERMATu, ale o tom, že svým rozhodnutím Váš "racionální manažer" přidal další práci učitelům středních škol v době, kdy budou zahlceni spoustou jiných činností a úkolů.

Navíc si Vás dovoluji upozornit, že přijímací řízení dnes probíhá v režimu správního řádu a že tedy na bezchybnost a regulérnost (nejen) opravování testů bude velký tlak jak ze strany vedení škol, tak především rodičů a zřizovatelů. Odvolávat se proti průběhu zkoušek a jejich hodnocení se v tomto státě stalo velkou módou a lze předpokládat, že i to si vyžádá náklady škol a energii učitelů navíc, oproti stavu, kdy se mohly školy opřít o verifikované výsledky testů z CERMATu. (

Ale abych odpověděl na Vaši otázku.
Já nevím, proč to CERMATu trvá tak dlouho. Dle mého soudu by to i s ošetřením výjimečných stavů a návaznými procesy nemělo trvat děle, nežli pár dní.
Svou otázku ale musíte směřovat opravdu jinam. Pokud Vám tedy skutečně jde o odpověď a nikoliv o vypouštění kouřové clony.

poste.restante řekl(a)...

Pane poste.restante, 0 sekund vám to zabere, pokud nejste učitel nebo pokud nemáte s maturitami nic společného. Pokud jste někdy dělal zadavatele, snad uznáte, že 0 sekund to rozhodně není.

Paní Silvie, zřejmě Vám uniklo, že debata se vede o časových nárocích na VYHODNOCOVÁNÍ a případnou opravu otevřených úloh u didaktických testů.

Na délku zadávání nemá způsob opravy žádný vliv.
Zadávat se to bude úplně stejně, bez ohledu na to, zda se to bude opravovat ve škole či centrálně.
Zadavatel jsem, ale vyhodnocovat nejspíš nebudu. Nejsem ani češtinář ani matikář.

A aby bylo jasno.
Já netvrdím, že je to v obecné rovině nějaký fatální problém.
Jen tvrdím, že tímto rozhodnutím přidal ministr středním školám důležitou práci navíc. A to zrovna v době, kdy budou mít i tak jiné práce nad hlavu.
Pokud se mnou nesouhlasíte, zkuste mi vysvětlit, v čem se pletu, nebo má moje argumentace díru.

L.snirch řekl(a)...

Vysvětlil jsem vám že jde o rychlost. Škola má za odpoledne do konce pracovní doby opraveno.
A může se jít na ústní. Byrokracie se ve stavu nouze dá snadno omezit - nyní se dá omezit vše, dokonce můžete jezdit i s propadlým řidičákem, nepodávat daňové, dokonce odložit EET - a to je nějaká posvátná kráva.
Kdyby Cermat běžně vyhodnotil testy za 2-3 dny, nemusí se přijímat nouzové řešení, že si to raději školy opraví samy. Proč to nenabídl či proč dávno nedělal? Sám Cermat na svou byrokracii po právu padne.

Silvie A. řekl(a)...

Zadávat se to bude úplně stejně, bez ohledu na to, zda se to bude opravovat ve škole či centrálně.

Já to nevím, zda "Zadávat se to bude úplně stejně". Dovedu si představit, že opravdu bude, a dovedu si představit, že kašpárkové v Cermatu vymyslí ještě nějaké další komplikace.
A stejně tak si dovedu představit, že se to výrazně zjednoduší a urychlí.

Chce to ministerstvo urychlit? Nebo co vlastně chtějí? Historická zkušenost s Plagou a jemu podobnými učí, že to nikdo neví.

tvrdím, že tímto rozhodnutím přidal ministr středním školám důležitou práci navíc

V tomto s vámi souhlasím. Přidal. Ale také by těm školám mohl práci ubrat, a hlavně by jim mohl ubrat zdržování. Netuším, zda to udělá.

poste.restante řekl(a)...

Pane Šnirchu, zkoušel jste se někdy zajímat o to, jak probíhá opravování otevřených úloh?
Ale to teď není důležité.

Omyl. Nevysvětlil jste mi, že "jde o rychlost".
To Vaše "odpoledne" může učitel buďto opravovat DT, nebo dělat něco jiného.

Mezi zadáním DT a zahájením ústních, či praktických zkoušek je vždy prodleva.
Není to tak, jak to tady malujete, že jeden den se dopoledne zadají DT, odpoledne se opraví a další den se může na ústní.
Pomiňme, že by to bylo vůči žákům hodně drsné.
Pomiňme, že žáci mají před ústními zkouškami obvykle "svatý týden", který by samozřejmě mohl být zrušen. Což by bylo ještě drsnější.
Ale nemůžeme pominout fakt, že kolem maturit musí fungovat určitá "logistika", týkající se jejich organizace a především uvolnění předsedů maturitních komisí do jiných škol.

Takže v reálu mezi zadáním DT a zahájením ústních zkoušek tak jako tak uplyne nejméně týden, ale spíše dva a více. (To by třeba CERMAT mohl stihnout, co myslíte?)

Nezlobte se, ale tahle diskuse pro mne začíná ztrácet smysl.
Paní Silvie hraje v diskusi o třídu vyšší soutěž, nežli Vy.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Pane Šnirchu, nevypadlo vám i, jež mělo stát na počátku slova racionální? Ono totiž podstatně mění význam.
Argumentujete jako malé dítě, nezlobte se na mě. A hlavně neodpovídáte na otázky, což rozumnou diskusi znemožňuje. Vy nejste seznámen s metodikou oprav testů, proto máte ve všem jasno, skoro jako typický Čech v politice. Rateři procházeli školením a výcivkem, v průběhu hodnocení se zpřesňovaly pokyny tak, aby nikdo nebyl poškozen. To letos padne, chybovost hodnocení bude zákonitě větší - a Vy s tím souhlasíte. Dobré vědět. Navíc tím přibude češtinářům/jazykářům další práce. Vy o našem vytížení nevíte nic, ale královské rady o tom, jak a co stihnout, udílíte s grácií okresního tajemníka neblahé paměti.

poste.restante - jak už jsem psal, pro pana Šnircha je typická nevědomost, z níž pak pramení mylné představy o jednoduchosti předestřených řešení. Netuší, že Cermat musel zvládnout ve stejnou dobu, tedy v průměru od 8. dubna do poloviny května) souběh oprav maturitních PP, několikera přijímacích DT a maturitních DT - i proto zvyhlášení výsledků spolklo nějaký čas. Rateři byli hotovi zpravidla den po konání DT, kontroly zabraly trochu víc času. Letos by PP odpadly, vše by se dalo stihnout rychleji. Dlužno podotknout, že práce CZVV se vždy opírala o zákonný rámec a možnosti dané mu ministerstvem. Jenže tady se pan Šnirch ocitá v pasti - tak dobrý ministr přece nemůže nést vinu na práci velkého satana - Cermatu. Známe to už z Nikoly Šuhaje loupežníka - on nemohl vraždit, dělal to jeho bratr Jura, protože mytické vědomí lidu by nesneslo pravdu o hrdinovi.

Josef Soukal řekl(a)...

Pane Šnirchu,

výsledky testů se uvolňují až po proběhnutí nezbytných kontrol. Takovouto kontrolu nemůže žádná škola zajistit, stejně jako nemůže zajistit řešení obtížnějších případů. Nemluvě o potenciální možnosti podvodu. Takže "byrokracie" je v tomto případě vždy ku prospěchu žáků a etiky zkoušky a je součástí nepoměrně vyššího komfortu, který žákům zaručují centrální testy oproti testům školním.

Josef Soukal řekl(a)...

V. Stanzel mne předběhl, nicméně ponechám svůj komentář jako doprovodný.

poste.restante řekl(a)...

Já to nevím, zda "Zadávat se to bude úplně stejně". ...
Jde o to, že zadávání nejspíš nebude v režimu "školních oprav" odlišné, nežli v režimu "centrálních oprav". Proč by mělo být?
Nemyslím si, že teď bude CERMAT vymýšlet nějaký jiný způsob zadávání DT. Vždyť by k tomu musel vymýšlet nové postupy, nové formulace do "Pokynů". V případě větších změn dokonce organizovat e-learning, atd. Systém zadávání je vyzkoušený a fungující. (Tím probůh neříkám, že je dokonalý.)

Dovedu si představit, že opravdu bude, a dovedu si představit, že kašpárkové v Cermatu vymyslí ještě nějaké další komplikace.
A stejně tak si dovedu představit, že se to výrazně zjednoduší a urychlí.

Máme stejnou fantazii.
Ale to nic nemění na podstatě rozporu.
"Nějak" se to prostě bude zadávat. A opravovat se to bude ve škole, což je oproti minulému roku práce navíc.

Chce to ministerstvo urychlit? Nebo co vlastně chtějí? Historická zkušenost s Plagou a jemu podobnými učí, že to nikdo neví.
Především je historická zkušenost, že to neví hlavně ministr. :-)
Že školství nerozumí a proto je ve vleku těch, kdo mu "zasvěceně radí".


V tomto s vámi souhlasím. Přidal.
Jsem rád, že se v tom shodneme. (Ne každý to umí uznat.)

Ale také by těm školám mohl práci ubrat, a hlavně by jim mohl ubrat zdržování. Netuším, zda to udělá.
Opět se shodneme.
Historická zkušenost je, že to udělá tak, aby práci přidal a stres zvýšil. Koneckonců i tentokrát to tak dopadlo.

Josef Soukal řekl(a)...

Z maturitních dat vyplývá, že školní hodnocení znamená pro žáky lepší výsledky. Myslím, že ani pan Šnirch letos neočekává nic jiného než velmi výrazné snížení neúspěšnosti žáků.

L.snirch řekl(a)...

Kolik je otevřených s postupem u matiky? 4 z 38.
Kolik v češtině?
Nepsal jsem druhý den ústní, to jste si vymyslel. Psal jsem urychlí.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Hořekoval chlapec, že vůbec nepočítal s tím, že se mu maturita dopočítá z pololetních vysvědčení. Jakože tedy dost nespravedlivé! Doposud to poflakování se docela procházelo, a teď tohle...

poste.restante řekl(a)...

Nepsal jsem druhý den ústní, to jste si vymyslel. Psal jsem urychlí.

Ano, pane Šnirchu.
Nepsal jste "druhý den".

Ale ani já jsem nepsal "druhý".
Psal jsem "další".
:-)

Tím považuji toto víceméně okrajové "téma" za vyčerpané.

poste.restante řekl(a)...

...že se mu maturita dopočítá z pololetních vysvědčení
Jo jo. Taky už mě to napadlo.

Pětka v pololetí ve třeťáku, čtverka po reparátu na konci roku, pětka v pololetí čtvrťáku, protože "v pololetí se propadnout nedá, tak wo co gou" - a najednou to může být problém.

Inu, život je pestrý.
Ale jinak je tento ministerský "novátorský počin" naprostá blbost.
To nemohl vymyslet sám. To mu musel někdo poradit. :-)

Kety řekl(a)...

Taky se mi zda, ze takoveto reseni je naprosta blbost. Navic prumer z poslednich 3 znamek predmetu muze byt technicky problem. Zak muze maturovat z lib. predmetu, ktery ma na vyssim stupni min. 4 hodiny. Takze kdyz mel predmet jen prvak a druhak (u nas napr. zemepis), jak to bude? Kdyz soucasti zkousky z predmetu je ucivo volitelneho seminare, taky se to bude pocitat? Myslim, ze tech situaci, kdy to bude takto komplikovane, bude spousta.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Bude se hromadně "maturovat" z předmětů se slušnějším průměrem. Ne?
Možná i na tu matematiku tu a tam padne.

Unknown řekl(a)...

"racionální nechaotický manažer v době krize...."

Snažně prosím, aby nějaký poradce panu ministrovi v nejbližší době poradil, aby na tiskové konference nenosil tak rudou roušku a stejně tak i rudou kravatu. Já vím, že to není problém pana ministra. Třeba má tak rudou barvu v oblibě. V době sametu mu bylo přece jenom 11 let, ale mně se hned vybaví všechna ta léta před rokem 1989 a při pohledu na něho v tomto outfitu se mi neudělá dobře.
Tedy, buď modrá rouška a červená kravata, nebo naopak. V takovém případě by mohl být s bílou košilí za vlastence. Krajní variantou je možnost zvolit kompletní rudý outfit.
Něco jako Kat Mydlář českého školství.

Josef Soukal řekl(a)...

https://www.ascestinaru.cz/maturity-a-prijimacky-dalsi-plaguv-eintopf/

Veronika Valíková řekl(a)...

Číst diskusi nemám sílu. Omluva.

Mně Plagův návrh přijde rozumný. Nikdo nevíme, co bude, plánovat cokoli nemá smysl.

Maturanti se budou do 31. května (možná) učit. Každopádně teď vědí, že maturity být mohou. Nevykašlou se na vše. Mohou číst, samostatně studovat. Testy opraví učitelé rychleji než Cermat, ústní se připraví improvizovaně.

A od konce května se budou studenti připravovat na přijímačky, které jsou pro ně mnohem důležitější než maturity.

Zaujala mě poznámka kolegy Lippmanna o seznamech maturitní četby, kterou museli maturanti odevzdávat do konce března. Zřejmě budou letos platit trochu jiná pravidla, alespoň se ukáže, že si školy v budoucnu poradí i bez Cermatu. A věřím, že dobře. Už teď se učitelé školí v tolika neznámých řemeslech - že pokud je to nezabije, určitě je to posílí. :)

krtek řekl(a)...

A jen tak mimochodem, co ti Rusové a Ukrajinci, popřípadě další, kteří si volí k maturitě jiný cizí jazyk než mají ve výuce? Těm se známka bude počítat z čeho?
---
Návrh poste.restante na maturity v září v plném rozsahu má větší logiku než ministerský paskvil.
Správní řízení umožňuje soudní přezkoumání zkoušky. To nezmizí. Ona je otázka, jestli to minsitr vůbec legislativně stihne "ošéfovat" - viz jeho snahy o dlouhodobější změnu maturity, které neuspěly.

Pepa řekl(a)...

Na Aktuálně je dnes (24.3., 7:00) článek, ve kterém pan Prymula (šéf krizového štábu) prý připouští návrat žáků do škol nejdříve v červnu...

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/zivot-po-skonceni-pandemie-bude-jiny-zalezi-na-vakcine/r~50a978826d0711eab408ac1f6b220ee8/

Valikova řekl(a)...

Krtku, ministrovy snahy o zjednodušení maturit jsou dosud ve sněmovně. A já doufám, že uspějí.

Unknown řekl(a)...

Pro p. Šnircha, p. Valíkovou a další - DT bezchybně a srovnatelně napříč všemi středními školami na konkrétní škole nikdo na základě klíče neopraví. Jen DT z cizího jazyka má 64 různě bodovaných položek, z toho 8 otevřených úloh. Nikdo z těch, co doposud nehodnotili, si nedokáže představit variabilitu žákovských odpovědí na jednoduché otevřené úlohy. Nikdo z těch, co dosud nehodnotil otevřené úlohy z češtiny, si nedokáže představit, kolik češtinářů není schopno opravit skórovací úlohy. O matematice nemluvím - jednoduché pravidlo, za co dát žákovi 0 bodů, 1 bod či 2 body neexistuje. To, co je na jedné škole fatální, je na druhé malá chyba. Představa, že 64 položek pro 150 žáků bude ohodnoceno, správně sečteno a někam zapsáno za 1 odpoledne je značně naivní.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Představa, že... je značně naivní.

Pro množinu obdobných případů platí
naivní = pitomá.

Veronika Valíková řekl(a)...

Pro unknown:
Pokud k tomu dojde, trocha improvizace nezabije učitele ani maturanty.

Jsem přesvědčená, že školy si s nějakou jednodušší verzí maturit poradí. Učitelé jsou vysokoškolsky vzdělaní odborníci, současný stav je ještě posílí. Bude to dobrá průprava na návrat slohů a ústního do škol.

poste.restante řekl(a)...

Učitelé jsou vysokoškolsky vzdělaní odborníci, současný stav je ještě posílí.

Jo, to znám: "Cokoliv tě nezabije, to tě zocelí."

U nás máme zase rčení: Stokrát "nic" umořilo osla.
Je to na základě historky o tom, jak chlápek oslovi pořád nakládal "jen trošku", nebo "skoro nic" navíc k tomu, co už měl na zádech. Až to v součtu dalo tolik, že osel chcípl.

Já tedy nevím, v čem a jak by mělo učitele posílit to, že budou ručně dělat práci za počítač. Navíc v presu jiných úkolů, které se sesypou najednou.
Vysokoškolsky vzdělaný odborník má dělat odbornou práci a ne kontrolovat zaškrtnutá políčka podle šablony.

Okomentovat