24.3.20

Jana Smetanová: Lhůty u přerušení odkladu, když rodiče nemají potvrzení z PPP

Musím poděkovat MŠMT - odboru pana náměstka Karla Kováře za skvělou komunikaci. V neděli večer pošlu dotaz a v pondělí ráno mám fundovanou a srozumitelnou odpověď. Za to klobouk dolů, to dřív nebývalo. Ptala jsem se na lhůty u přerušení odkladu, když rodiče nemají potvrzení z PPP a ty v současné době nefungují. Komunikaci zveřejňuji - prodlužovat můžeme v případě potřeby až do 31. srpna a pak musíme žádost vyřídit.Po 23.03.2020 8:50

Vážená paní Smetanová,

z pověření pana náměstka odpovídám na Váš dotaz týkající se žádostí o odklad povinné školní docházky.

Jelikož o odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel školy na základě žádosti dítěte (prostřednictvím zákonného zástupce), jedná se o tzv. řízení o žádosti. Usnesení o přerušení se tedy bude řídit ustanovením §64 odst. 2 správního řádu. V tomto případě se řízení přeruší vždy na požádání žadatele. Časový rozsah je (stejně jako celé správní řízení) taktéž v dispozici žadatele. Doba přerušení správního řízení tedy není právně omezena. Omezena je však fakticky předmětem řízení - v tomto případě tedy datem předcházejícím datu zahájení povinné školní docházky.

S pozdravem
Jan Mušuta
ředitel odboru rozvoje a řízení vzdělávání

Vážený pane náměstku,

prosím Vás o radu k odkladu povinné školní docházky.

Protože v současné době nefungují pedagogicko - psychologické poradny, budu dostávat při zápise od rodičů žádosti o odklad bez potřebných potvrzení.

Vydám jim rozhodnutí o přerušení řízení a dám lhůtu na doložení potvrzení.

Jakou nejdelší lhůtu mohu v letošní mimořádné situaci rodičům dát, aby stihli zařídit vyšetření dítěte v PPP a já jsem přitom neporušila správní řád?

Nikde jsem k tomu na nenašla potřebnou informaci, tak Vás prosím o radu.

Za pomoc Vám předem mnohokrát děkuji a přeji Vám hodně sil do další práce.

Jana Smetanová
ZŠ Prodloužená 283
Pardubice


Žádné komentáře:

Okomentovat