23.3.20

Jan Chudík: Spustila pandemie koronaviru pandemii domácích úkolů?

V posledních dnech je možno číst příspěvky a stesky nad tím, jak probíhá vzdělávání v současných podmínkách. Školy se zavřely ze dne na den a bylo téměř jasné, že takové opatření není na týden. A co teď? Většina učitelů se snažila a snaží v dobrém úmyslu poskytnout dětem práci, a tím poskytnout rodičům prostor pro plnění jejich povinností. Co se ale ve skutečnosti stalo? Na stránkách mnohých škol jsou vidět zadaná cvičení, pracovní listy a další odkazy na různá on-line cvičení. Někteří učitelé hledají další cesty, jak učivo „vymazlit“ a udělat přitažlivějším.

Během velmi krátké doby se ukázalo, že všichni nemají možnost vytisknout si to, co učitel promyšleně sestavil. Všichni nemají připojení k internetu, a všechny domácnosti nejsou vybaveny dostatkem počítačů pro každého člena rodiny k tomu, aby mohli pracovat i na cvičeních on-line. Ukazuje se také, že někteří žáci nezvládají pracovat s IT tak, aby dokázali využít všechny nabízené možnosti.

Není právě nyní čas se zamyslet, jakou strategii zvolit, aby se děti učily se učit, byly motivované, rodiče měli svůj prostor a učitelé měli pocit z dobře a smysluplně odvedené práce?

Zaměřujeme se při zadávání práce na to, aby děti rozvíjely svoji kreativitu, hledaly vhodné způsoby efektivního učení, plánovaly a organizovaly vlastní učení, které je založeno na vnitřní motivaci? Vytváříme příležitosti, aby poznávaly smysl a cíl učení, určovaly a překonávaly překážky v učení, plánovaly, jakým způsobem mohou své učení zdokonalit a kriticky zhodnotily výsledky svého učení?

Mají děti dostatek příležitostí řešit problémy tím, že je promyslí, naplánují a využívají k tomu vlastní úsudek a získané zkušenosti? Jsou jednotlivé úkoly koncipovány k samostatnému řešení problémů, kritickému myšlení s možností činit vlastní rozhodnutí? Budou děti následně schopny obhájit a uvědomit si zodpovědnost za taková rozhodnutí? Podporují je zadané činnosti k využívání veškerých prostředků pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem? Tím každého z nich podporujeme v tom, aby si vytvářel pozitivní představu o sobě samém, řídil svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.

Není právě teď čas na to, aby se zastavila pandemie domácích úkolů a abychom se soustředili na činnosti, které dětem poskytnou příležitosti přizpůsobit se současnému stavu a učit se tak, aby to právě jim dávalo smysl a příležitosti k učení se?

Není nyní čas se zamyslet nad tím:
  • co chceme, aby se děti v tomto období naučily,
  • jaké jsou osvědčené metody v jednotlivých ročnících,
  • jakou podobu má zpětná vazba,
  • jak si svoji práci evidují,
  • jakou vzájemnou pomoc si žáci poskytují atd.?
Nástrojů a příležitostí, jak to udělat je hodně a mnozí je dokážeme využívat při vyučování. Proč nesdílet své nápady, náměty, myšlenky, jak se nám to daří a třeba i nedaří v současných podmínkách? Pokusme se sdílet informace o tom, jak si vedeme při zadávání úkolů, jestli rozvíjíme sociální vztahy, dodržujeme míru individualizace a nezapomínáme na partnerský přístup.

Dávejme najevo dětem důvěru v jejich schopnosti. I když je to ještě „daleko“, zkusme přemýšlet i o tom, co budeme chtít po dětech, až se vrátí zpátky do školy.

Poznámka redakce: Ilustrační screenshot z výukového videa.

4 komentáře:

Vít Tomis řekl(a)...

A bude dětem stačit zažít úspěch jen vnitřně, když ten úspěch neuvidí spolužáci a odborníci na vzdělávání?

Jana Karvaiová řekl(a)...

A co na to ti,co do mě klovali?Ha?
Jiank já dávám úkoly třeba i TV nebo pracáku.
TV - choďte ven se psem, hrajte si v přírodě nebo na zahradě.
Pčinnosti - ukliďte si pokoj, pomáhej doma uvařit něco k obědu, zkus udělat sám/a večeři pro celou rodinu, zkus žehlit a vyvářet roušky.....

Nicka Pytlik řekl(a)...

Přetížit se dá jenom ten, kdo se přetížit nechá.
Nikdo nemůže pracovat jinak, než právě a jen svým vlastním tempem.
Je věcí každého, jak se k svému vzdělávání, nebo vzdělávání svých dětí postaví.
Tak to platilo od nepamětí, platí a platit bude na věčné časy.

To platí i o všech trdlech a pitomcích, kteří v televizi vybízejí k využití pandemie ke vzdělávacímu experimentování. Jejich pitomotost je věčná...

Ivo Mádr řekl(a)...

"Jejich pitomotost je věčná..."

Jejich hloupost je věčná... Jako děti školou povinné jsme pak říkali "IQ tykve".

Okomentovat