18.3.20

Eliška Wellech: Ošetřovné (OČR) z důvodu uzavření školského/dětského zařízení kvůli koronaviru COVID-19

Od 11. 3. 2020, kdy došlo k uzavření základních, středních a vysokých škol pro žáky a studenty, a později i k postupnému uzavírání mateřských školek. Od té doby se dostala řada rodičů do situace, kdy bylo nutné zajistit péči o děti navštěvující tato zařízení. Nejvyužívanějším nástrojem se stalo Ošetřovné při péči o dítě do 10 let. Vzhledem k tomu, že kolem tohoto institutu panuje zmatek nejen mezi rodiči, ale i ve školách, bude v tomto článku stručně shrnuto to nejdůležitější, co by měli rodiče vědět.


Kdo má nárok na ošetřovné?

V současné chvíli mají nárok pouze rodiče dětí do 10 let věku (do dne předcházejícího 10. narozeninám dítěte), kteří jako zaměstnanci účastni nemocenského pojištění, případně osoby žijící s dítětem ve společné domácnosti splňující stejnou podmínku (např. prarodiče, přítel rodiče). Tedy není určeno pro živnostníky (OSVČ), ale ani pro rodiče pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti), ze kterých neodvádí z těchto dohod nemocenské pojištění. Na ošetřovné nemají nárok ani rodiče, kteří na dítě pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek s výjimkou těch, kteří jsou zároveň zaměstnanci účastni nemocenského pojištění, tedy současně při pobírání těchto dávek pracují.

Od kdy lze ošetřovné čerpat?

První den tzv. podpůrčí doby, tedy začátku čerpání ošetřovného si může rodič zvolit podle toho, jak potřebuje. Není vázán na den uzavření školy/školky. Je tedy možné např. zajistit v prvních dnech hlídání dítěte jinak a o ošetřovné zažádat později. Také v situaci, kdy je rodič v době uzavření školského zařízení sám práce neschopný (na nemocenské) nebo čerpá ošetřovné na dítě z důvodu nemoci, je možné o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení zažádat až po ukončení neschopnosti/uzdravení dítěte.

Jak dlouho lze ošetřovné čerpat a v jaké výši?

Zatím je maximální doba, po kterou mohou rodiče ošetřovné čerpat, stanovena na 9 dní, u samoživitelů potom na 16 dní. Výše ošetřovného je 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Co se stane po vyčerpání nároku na ošetřovné?

Po 9 resp. 16 dnech již osobě pečující o dítě ošetřovné nenáleží, nicméně stále se jedná o překážku v práci na straně zaměstnance (o omluvenou absenci v práci) a lze tedy zůstat s dítětem i nadále doma a pečovat o něho.

Lze ošetřovné přerušit nebo přestat čerpat a následně opět začít čerpat znovu?

Nelze. Jakmile se začne ošetřovné čerpat, nelze jeho čerpání přerušit. Jakmile dojde k jeho ukončení, nový nárok na ošetřovné ze stejného důvodu nevznikne, a to ani v případě, že by byl tento uplatňován na jiné dítě v rodině. Není tedy možné po 9 dnech ošetřovné ukončit, vzít si např. jeden den dovolené a následně si znovu o ošetřovné požádat.

POZOR! Pokud rodiče pečují o více dětí z důvodu uzavření školských zařízení, náleží jim ošetřovné pouze na jedno dítě, a to opět v rozsahu 9 (resp. 16 dní). Po vyčerpání této podpůrčí doby stále trvá překážka v práci a lze o děti dále doma pečovat, ale není možné žádat o nové ošetřovné na další dítě.

Mohou se osoby pečující o dítě střídat?

Ano, ale pouze jednou a tímto vystřídáním nevzniká nový nárok na ošetřovné. Tedy pokud je jeden z rodičů s dítětem doma např. prvních 7 dní a následně se vrátí do práce, může ošetřovné převzít druhý z rodičů. Druhý rodič bude mít nárok na ošetřovné na následující 2 dny a následně bude doma již bez nároku na ošetřovné pouze v rámci překážek v práci. Další vystřídání rodičů dítěte již nebude možné.

Jak uplatnit nárok na ošetřovné?

Potřebný tiskopis (formulář) vystaví škola. V současné době mohou školy vyplňovat formuláře v elektronické podobě a zasílají je rodičům emailem. Rodiče si zaslaný formulář buď dále doplní a dále mají tři možnosti, jak ho doručit zaměstnavateli. První je určena pro zaměstnance, kteří mají kvalifikovaný elektronický podpis. Ti doplněný formulář a zašlou zaměstnavateli emailem s tímto podpisem. V ostatních případech zaměstnanci formulář doplní, vytisknou, podepíší a následně naskenují (vyfotí) a zašlou zaměstnavateli obyčejným emailem bez elektronického podpisu, nebo vytištěný a podepsaný formulář zašlou zaměstnavateli poštou.

Na co si dát pozor při vyplnění žádosti o ošetřovné?

V části B žádosti o ošetřovné, kterou vyplňuje rodič, je nutné správně vyplnit den, od kterého rodič žádá o ošetřovné (na řádek „O výše uvedené dítě jsem osobně pečoval/a ve dnech“). Toto lze udělat slovy „O ošetřovné žádám od…“

Pokud rodič toto datum nevyplní, bude za první den podpůrčí doby považován den uzavření školského zařízení (tedy 11.3.2020 u škol a individuálně u školek). Nevyplnění data by mohlo některým rodičům zbytečně zkomplikovat situaci, je proto třeba si na to dát pozor.

Vzhledem ke slibovaných změnám v délce nároku na ošetřovné (po dobu trvání opatření), rozšířením nároku o rodiče dětí do 15 let věku a možnosti přiznání nároku na ošetřovné také živnostníkům, bude tento článek průběžně aktualizován.

Eliška Wellech, advokát ve společnosti AK Mgr. Eliška Wellech

Převzato z LinkedIn.com.

Žádné komentáře:

Okomentovat