27.2.20

Stanislav Štech: Utajené slučování přímo řízených organizací ministerstva školství

Reorganizace ministerstev, natož jejich přímo řízených organizací je pro veřejnost obvykle málo zajímavá. Jsou však případy, kdy taková interní změna může mít závažné důsledky.


Z článku v Řízení školy online vybíráme:

A nakonec poslední poznámka. Jak upozornil protestní otevřený dopis Asociace školní psychologie ČR, návrh MŠMT na sloučení zmíněných institucí se sice také odvolává na zhodnocení Strategie vzdělávací politiky 2020, ale opomíjí se, že v tomto dokumentu je zdůrazňována právě potřeba stability:

"Vzhledem k setrvačnosti školského systému by zvláště školská politika měla být vždy založena na několika pilířích: na empirické evidenci, na hodnotově ukotvené a komplexní vizi a na organizační a mentální připravenosti školských aktérů. Budovat tyto pilíře vyžaduje širokou spolupráci mezi všemi aktéry (facilitovanou MŠMT) a dostatečný časový prostor. Dosavadní praxe rychle přijímaných a prosazovaných změn vede ke zvýšenému výskytu chyb a k podrývání důvěry ve školský systém a jeho řízení."

Přitom právě nekoncepční změny se považují za jednu ze slabin našeho školství. Například ve zprávě Talis (2013) upozorňují ředitelé škol, že zdrojem pracovních frustrací učitelů a ředitelů škol jsou právě časté a nekoncepční změny ve školství.

Pokud jsou jedním z hlavních důvodů pro slučování duplicity činností, nabízí se otázka, proč tento stav nebyl řešen dříve, zvláště pokud je každoročně ze strany MŠMT schvalován plán práce jak NÚV, tak i NIDV. Proč tedy MŠMT nezaměří pozornost raději k lepší koordinaci hlavní činnosti a projektů a tím i ke snížení duplicity?

Sloučení obou organizací nekoncepční je. Nebylo naznačeno nikde – ani ve Strategii 2020, ani v programovém prohlášení vlády, ani v první verzi Strategie 2030+. V posledním dokumentu je tomu spíše naopak. Zdůrazňuje se význam silnějšího centrálního zajištění vybraných agend, jako je další profesní vzdělávání učitelů a jejich profesní růst nebo odborné řízení poradenských služeb školám. Vznik NPI má všechny předpoklady posílit nestabilitu, protože přerušuje kontinuitu nejen v nefunkčních činnostech, ale i v tom pozitivním, kterého je určitě více. A ministerstvem deklarované dosavadní neefektivní řízení přímo řízených organizací ministerskými úředníky se má údajně zlepšit přímějším podřízením týmž úředníkům.

Žádné komentáře:

Okomentovat