21.2.20

Pavel Kohout: Disciplína – klíč k úspěchu

Obraz britského školství se mění. „Nejpřísnější“ škola na ostrovech boduje v žebříčcích.

Velká Británie patří mezi úspěšnější státy v testech PISA – ty měří úroveň znalostí patnáctiletých žáků. Na druhé straně je ale úroveň britských škol značně nevyvážená. Najdeme mezi nimi vynikající ústavy, ale i ty horší. Častokrát se setkáme s předsudkem, že britské školství se dělí na prestižní, drahý soukromý sektor – a pak na školy veřejné, které jsou na tom o něco hůře. Pravda je ovšem mnohem zajímavější.


Z článku v deníku Lidové noviny vybíráme:

Nejprve malá poznámka. Stalo se v posledních desetiletích nezpochybňovanou pravdou, že žák by se ve škole neměl stresovat a učení nazpaměť je přežitek barbarských dob – totéž platí pro všechno, co jsme znali z minulosti včetně zasedacího pořádku a disciplíny. Moderní škola klade důraz na práci s informacemi, na týmovou spolupráci a na kamarádský vztah mezi žákem a učitelem. Namísto v lavicích se sedí v kroužcích, známkování je potlačeno a jsou i názory, že by se mělo úplně zrušit.

Ne všichni učitelé s tímto přístupem souhlasí. Na konferenci britské Konzervativní strany vystoupila v roce 2010 učitelka Katharine Birbalsinghová s projevem, který vyvolal odpor v pedagogických řadách. Zřejmě mimořádný, neboť paní Birbalsinghová po něm zůstala „otřesena a bez práce“, jak loni uvedl deník Guardian.

Nyní je vhodný čas představit Michaela Community School, londýnskou základní a střední školu pro děti ve věku od 11 do 19 let. Katharine Birbalsinghová je její ředitelkou. Sedm let po šokujícím projevu na konferenci britských konzervativců její školu proslavil novinový titulek Nejpřísnější škola v Británii obdržela špičkové hodnocení od inspekce. Nedávno se její jméno opět objevilo v médiích, a to v souvislosti s malým skandálem. Ukázalo se, že škola vyžaduje, aby žáci vstali při příchodu učitele do třídy – opatření je vnímáno jako kontroverzní, neboť zdůrazňuje roli autority. Kacířská myšlenka v dnešním moderním pojetí školství.

Jaké další takové praktiky tato škola provozuje? V první řadě jde o důraz na disciplínu. Škola zavedla hned při svém vzniku politiku nulové tolerance k disciplinárním prohřeškům. Žáci dostávají „černé puntíky“za zapomenuté školní potřeby, grimasy na učitele anebo za mluvení v nevhodnou dobu. Pozdní příchody do vyučování rovněž nejsou trpěny. Zvláště silnou kritiku si vysloužila skutečnost, že žáci, jejichž rodiče neplatí za obědy, nedostanou ve školní jídelně oběd.

7 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

škola vyžaduje, aby žáci vstali při příchodu učitele do třídy

Tak to je tedy síla! Pámbuzaplať, že ten brexit je nevratný...

Tomáš Barták řekl(a)...

1. Když jsem chodil (před 40 roky) do ZDŠ (devítileté školy, pro neznalé), měli jsme ve škole nad schodištěm nápis: Kázeň je tvář kolektivu.
2. V současnosti učím 28. rokem. Tvrdím, že mnohým žákům chybí kázeň. Jsou často nevychovaní. Neukázněný a nevychovaný žák není ten, kdo rozbije okno, ale ten, kdo narušuje výuku, nerespektuje pokyny, obtěžuje okolí... znemožňuje ostatním (vychovaným) učit se.

Simona CARCY řekl(a)...

Nějakej EDUspolek by z fleku mohl dávat Cenu Katharine Birbalsinghové. Současnou rozbředlou cochcárnu ve vyučovacích hodinách a školním životě vůbec by její myšlenky mohly významně oživit k lepšímu.

Jiří Klabal řekl(a)...

My jsme ten klíč k úspěchu bohužel ztratili, u nás je "DISCIPLÍNA" na seznamu zakázaných slov. A marně hledáme klíč jiný...

Nicka Pytlik řekl(a)...


Ono to pytlikovic herbatování má něco do sebe.
Jakože elementární kázeň!

Vít Tomis řekl(a)...

Přesně tak. Mí žáci mohou v hodinách spát jen tehdy, když nemluví ze spaní.

Nicka Pytlik řekl(a)...

žáci mohou v hodinách spát jen tehdy, když nemluví ze spaní

To u pytliků žáci ze spaní mluvit mohou... pokud je to k věci.

Okomentovat