20.2.20

Odborný panel projektu SYPO bude pro velký zájem vysílán 27. února živě

Odborný panel projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), který se koná 27. února 2020 na centrálním pracovišti Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR) v Praze, bude pro velký zájem účastníků přenášen živě a později bude také zveřejněn jeho záznam. Panel se bude věnovat profesnímu portfoliu učitele jako kontinuálnímu osobnímu nástroji profesního růstu pedagoga.

K účasti na online panelu je možné přihlásit se zde.

Mezi cíle odborného panelu patří také ukázat portfolio jako nástroj formující profesní růst pedagoga, ukázat kontinuální význam portfolia a analyzovat ho z pohledu různých profesních fází. „Na setkání se v roli panelistů představí zástupci pedagogických fakult z univerzit v Plzni, Českých Budějovicích, Praze, Brně, Olomouci a Liberce a ředitelé základních škol,“ říká Mgr. Jiří Nekola, hlavní projektový manažer SYPO, a dodává: „Tento odborný panel je v pořadí pátým panelem, který v rámci projektu SYPO pořádáme, a tak velký zájem nás pochopitelně velmi těší. Věříme, že zvolené téma i příspěvky panelistů budou pro účastníky atraktivní a přínosné.“

Projekt SYPO je realizovaný Národním pedagogickým institutem České republiky a spolufinancovaný EU.

Více informací najdete na www.projektsypo.cz.

O metodických kabinetech:

Metodické kabinety projektu SYPO jsou otevřenou profesní sítí zaměřenou na systematický a koordinovaný rozvoj odborných znalostí a dovedností pedagogických pracovníků se zaměřením na předmětové didaktiky na národní, krajské a oblastní úrovni. Cílem metodických kabinetů je vytvářet prostor pro odborný růst a profesní rozvoj pedagogických pracovníků, prostor pro sdílení a setkávání, včetně systematického a koordinovaného rozvoje předmětových didaktik.

Metodické kabinety vychází z jednotlivých oblastí rámcových vzdělávacích programů. Celkem bude realizováno dvanáct metodických kabinetů. V průběhu prvních dvou let je pilotováno šest metodických kabinetů ve dvou vlnách. V první vlně se jedná o tři metodické kabinety Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Informatika a ICT, v druhé vlně kabinety Předškolní vzdělávání, Prvostupňové vzděláváni a víceoborový kabinet Přírodovědné vzdělávání. Pilotáž ověří, zda je navrhovaný koncept metodických kabinetů pro praxi přínosný, a zda přináší požadované efekty.

V projektu bude vedle věcných oblastí a přínosu jednotlivých forem podpory profesního rozvoje ověřena i finanční náročnost udržování této sítě a efektivita jednotlivých forem profesní podpory.

5 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...

Opět o nás bez nás. Tedy ředitelé a VŠ pracovníci a potentáti. Učitelé zatím budou učit a pak se dozví verdikt. A na to mám koukat?

Jsem zvědav, jestli někdo z nich bude mít představu o skutečné práci běžných učitelů.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Portfolio... Vítej zpět, kariérní řáde!

Nowak řekl(a)...

Metodické kabinety bývaly dávno. Pak přišla reforma a obsah předmětů ztratil význam - zůstala jen forma, nejlépa hravá. Teď přišla novinka! Hurá!

Jana Karvaiová řekl(a)...

Ježišmarjá lidi držte mě. já se snad picnu. To si někdo dělá srandu? jako nácvik na silvestrovské scénky nebo co? Tohle všechno tady bylo a na mnoha školách pořád je. Teda u nás určitě. my nepotřebujeme někoho, kdo nám bude dávat knížecí rady. profesně se vzděláváme. portfolia nám leží doma v šuplatech. Na rozdíl od lékařů a dalších si to na zdi nevystavujeme. protože je nám to jen pro vlastní potěchu. nic za to nemáme. A v návrhu minulého antikariérního řádu by za to bylo prdlačky.

Já nevím kdy tohle někdo konečně zatrhne a dá ty peníze přímo školám. To by byl ráj, kdyby všichni ty sypáci, eduíňáci a další chytráci přestali existovat,vyžírat rozpočet a peníze by se daly školám na pomůcky, učitele, vybavení ..... Jo sen.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Přesně, paní Karvaiová!
Ještě více se přisát na štědré erární penězotoky. Ať to stojí, co to stojí.
O to jde především. A pokud na to někdo poukáže, je třeba jej znectít do mrtě.

Okomentovat