19.2.20

Národní strategie finančního vzdělávání 2.0 - Změnou chování k převzetí zodpovědnosti za svou finanční prosperitu

Cílem nové strategie je vytvořit podmínky pro to, aby se dlouhodobě zvyšovala úroveň finanční gramotnosti obyvatel České republiky. Finanční gramotnost je nejen účinným preventivním lékem proti exekucím, lichvě, chudobě a jiným sociálním nástrahám, ale i cestou k lepší nabídce finančních produktů a k menší potřebě státních zásahů z titulu ochrany spotřebitele.


Mezi nejdůležitější změny, které NSFV 2.0 přináší, patří zejména rozšíření záběru finančního vzdělávání o vybrané skupiny dospělé populace. Stát se zde zaměří jak na sociálně ohrožené skupiny, jako jsou senioři, lidé čerpající pomoc v hmotné nouzi, či nezaměstnaní, tak i na ty, kteří těmto ohroženým občanům pomáhají – tedy např. sociální pracovníky, zaměstnance úřadů práce, policisty apod. Finanční vzdělávání dětí a mládeže, tedy výuka finanční gramotnosti na základních a středních školách, která již běží několik let, bude samozřejmě nadále pokračovat.

K závazku realizovat v příštích letech finančně vzdělávací projekty, které budou v souladu s NSFV 2.0, se prostřednictvím svých již běžících či teprve připravovaných projektů přihlásila řada veřejných, komerčních i neziskových subjektů. Ministerstvo financí usiluje o to, aby se do budoucna toto partnerství státu a soukromých osob v rámci finančního vzdělávání dále posilovalo a bylo založené na oboustranných přínosech. To je cesta k tomu, aby finanční vzdělávání v České republice získalo vyšší kvalitu. K tomuto cíli by měl dopomoct také nově vznikající Národní registr projektů finančního vzdělávání obsahující projekty, které splňují Principy finančního vzdělávání – objektivity, nezávislosti, odbornosti a zacílení.

6 komentářů:

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

A republice více práce.

Kdo a kam na ty názvy chodí. Už jenom ten nadpis vypadá komplikovaně, co bude asi ten zbytek?

Nowak řekl(a)...

"...ale i cestou ... k menší potřebě státních zásahů z titulu ochrany spotřebitele."
Právě díky pasivitě státu dochází k lichvě, podvodným půjčkám a následnému zadlužování. Jestli stát nasadí "strategii 2.0 proto, aby dělal ještě méně než dosud, tak to to dopadne. Nevyškolíme každého, aby byl chytřejší než všichni podvodníci.

Tomáš Barták řekl(a)...

A pořád je to stejné:
Místo aby se proces a teoretické základy vzdělávání zjednodušoval a sjednocoval, tak se nám objevují stále nové a nové projekty, pokusy, tendence..., co všechno by se mělo dělat. Vše je chaotické, nepřehledné. Levice neví, co dělá pravice.
A nakonec je nejlepší, když jsou na něco evropské peníze (netvrdím, že to je právě tento příklad), to se to čerpá. Má to ale smysl? Má to logiku a návaznost?
Je to smysluplné???

E.Kocourek řekl(a)...

Finanční gramotnost je nejen účinným preventivním lékem proti exekucím,

V rámci osvěty sděluji, že proti exekucím neexistuje žádný lék, natožpak preventivní. Možná (nevyzkoušeno!) by pomohlo exekutory střílet na potkání. ////

V jedné mé nemovitosti kdysi dávno bydlel notorický neplatič. Odstěhoval se. Nicméně exekutorské kanceláře každoročně děsily nájemníky svými vzkazy, umísťovanými do poštovních schránek. Nepomohly žádné administrativní úkony, žádné dokazování, napomohly dopisy exekutorským kancelářím. Na dopisy nikdy neodpovídali. ////

Naštěstí exekutoři pouze kalili vodu a nikdy se nerozhoupali k zákroku. Ale věřte mi, není to dobrý pocit. ////

Eva Adamová řekl(a)...

Mluvit o "menší potřebě státních zásahů z titulu ochrany spotřebitele" ve státě, kde upadají do dluhů děti kvůli jízdě na černo v tramvaji, je příšerné.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Add Tomáš Barák - napsala jsem o tom článek - o vytváření problémů ( i když je to i o problémech , které jsou) a čerpání ostošest. je to marný. Dokud teče na kraviny, tak se budou dělat. protože mnoho těch projektů,. tvářících se bohulibě, je nah... Není to tak dlouho,co někdo zveřejnil na FB čerpání peněz na pomoc Moldávii, kde jsou vyčísleny "náklady" včetně kofee breiků apod. Děs a hnus.

Okomentovat