7.2.20

MPSV: Analýza dostupnosti zařízení péče o předškolní děti (se zaměřením na mateřské školy a dětské skupiny)

Analýza dostupnosti zařízení péče o děti v předškolním věku je zpracována na základě požadavku Ministerstva práce a sociálních věcí, konkrétně Odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí a vychází z nedostatku dat v oblasti poskytování služeb péče o děti v předškolním věku. Zmapování současného stavu tohoto typu služeb z hlediska celkové kapacity, naplněnosti a regionálních rozdílů by mělo být jedním z podkladů pro informované rozhodování v této oblasti. Zároveň by zde uvedená zjištění mohla být reflektována při přípravě další finanční podpory služeb péče o děti.


Problematika řešená v předkládané analýze byla předmětem zkoumání studie proveditelnosti „Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky“, která byla zpracovaná společnostmi Tady a teď, o.p.s. a Demografickým informačním centrem, o.s. v roce 2015. Mnoho poznatků uvedených v předkládané analýze je v souladu se závěry publikovanými ve studii proveditelnosti. Námi předkládaná studie je však zpracována na novějších datech a na rozdíl od studie proveditelnosti má za cíl zmapovat všechny typy zařízení péče o děti předškolního věku, zahrnout tedy také dětské skupiny, zařízení provozovaná na základě živnosti a mikrojesle a zároveň se více zaměřit na dostupnost zařízení a charakteristiky, které tuto dostupnost mohou ovlivňovat. Z důvodu omezeného rozsahu materiálu a současně vzhledem k zadání zjistit potřeby dalšího rozvoje služeb v gesci MPSV především pro děti ve věku do 3 let, uvádíme termín „zařízení péče“, přestože mateřské školy poskytují předškolní vzdělávání.

Žádné komentáře:

Okomentovat