24.2.20

Laďka Ortová: „Audit“ EDUin 2019: Střední článek podpory - trojský kůň českého školství

Střední článek podpory vymezený v „Auditu“ EDUin 2019 je nebezpečný nástroj s velkým korupčním potenciálem. Chce vypadat jako podpora ředitelů či učitelů, prioritně však bude podporovat změny ve vzdělávání, o jejichž dopadu neví nikdo nic a za které také ve výsledku nebude nikdo zodpovědný.

EDUin a autoři Strategie 2030+ chtějí zřídit tzv. střední článek podpory s cílem prosadit změny ve vzdělávání a proměnit tak školství dle vlastních priorit.

Střední článek podpory (dále jen SČP) má být organizace s pobočkami až na úrovni obcí s rozšířenou pravomocí, jichž je v ČR 205. Má být organizační složkou MŠMT – její pracovníci tedy budou mít status státního úředníka - a přitom by měla disponovat rozsáhlou autonomií a být „do jisté míry“ na MŠMT nezávislá. Placená ovšem z veřejného rozpočtu. Komu peníze potřebné na kanceláře, vybavení, provoz, platy, další vzdělávání atp. budou chybět?

EDUin se vůbec netají úmyslem přes SČP proměňovat české školství ke svému obrazu.

„Pro nastartování a dosažení jakýchkoliv změn ve výše popsaných tématech tohoto u – tedy od proměny cílů, obsahu a způsobů vzdělávání, přes proměnu přípravy ředitelů a učitelů, otázku zkvalitnění a systémového zakotvení principů společného vzdělávání, podpory poradenství (především školního), postupné institucionalizace školské sociální práce či obecného přizpůsobení role vzdělávacího systému a vzdělávacích institucí jako poskytovatelů celoživotního vzdělávání (viz dále) – je zcela nezbytné vytvoření středního článku podpory škol v území.“

Jinými slovy: EDUin chce změnit školství podle svých představ. Zřídí tedy pod ministerstvem organizační složku, vybaví ji pravomocemi, rozsáhlou autonomií a účinnými nástroji a vše půjde jako po másle. Kdo ale bude za výsledky práce SČP zodpovědný? Jak se ty výsledky budou měřit a jak kontrolovat? Kdo bude zodpovědný za změny, který SČP přinese? To samozřejmě „Audit“ ani Strategie 2030+ neřeší.

EDUin se k ničemu nezavazuje. Stokrát dokola omílá slova koordinace a spolupráce: podpora koordinace, koordinace záměrů, koordinace metodické pomoci, koordinace aktivit, podpora pozitivních inovací a pomoc s implementací Strategie 2030+. Doslova píší:

„V tomto ohledu je nutné zdůraznit, že významný podíl (či spíše většina) z níže popsaných oblastí činností středního článku podpory (tedy jeho pracovníků) bude stavět na koordinační, organizační a informační roli a spolupráci a provázáním s činnostmi a kapacitami stávajících institucí a jednotlivců – odborníků a praktiků. Právě jejich znalosti, dovednosti a působnosti bude střední článek školám zprostředkovávat a koordinovat jejich co nejefektivnější využití.“

„Audit“ ani Strategie 2030+ se nezabývají „možností“ či „povinností“ ředitelů se SČP spolupracovat. Mohli bychom tedy žít v iluzi, že bude možné SČP v daném území prostě ignorovat či využívat jeho nabídku výhradně dle vlastního uvážení. Ouuuu, chyba lávky! Eduin jde ještě dál – i SČP přeci potřebuje podporu, takže zřídí ještě vyšší organizační složku, tzv. superintendanty. Tito lidé budou odpovědní za kvalitu škol v (daném) území. Takto popisuje EDUin v „Auditu“ svou vizi:

„Superintendanti - jednalo by se o vysoce profesionální (pedagogické) pracovníky, kteří by vytipovaným školám, které vyžadují největší díl podpory, po vstupní diagnostice a analýze poskytli střednědobou mentorskou a konzultační podporu na úrovni učitelské i ředitelské s cílem skrze nejlepší praxi co nejefektivněji dosáhnout co největšího pokroku a kompenzaci nedostatků. Pokud by byl střední článek stanoven jako odpovědný za kvalitu škol v území, právě on by měl pravomoc superintendanty na konkrétní školu povolat a zásah koordinovat.

Takže odbřemeněním (viz Strategie 2030+) ředitelů se myslí sebrat jim zodpovědnost za kvalitu práce jejich školy, možnost vést školu dle jejich nejlepšího vědomí v souladu se školským zákonem a stanovovat, s kým jejich škola (ne)bude spolupracovat, jaké zvolí pro svou školu metody práce, jakou měrou se bude věnovat odstraňování nerovností v přístupu ke vzdělávání atp.

Nevím, jak se tato vize zamlouvá ředitelům, ale mně jako rodiči se nezamlouvá vůbec, a to z úplně jednoduchého důvodu: Kdykoliv jsem potřebovala se školou cokoliv řešit, šlo to většinou hladce s třídní učitelkou, popř. ředitelem školy. Ten byl jednoznačně zodpovědný za chod a směřování školy a též plně kompetentní řešit vzniklé potíže, jednotlivosti i systémové věci. Byl to jeden člověk, s kterým bylo možné vše vyřešit a kdo potřeboval, mohl se dále obrátit na školskou radu, ČŠI, zřizovatele či „na kraj“. Je nabíledni, že v novém uspořádání bude každý jednotlivý rodič jednat se superintendanty, či jakýmsi středním článkem kdesi na úrovni obce s rozšířenou pravomocí. Ředitel bude moci (nucen) kdykoliv říci - Já nic, to musíte na střední článek podpory. Popř.: Mně se to také nelíbí, ale nemohu s tím nic dělat, jděte jednat se superintendanty. Superintendanti tedy budou zodpovědní za kvalitu škol v území, kdo ale bude zodpovědný za chod každé jedné konkrétní školy? Jak se SČP vypořádá se školskými odbory krajských úřadů, jejichž pravomoc chce převzít? A jak se bude řešit rozpor mezi představami superintendantů a ředitele konkrétní školy? Z celkové dikce kapitoly Témata pro rok 2020 jednoznačně vyplývá, že rozpory mezi řediteli a SČP nebudou – buď se ředitel přizpůsobí, nebo v dalším funkčním období ředitelem nebude:

„Je na místě zahájit diskuzi, zda právě střední článek by neměl být zodpovědnou složkou za pedagogickou kvalitu škol v území, přičemž by měl být vybaven patřičně účinnými nástroji.

Co jsou zlověstně znějící patřičně účinné nástroje?

SČP bude mít také za úkol „systematické propojování inovativních škol s ostatními“. Jaké školy budou inovativní a kdo to určí? Jak se pozná inovativní škola? Kdo řekl a na základě čeho, že inovativní školy jsou lepší než tradiční? Když bude mít škola skvělé výsledky, podporu rodičů i zřizovatele, ale nebude ji lze nazvat inovativní, bude krácena na penězích? Bude požadována výměna vedení či trvalý dohled včetně převzetí některých pravomocí? Na to má EDUin také odpověď:

„Z našeho pohledu jsme rádi, že se mluví o podpoře. Ale nemá smysl se tvářit, že to nemá být i řízení a že nepotřebujeme, aby střední článek dokázal i řídit.“

Střední článek podpory takto vymezený je nebezpečný nástroj s velkým korupčním potenciálem. Chce vypadat jako podpora ředitelů či učitelů, prioritně však bude podporovat změny ve vzdělávání, o jejichž dopadu neví nikdo nic a za které také ve výsledku nebude nikdo zodpovědný.

Další komentáře Laďky Ortové:


17 komentářů:

L.snirch řekl(a)...

Něco takové už vzniklo. http://www.projektsypo.cz/

krtek řekl(a)...

Placené z fondů a za dva roky zanikne. Navíc bez pravomoci, taková lepší pomoc na koleně, zatím se projevující webinari.

E.Kocourek řekl(a)...

nebezpečný nástroj s velkým korupčním potenciálem (...) bude podporovat změny ve vzdělávání (...) za které také ve výsledku nebude nikdo zodpovědný

No to je mi překvapení! Principiální vlastností celého demokratického režimu je, že ZA NIC není NIKDO zodpovědný. (SPD to chce změnit, ale stěží s tím uspěje.) A "nebezpečný nástroj s velkým korupčním potenciálem" je i MŠMT, zejména když je vede neználek bez názoru jako Plaga. ////

Dalo se to čekat. MŠMT se učitelů nezastane a rozumné poměry ve školství bránit nebude. Eduin a podobní "neziskoví" škůdci vyhrají a školství si budou "řídit" podle svého. Faktickým ministrem školství bude Soroš. (Za pár let bude Soroš faktickým českým premiérem.) ////

Nakonec to všechno bude na učitelích. Jestli někdo bude bránit fungující školství, tedy pouze jednotliví učitelé. Proti neziskovkám, proti MŠMT. Proti všem. ////

Naštěstí české školství je ideální pole pro uplatnění hesla "rozčilovat se jen do výše platu". ////

Zuzka Růžičková řekl(a)...

No, jestli to dobře chápu, tak dotyční chtějí šéfa ředitelů škol, čili jakéhosi okresního šéfa a nad ním ještě bude trůnit další krajský šéf. Každý bude mít svůj úřad placený z našich daní. Konec samostatného fungování škol?! Jako že kromě inspekce tu budou další lidé, kteří vám snad budou zkoušet říkat, co a jak? To je taková pitomost, že to nemůže nikdo brát vážně.:-)) Už vidím, jak praktici pedagogové budou stát fronty při konkurzu na ředitele:-) ..něco jako teď a ještě lépe...

L.snirch řekl(a)...

V těch národních kabinetech najdete i lidi, kteří tady často diskutují. Zeptejte se jich. :-)
http://www.projektsypo.cz/27-aktuality/novinky/118-seznam-clenu-narodnich-kabinetu.html

Josef Soukal řekl(a)...

Kabinety se nezabývají řízením škol, když mne pan kolega nepřímo oslovil.

Laďka Ortová řekl(a)...

Paní Růžičková,
obávám se, že pokud se na místa středních a vrchních dozorců nebudou hlásit "skuteční profesionálové", obsadí se prostě nějakými úředníky, jakýmikoli. Autoři "Auditu" uvádějí, že SČP nejen bude školám zkoušet říkat, co a jak, nýbrž bude mít přímo řídicí funkci, pravomoce a účinné nástroje a bude za úroveň škol v dané oblasti také odpovědný. Bála bych se odmávnout to jako pitomost, tento stav se velmi brzy může stát realitou. Zatím to mnoho lidí neví a spoustě z těch informovaných to připadá jako pitomost. Nicméně ty věci už jsou v procesu a vlivní lidé s nimi počítají. Neradno podceňovat.

Vít Tomis řekl(a)...

pokud se na místa středních a vrchních dozorců nebudou hlásit "skuteční profesionálové", obsadí se prostě nějakými úředníky, jakýmikoli.

Tak to dopadne, i když se na tato místa budou hlásit profesionálové.

Nicka Pytlik řekl(a)...


Kdy že se zrušily okresní školské úřady?
Na konci druhého tisíciletí?

Zuzka Růžičková řekl(a)...

No to mě, paní Ortová, snad ani neděste...Ale ne... je dobře, že to takto uveřejňujete. Jen tak dál. A nejste sama, kdo ty všeumělce a jejich nápady, kritizuje. Ono by to ale přišlo na spoustu peněz, takže počítám, že nic z toho se nestane. Zaklínají se slovem podpora, ale chtějí šéfovat.

Nicka Pytlik řekl(a)...

obsadí se prostě nějakými úředníky

A od kdy jsou odborníci na vzdělání, konzultanti a auditoří 'nějací úředníci'?
Takže žádní úředníci, ale emisaři. Lépe eduemisaři...

Zuzka Růžičková řekl(a)...

Také mě to napadlo...co vlastně měly tyto úřady na starosti? Já jsem učitelkou až v novém tisíciletí, takže to mě minulo:-)

Nicka Pytlik řekl(a)...

Zaklínají se slovem podpora, ale chtějí šéfovat.

Už začínají zřizovatelům škol vybírat vhodné ředitele.
Chobotnice. Volejte Cattaniho!

Nicka Pytlik řekl(a)...


"Přední expert Kartouz" pravil právě přední politik a znalec Baxa.

EM řekl(a)...

SYPO? Já už z krajského kabinetu matematiky vycouval...

Zdeněk Bělecký řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Pepouš řekl(a)...

SYPO? Já už z krajského kabinetu matematiky vycouval...

Co bylo důvodem k vycouvání z kabinety?

Okomentovat