12.2.20

iMYŠLENÍ: Nová série školení pro učitele - rozvoj informatického myšlení

lego 4504048 1920Na přelomu zimy a jara se připravují v rámci projekt „Podpora rozvíjení informatického myšlení“ tři školení pro učitele. Neváhejte se přihlásit.
  1. Programování v jazyce Python
  2. Základy programování na 1. stupni ZŠ
  3. Informatika bez počítače a robotika na 2. stupni ZŠ

titulka1. Programování v jazyce Python

Datum: 13.3.2020 a 20.3.2020

Podrobnosti a přihlášení.

Dvoudenní školení Programování v jazyce Python je určeno učitelům informatiky středních škol, kteří mají chuť vyučovat programování, avšak se tohoto úkolu zároveň obávají. Během školení se učitelé seznámí s programováním v jazyce Python na úrovni, kterou vyžaduje nový RVP. Díky metodicky zaměřeným pasážím získají účastníci takové znalosti a dovednosti, aby mohli poradit svým žákům při výuce a případně odhalit chyby v žákovském řešení úloh obdobné obtížnosti.

Obsah školení je založen na učebnici programování v Pythonu, která je určena pro výuku programování na středních školách a která je zdarma dostupná na webu. Školení je vedeno Václavem Šimandlem, jedním z autorů této učebnice. Školení je určeno i pro učitele, kteří nemají žádné předchozí zkušenosti s programováním.

2. Základy programování na 1. stupni ZŠ

Datum: 20. 3. 2020

Cílová skupina: učitelé 1. stupně ZŠ.

Podrobnosti a přihlášení.

christopher gower m HRfLhgABo unsplash
Cílem kurzu je poskytnout účastníkovi základní programovací dovednosti, které mu umožní orientovat se v blokově orientovaném programovacím prostředí Scratch natolik, aby byl schopen programovat na úrovni, kterou vyžaduje nový RVP pro oblast informatiky a ICT na 1. stupni ZŠ. Absolvent kurzu si udělá představu, co je to programování a algoritmizace, pozná základní příkazy jazyka Scratch a naučí se sestavovat scénáře (jednoduché programy) a číst programový kód na základní úrovni. Dalším cílem je rozvíjení informatického myšlení učitelů, používat při řešení problémů algoritmizaci, abstrakci, generalizaci. Absolvent bude schopen řešit jednoduché programovací úlohy a orientovat se v učebnici programování pro 1. stupeň ZŠ autorů Kalaš a Mayerová.

3. Informatika bez počítače a robotika na 2. stupni ZŠ

Datum: 10. 4. 2020

Cílová skupina: učitelé informatiky 2. stupně ZŠ.

Podrobnosti a přihlášení.

Nová informatika a především chystaná RVP z této vzdělávací oblasti pokrývají kromě programování řadu dalších tematických oblastí, jako je kódování textu a obrázků, modelování, informační systémy či práce s daty nebo robotika. Tato témata chceme učitelům představit na aktivitách pro žáky 2. stupně ZŠ. Účastníci si udělají představu o tom, jak vypadají informatické úlohy a jak obtížné je takové úlohy řešit.

V první části školení se budeme věnovat „informatice bez počítače“, tedy tématům, v nichž není nutné počítač používat, a která učitel najde v učebnici Berkiho a Drábkové. V druhé části si zkusíme postavit a naprogramovat robota ze stavebnice Lego Mindstorms, účastníci si udělají představu, jak může vypadat výuka podle učebnice Jakeš a kol.

ZS zaklady informatiky beta 000001lego 4504048 1920

3 komentáře:

E.Kocourek řekl(a)...

Programování budou učit nadšenci po absolvování dvoudenního kurzu?
Tak hurá! Informatické myšlení máme v cajku ... ////

Nicka Pytlik řekl(a)...

na úrovni, kterou vyžaduje nový RVP

Tak on už je nový ervépé? A pytlici pořád postaru...

Marek Novotný řekl(a)...

Na to, že to je z projektu, je ta cena docela vysoká. Nejsou obvykle taková školení zdarma?

Okomentovat