15.2.20

Igor Adamovič: Nástup nevzdělaných a málemvzdělaných

Opakovaně mne překvapují dva fakty, zřejmě úzce související. Prvním z nich je samozřejmost, s jakou své nulové znalosti bezostyšně zveřejňují někteří jedinci. A druhým je výsledek voleb. Takový Babiš, Zeman, Okamura řeknou nesmysl, slíbí nemožné a mají hlasy.
Uvažuju, že po jejich vzoru založím vlastní hnutí slibující zrušení senátu, revoluční úpravu daňového systému a trojnásobek minimální mzdy na všechny sociální dávky nezaměstnaným, na důchody a do stejné výše nenárokový doplatek všem s nízkým platem. Po volbách (s takovým programem to vidím minimálně na zisk 70 %) zruším senát, pak parlamentem prosadím nejprve svou nesesaditelnost. Dále zavedu volební právo jen pro členy svého hnutí. A nakonec prozradím, že minimální mzda bude 3,33 Kč měsíčně a jediná daň bude DPH se sazbou 25 %. Ještě musím promyslet, jak na svou stranu získám armádu, policii a hasiče, ale to je jen technická drobnost, přiměřená mzda je určitě přivede k rozumu. Prvních sto zájemců má místo na kandidátkách, zbytek míst v parlamentu je pochopitelně pro mé příbuzné. Zájemci se mohou hlásit zde, v komentářích.

Z článku na Blog.RESPEKT.cz vybíráme:

Problém asi začíná už na základních školách. Nedávno ho v jednom rozhovoru vystihl Josef Alois Náhlovský, bývalý pedagog, živící se vydáváním se za blbce, což dokáže jen velice chytrý člověk. Shrnul základní školství do několika bodů, s kterými nelze než souhlasit: velmi důležitý je pro rozvoj dítěte první stupeň, kdy se formuje vztah ke vzdělání; naše školství trpí přemírou změn a koncepcí; inkluze je dobrá, ale neproveditelná v našich přeplněných třídách; problém ve třídách představují rozcapené děti a hlavně jejich rodiče; školy máme státní, soukromé, tradiční, alternativní s rozdílnými přístupy a nekompatibilními učebními plány; rušení učňovského školství; rušení speciálních škol; inflace vysokoškolských titulů atp.

A já bych k tomu přidal navrhované rušení víceletých gymnázií. Mám s tím i svou osobní zkušenost, už za mých gymnaziálních studií tehdejší ministr školství Milan Vondruška prý při návštěvě svého rodiště upadl z pověstného bošileckého mostku. Nárazem se mu rozsvítilo, i jal se rušit gymnázia, tuto líheň humanitního vzdělání a třídních nepřátel. Rozhodl se rozehnat stávající studenty gymnázií na ekonomky, strojírny atp. Naštěstí to nedotáhl, jen vyhlásil program ZVOP (základy výroby a odborné přípravy), ale gymnázia nakonec nezrušil. To současný ministr školství Robert Plaga to chce natvrdo prosadit, jako člen vlády odborníků přišel na to, že chytré děti pak chybí na druhých stupních.

Tak určitě, pravil by klasik. Chápu sice Plagou zmiňovaný fakt, že na víceletá gymnázia se hlásí děti na základě sociálního postavení rodičů. Ale chápu i rodiče, kteří se snaží svá dítka dostat na gympl. Při úrovni mnoha základek, přílišném množství žáků ve třídách a navíc necitlivě prováděné inkluzi to znamená že učitel se věnuje v první řadě krocení dravé zvěře, aby nepřišel o zbytek zdravého rozumu a dožil se důchodu. V druhé řadě se snaží natlačit alespoň něco učiva do všech, takže logicky na nadané děti mu času mnoho nezbývá. Těm se pak doma věnují rodiče, anebo tyto děti svoje nadání věnují podrývání učitelova postavení ve třídě, či ještě hůř, šikaně spolužáků. Logicky se z nich místo příslušníků inteligence stávají chytří hajzlíci, což pro společnost je skutečně výhra. Pro rodiče nadaných dětí pak není jiná volba, než své ratolesti dostat ze základky. Cestou ke změně stavu není zrušit víceletá gymnázia, ale naopak zvednout úroveň druhých stupňů základních škol. Na to ale nepomůže žádné zázračné řešení, ani další změna koncepce. Na to je jediný lék – stanovení základních povinných školních vzdělávacích plánů, které se budou dodržovat na všech školách dlouhodobě. Souběžně musí dojít ke snížení počtu žáků ve třídách na maximálně dvacet žáků.

A gymnázia nerušit, naopak. Ponechat je. Všimněte si totiž, jak se každý totalitní režim, každý diktátor, každý populista snaží potlačit míru humanitního vzdělání. Pochopitelně potřebuje technickou inteligenci. Potřebuje to, čemu já osobně říkám málemvzdělanci – tedy úzce specializované odborníky. Specialista na levé oko se nevyzná nejen v pravém koleni, ale hlavně má nulové humanitní vzdělání a zanedbatelný všeobecný přehled. A to se hodí, protože mu můžeme cokoliv namluvit, a on nám to sezobne jako malinu.

17 komentářů:

Vít Tomis řekl(a)...

Pochopitelně potřebuje technickou inteligenci. Potřebuje to, čemu já osobně říkám málemvzdělanci

Člověku, který dá tyto dvě věty bezprostředně za sebou, já osobně říkám hňup.

E.Kocourek řekl(a)...

To autorovi příliš lichotíte. ////

L.snirch řekl(a)...

Nevím, zda se někdo zamýšlí i nad kvalitou VG.
Jde se logickou zkratkou, než 2. stupeň ZŠ (zejména po tzv. české inkluzi), raději VG a tím to končí rozhodování.
Je to opravdu pro každé 11 leté dobrý směr? Pochybuji.
To rozhodování se smrsklo na v blogu nadsazený útěk před něčím. Jak zdánlivě snadné. Může to být past.
Pokud je alternativou dobrá ZŠ, je to pro řadu děti lepší.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Je to opravdu pro každé 11 leté dobrý směr?

Nemusí být.
Naštěstí nikdo nikoho nenutí, aby v oblasti zkompetentňování pro příští tisíciletí činil cokoli proti svojí vůli a přesvědčení.

L.snirch řekl(a)...

"Naštěstí nikdo nikoho nenutí"
Jakože každé dítě se rozhoduje v 11 letech samo či nikdo (třeba rodiče) ho nešoupnou podle sociálních předsudků a tlaků tam, kam mu to nebude vyhovovat?
Předčasná segregace často plodí pěkné pasti a nešťastné děti.
Lze to bezpochyby popřít, ale tím se na realitě nic nemění.

P. Vršecký řekl(a)...

Pokud je alternativou dobrá ZŠ, je to pro řadu děti lepší.

A on někdo tvrdí něco jiného? Dcera šla na osmiletý gympl a ukázalo se to pro ni jako naprosto optimální. Syna jsme naopak nechali na základce a pokračoval na průmyslovku. Dnes je špičkový programátor v zahraniční firmě (ne zásluhou té průmyslovky, uměl programovat líp už tenkrát, než kterýkoliv učitel) Nutno dodat, že ta základka nebyla ani tak dobrá, jako spíš vzhledem k tomu, že byla soukromá a ve třídách bylo míň dětí, mohli se tam synovi víc věnovat (částečný Asperger, na normální základce katastrofa).

E.Kocourek řekl(a)...

Pan L.snirch je (expletive deleted)

Lze to bezpochyby popřít, ale tím se na realitě nic nemění.

Pepa řekl(a)...

Je zvláštní, jak někdo nevidí, že výrok

Pro některé děti je VG špatné řešení, na ZŠ by jim bylo lépe.

je prakticky ekvivalentní výroku

Pro některé děti je ZŠ špatné řešení, na VG by jim bylo lépe.

a je ochoten pro jednu nebo druhou variantu sám sebe znectít tím, že názorového protivníka (pozor, přijde módní slovo) dehonestuje.

L.snirch řekl(a)...

"Pro některé děti je VG špatné řešení, na ZŠ by jim bylo lépe."
"Pro některé děti je ZŠ špatné řešení, na VG by jim bylo lépe."
Pokud máte elementární logiku, oba výroky platí souběžně a jsou pravdivé. Psal jsem snad něco jiného? Ještě platí třetí výrok, taky pravdivý, jak jistě víte. Ale tam problém není.
Problém je to, co jsem psal - když rodiče podlehnou společenskému tlaku či ambicím a uvrtají dítě do pasti VG. O tom se moc nepíše.


Eva Adamová řekl(a)...

"Nevím, zda se někdo zamýšlí i nad kvalitou VG.
Jde se logickou zkratkou, než 2. stupeň ZŠ (zejména po tzv. české inkluzi), raději VG a tím to končí rozhodování."

Všechno je to hodně relativní. Na naší základní škole máme třídy, ve kterých bych své dítě s klidným srdcem nechala, ale také třídy, ze kterých bych je urychleně šupovala na osmiletý gympl. A mohu potvrdit, že vznik těch druhých tříd opravdu úzce souvisí s inkluzí. A to jsme základka, ze které odchází na osmiletý gympl tak jedno dítě z dvaceti. Raději si ani nepředstavuji situaci na běžné základce v Praze, odkud odchází na víceletá gymnázia kolem 20 % dětí a další šikovnější pak ještě na jiné základky zaměřené na bůhvíco, od programování až po cizí jazyky, a na druhé straně na nich zůstávají děti s LMP.
Je to prostě začarovaný kruh, ze kterého se cesta ven bude hledat jen velmi obtížně.

Pepa řekl(a)...

Pane LS, Vaše vyjádření

Je to opravdu pro každé 11 leté dobrý směr? Pochybuji.

jsem si vyložil

Pro některé děti je VG špatné řešení, na ZŠ by jim bylo lépe.

a jak jste sám dovodil, je to v bleděmodrém totéž, jako

Pro některé děti je ZŠ špatné řešení, na VG by jim bylo lépe.

Proč Vás tedy tak popouzí, když to někdo řekne jinak než Vy, že se hned musíte starat, jestli má či nemá elementární logiku?

Nicka Pytlik řekl(a)...

když rodiče podlehnou společenskému tlaku či ambicím

Tak s tím tedy pytlici nepočítali a úplně je jímá hrůza při té představě.
Pytlici se zdráhají na byť jen vteřinu uvěřit, že by se našel rodič, který by kvůli nějakému společenskému tlaku či ambicím ať už kohokoli dal svoje dítko v plen a uvrtal jej do pasti!
Naštěstí má nebohé dítě šanci neudělat přijímací zkoušky a nebýt přijato. V nejhorším případě se múže na konci primy nechat klasifikovat nedostatečně z nejméně tří předmětů, což by pro přiměřeně bystré dítě neměl být zase až takový problém. Ředitel školy pak nemůže povolit opakování ročníku.
Není rozumné, když se hned propadá beznaději...

Vít Tomis řekl(a)...

múže na konci primy nechat klasifikovat nedostatečně z nejméně tří předmětů, což by pro přiměřeně bystré dítě neměl být zase až takový problém. Ředitel školy pak nemůže povolit opakování ročníku.o
Musí... nižší stupeň VG se řídí "předpisy" pro základní vzdělávání. Jen se při aspoň třech nedostatečných nemůžou dělat reparáty - nebo jak to teď legislativa nazývá...

Nicka Pytlik řekl(a)...

No jo, vlastně!
To bude tím, že pytlici o věcech, ke kterým se vyjadřují, vědí vesměs kulové.
To tedy mají ty děti doopravdy blbé. Musejí se tam čtyři roky trápit.
Tak to pytlici sice neradi, ale musejí dát snirchům zapravdu.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Pojďme se bavit o podstatě. Problém není v existenci VG. Problém je v tom, jaké "řešení" někdo vymyslel. Problém je v tom že někdo nechápe, že když je demokracie, musíme počítat s tím, že někteří lidé si vyberou něco, co se mnohým nelíbí. Nám také rozum zůstává stát z toho, že třeba v USA není plošné zdravotní pojištění nebo že si tam kdejaký psychopat může opatřit zbraň.Plošné zákazy tam vyvolaly velký odpor.
Tady, v naší kotlince, je zvykem, že se to zase bude řešit plošným zákazem. Už to tu bylo:
- plošný zákaz přílohy pro LMP - výsledkem je nula od nuly.Ničeho více se nedokázalo
-plošný zákon o předškolním vzdělávání )povinný jeden rok). nula od nuly.

Když i L.snirch píše:...Pro některé děti je VG špatné řešení, na ZŠ by jim bylo lépe."
"Pro některé děti je ZŠ špatné řešení, na VG by jim bylo lépe."
Pokud máte elementární logiku, oba výroky platí souběžně a jsou pravdivé...
Pak plošným zákazem ZÁKONITĚ poškodíte jednu skupinu dětí. A pak, že chceme odstranit dyskriminaci. Kdepak. Slovo dyskriminace se také užívá velice "výběrově".
V demokracii máme práva i povinnosti a obojí je třeba respektovat. Tak, jako respektujeme právo na neposkytnutí souhlasu s lékařským ošetřením, neočkováním, volnou výchovou, ...
Je tak ohromně do očí bijící, jak lidé, kteří o nás mají rozhodovat jsou omezení ve svém myšlení a navrhují primitivní, neúčinná takyřešení. jejich mozečky nejsou schopné dosáhnout dál, než o rok dva dopředu ( i když píší strategie na deset let nebo píší o future). Člověk myslící jen trochu logicky a matematicky by musel zjistit že: když padají výroky pro zrušení VG s tím, že je chtějí a preferují ekonomicky a vzdělanostně vyšší vrstvy, pak tyto vrstvy logicky budou reagovat NE SCHLÍPNUTÍM OCASU,ale výrobou nové soukromé školy stylu VG. Tudíž opět nula od nuly.

Valikova řekl(a)...

Rušení víceletých gymnázií je samozřejmě pitomost. Pěkný den.

mirek vaněk řekl(a)...

Článek plný nesmyslů. Nezbývá než popřát autorovi šťastnozu ruku při zakládání jeho vymyšlené strany. Zaplať pánbů. že ta možnost tady je. rovna tak možnost dát dítě na osmileté gymnázium. Jakékoli zbytečné omezování, které není vyvoláno přímým ohrožením ostatních, je cesta do pekel.
Všichni to znáte, Kdyby byly ....

Okomentovat