13.2.20

EDUin: „Donastavení“ systému je rezignací na smysl vyučování matematice

Řešení problémů s výukou matematiky nemůže spočívat v rezignaci na požadavek jejího osvojení si mladou generací, zdůvodňuje místopředseda školského výboru Karel Rais (ANO) své připomínky k návrhu novely školského zákona na zrušení povinné maturity ze tří předmětů, kterou schválila vláda. Jeho návrh však právě takovou rezignací je.

Pozměňovací návrhy poslanců k návrhu ministra Plagy má školský výbor Poslanecké sněmovny projednávat příští týden. Karel Rais navrhuje místo zrušení státní maturity ze tří předmětů její odklad o dva roky. Vedle toho chce například k písemnému testu z matematiky ve společné části maturity přidat ústní zkoušku.

„Přistoupí-li poslanci na tyto změny ve školském zákoně, za dva roky budeme opět řešit stejný problém jako dnes, totiž že především žáci středních odborných škol, kteří se vedle všeobecných předmětů vzdělávají i ve své specializaci, nebudou dobře připraveni zvládnout test, který je z hlediska podoby úloh i hloubky ověřovaných znalostí poměrně náhodně vyprodukovaný Cermatem,“ říká analytik EDUin Karel Gargulák.

Jak dobře si mladá generace osvojí matematické dovednosti, to závisí především na efektivitě samotné výuky. Výstupní kontrola v podobě maturitní zkoušky již jen ověří, zda a do jaké míry se to povedlo, ať již bude, či nebude obsahovat ústní část. Karel Rais se však ve svých připomínkách podstatou problému s matematikou nezabývá, řešení očekává právě jen od „donastavení“ této výstupní kontroly.

„Jak jasně prokazují výzkumy a dostupná data, na různé žáky fungují při osvojování učiva matematiky odlišné pedagogické strategie. Tam, kde učitelé pracují s kombinací různých pedagogických cest pro osvojení matematiky, tam všichni žáci dosahují daleko lepších výsledků než v případě “klasické” často formalistické výuky v podobě dominance jednosměrného “výkladu” oborových poznatků,“ upozorňuje Karel Gargulák.

Šetření České školní inspekce však ukazují, že zejména na středních školách ve výuce matematiky klasická “formalistická” výuka převládá, velká část učitelů navíc považuje za nejdůležitější cíl výuky nikoli osvojení matematických dovedností, ale přípravu k maturitnímu testu. Pochybnosti o tom, zda má současná podoba maturitního testování vůbec nějaký pozitivní dopad na kvalitu a efektivitu výuky, se mezi odborníky objevují již od startu státní maturity v roce 2011.

5 komentářů:

Josef Soukal řekl(a)...

Ano, za dva roky budeme řešit tytéž problémy: Jak zpřístupnit maturitní vysvědčení i těm, kteří nezvládají středoškolské nároky buď kvůli nedostatečným studijním předpokladů, nebo kvůli nedostatečné studijní morálce.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Toť!
Garguláci, nové hvězdy na nebi odborníků na vzdělání, konzultantů a auditorů.
Možná by si měli odsloužit pár měsíců vojenské služby, aby rozpoznávali rozdíl mezi strategickým cílem a taktikou k jeho dosažení. Ale ven to nešť.
Kdyby platilo, že
"na různé žáky fungují při osvojování učiva matematiky odlišné pedagogické strategie",
znamenalo by to, že žák je loutkou, které za nitky tahá principální učitel.
Ty garguláků 'cesty pro osvojení matematiky' si volí žák podle svého naturelu. Nejsou a nesmějí mu být kýmkoli vnucovány. To si garguláci nějak popletli nebo při těch svých strategických studiích něco zanedbali. Na co psali diplomku? Na králíky?

ve výuce matematiky klasická "formalistická" výuka převládá

Zvláštní, že tento problém je ponejvíce právě v té matematice. Jako kdyby učitelé matematiky nic jiného než tu klasiku neznali. Pak je to ovšem otázka, jak je možné, že v rámci té hrůzy dosáhli až na lejstro o aprobaci i způsobilosti.
To jsou teda věci...

Eva Adamová řekl(a)...

"...velká část učitelů navíc považuje za nejdůležitější cíl výuky nikoli osvojení matematických dovedností, ale přípravu k maturitnímu testu...."

Nesmysl, který se v žádných závěrech ČŠI nikdy neobjevil.

Nicka Pytlik řekl(a)...

považuje za nejdůležitější cíl výuky nikoli osvojení matematických dovedností, ale přípravu k maturitnímu testu

Na základní škole určitě!!!
Garguláci se na maturitu z matematiky připravovali jistě už od mateřské školy náležitě pojímanou předmatematickou gramotností.

Unknown řekl(a)...

"...nebudou dobře připraveni zvládnout test, který je z hlediska podoby úloh i hloubky ověřovaných znalostí poměrně náhodně vyprodukovaný Cermatem,“ říká analytik EDUin Karel Gargulák.

Co tím pan Gargulák myslí? Co je to náhodně vyprodukovaný test? Nakolik vystudoval didaktiku matematiky, kolik let kde matematiku odučil? Čím má podložené, že test je náhodný a Cermat nekontrolovaný? Nemůžu si pomoci, ale nějak se nám v Eduinu množí absolventi FSS MU, kteří jsou analytici na všechno.
BTW, ty blbé úlohy z testů Cermatu využívá při svém šetření CLOSE (Eduin má toto šetření moc rád) Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání.

Okomentovat