13.2.20

CERMAT: Ilustrační testy k jednotné přijímací zkoušce 2020 byly zveřejněny

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo ilustrační testy jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia a víceletá gymnázia. Testové sešity, záznamové archy a klíče správných řešení příslušných ilustračních testů naleznete v jednotlivých částech sekce Testová zadání k procvičování na webu prijimacky.cermat.cz.

Zkušební dokumentace ilustračních testů a písemných testů využitých při pokusném ověřování organizace přijímacího řízení v letech 2015 a 2016 a konání jednotné přijímací zkoušky od roku 2017 by měla sloužit zejména k rámcovému seznámení se s formální a obsahovou podobou písemných testů jednotné přijímací zkoušky.

Zpřístupněná testová zadání by rozhodně neměla být jediným zdrojem přípravy uchazečů na přijímací řízení. Písemné testy jednotné přijímací zkoušky neobsahují učivo nad rámec rámcových vzdělávacích programů. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace.

Upozorňujeme, že testová zadání z pokusného ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016 neodpovídají po obsahové stránce aktuálně platným Specifikacím požadavků a je vhodné je využít především pro představu o formální podobě testů.

Využití zkušební dokumentace pro další účely se řídí Pravidly pro možnost využití obsahu webových stránek Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání [PDF, 550,8 kB].

Testy pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia

Český jazyk a literatura
Matematika a její aplikace

Testy pro šestiletá gymnázia

Český jazyk a literatura
Matematika a její aplikace

Testy pro osmiletá gymnázia

Český jazyk a literatura
Matematika a její aplikace

1 komentář:

Josef Soukal řekl(a)...

Kopíruji své doporučení z facebookových stránek:

VÍCELETÁ GYMNÁZIA - RODIČŮM:

Projděte si testy Cermatu (popř. katalogy požadavků) a řiďte se při přípravě jimi, ať se děti zbytečně nezabývají věcmi, které se budou učit až v dalších letech. Příprava na testy od nejrůznějších agentur apod. nemusí být v tomhle ohledu seriózní.
Prosím sdílejte či přepošlete těm, jež by toto doporučení mohlo zajímat. V posledních dnech coby češtinář odpovídám na dotazy, jež jsou až neuvěřitelné.

Okomentovat