23.2.20

Laďka Ortová: "Audit" EDUin 2019: Frontální výuka a známky – Atributy kacířských škol

Nejedná se o analýzu měřitelných, všeobecně přijímaných a kvalitně zformulovaných dat. "Audit" je shrnutím názoru EDUinu na český vzdělávací systém a snahou o jeho dalekosáhlou proměnu. Na základě čeho EDUin předpokládá, že činí dobře a kdo bude za případné fiasko zodpovědný?

"Audit" vzdělávacího systému 2019 se v podkapitole Slabiny dopustil veskrze aktivistického, nepodloženého a manipulativního hodnocení výukových metod na školách. Srovnává bez jakýchkoliv podkladů státní školy (to jsou pochopitelně ty zpátečnické s převládající frontální výukou) s alternativními (ty naopak koncentrují moderně pedagogické postupy). Celá podkapitola nese název „Nedostatečná podpora moderní pedagogiky, přetrvání frontální, transmisivní výuky s dominancí učitele na základních i středních školách; koncentrace moderní pedagogiky v alternativních školách“.

Začněme popořádku:

  1. Nedostatečná podpora moderní pedagogiky – z "Auditu" není jasné, co znamená „nedostatečná“. Jak se měří podpora moderní pedagogiky, kde je ukotveno množství dostatečnosti či nedostatečnosti, kdo to posuzuje a kde se o tom můžeme dočíst? Tím se "Audit" nezabývá, prostě to konstatuje: Když to tady píšeme, tak to tak je.
  2. Přetrvání frontální, transmisivní výuky s dominancí učitele na ZŠ i SŠ. Stačí si pustit jakýkoliv zahraniční film ze školního prostředí nebo na youtube videa ze škol v různých zemích, a lze snadno a rychle konstatovat, že převládá frontální výuka, dříve i dnes. Přes její nevýhody nemá smysl ji zavrhovat a démonizovat, byla a je přítomna ve všech školách.
  3. Koncentrace moderní pedagogiky v alternativních školách. Tato věta bez uvedení definic nemá smysl: co znamená koncentrace, co přesně je moderní pedagogika a jak poznáme alternativní školu? A je dobře, že se na alternativních školách koncentruje moderní pedagogika nebo není?

Tolik k pouhému názvu podkapitoly. Jak v komentáři k této podkapitole píše Stanislav Štech: „Celkově je toto téma hlavně ideologickým, nikoli odborným tématem.“

I další formulace stojí za prozkoumání. Eduin si hned v prvním odstavci stěžuje: „Ve vyučovacích hodinách nejsou cíleně rozvíjeny postoje a dovednosti žáků, dominantní je zaměření na znalosti.“ Tak to je přesně to, co od školy očekávám. Naprosto nestojím o to, aby škola cíleně rozvíjela postoje mých dětí. Tuto oblast považuji za výsostné území rodiny a rozhodně odmítám akceptovat či diskutovat s vyučujícími o postojích, které chtějí předávat mým dětem. Ví EDUin bezpečně, že si většina rodičů přeje, aby škola cíleně rozvíjela postoje jejich dětí?

„Žáci nejsou vedeni k aktivní účasti v procesu hodnocení, pro jejich sebehodnocení a vzájemné hodnocení jsou vytvářeny příležitosti spíše ojediněle.“ Moderní žákovské knížky a pracovní sešity se tento přístup bohužel pokouší změnit: děti mají vybarvovat smajlíky podle toho, jak si myslí, že se jim konkrétní látka daří a popisovat, co by chtěly změnit a čeho by chtěly dosáhnout. Problém nastává u všech učitelů, ke kterým dítě nemá důvěru (a nenalhávejme si, že všichni učitelé na škole si sednou se všemi dětmi): dítě se nechce otvírat učiteli více, než je nezbytně nutné, nechce s ním sdílet svoje cíle, nechce, aby jej učitel nutil formulovat důvody neúspěchu apod. Proč se v tom vrtat? Proč dítě vystavovat takhle velké emoční zátěži? Má EDUin při formulování těchto „slabin“ představu o všech důsledcích, které by z přijetí změny mohly vzejít?

"Audit" zmiňuje též absenci formativního hodnocení: „Formativní hodnocení jako účinný nástroj sledování a hodnocení pokroku žáků a jako prostředku k poskytování zpětné vazby o vzdělávacím pokroku a pro posílení motivace k učení v práci učitelů absentuje.“ Školy mohou poskytovat formativní hodnocení, ale často jej odmítají děti, rodiče i učitelé. Co kdyby EDUin použil jednu z vzývaných měkkých dovedností, naslouchal a respektoval, že přes všechnu jeho buldočí snahu jsou lidé, kteří upřednostňují sumativní hodnocení před formativním? A jsou, považte, i děti, které na prvním stupni chtějí známky. Stačí si vzpomenout, jak směšně dopadl pokus zrušit na prvním stupni ZŠ známkování.

Tato kapitola nejvíc z celého "Auditu" ukazuje na jeho slabiny: nejedná se o analýzu měřitelných, všeobecně přijímaných a kvalitně zformulovaných dat. "Audit" je shrnutím názoru EDUinu na český vzdělávací systém a snahou o jeho dalekosáhlou proměnu. Na základě čeho EDUin předpokládá, že činí dobře a kdo bude za případné fiasko zodpovědný?

Další komentáře Laďky Ortové:
27 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Na základě čeho EDUin předpokládá, že činí dobře

Na základě předpokladu, že činí výborně!
To dá rozum...

Karel Gargulák řekl(a)...

Dobrý den, je hrozně skvělé že se paní Ortová letošnímu auditu tak podrobně věnuje. V kontextu daného tématu jí doporučuju mrknout se na komplexní kapitolu: Proměna cílů a obsahu vzdělávání: Nastartování postupné proměny vzdělávání v ČR: https://audit.eduin.cz/audit-vzdelavaciho-systemu-2019/temata-pro-rok-2020/promena-cilu-a-obsahu-vzdelavani-nastartovani-postupne-promeny-vzdelavani-v-cr/ a dále kapitolu: Budoucnost “testování” a ověřování výsledků vzdělávání v ČR?: https://audit.eduin.cz/audit-vzdelavaciho-systemu-2019/temata-pro-rok-2020/spolecna-cast-maturitni-zkousky-budoucnost-testovani-a-overovani-vysledku-v-cr/. Určitě by nás zajímal její názor.

S pozdravem a díky!
Karel G.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Autor Ctrl+C a Ctrl+V Larry Tesler nedávno zemřel.
Čest jeho památce...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jo, a paní Ortová nám ukázala, jak se dělá přiměřený 'audit' pseudoauditu.
V té dnešní překotně se měnící době do kapsy zastrčila všechny ty odborníky na vzdělání, konzultanty a auditoří. Přehledně s nadhledem.

Josef Soukal řekl(a)...

Také jsem EDUinu už několikrát něco doporučili, zatím bez jakékoli odezvy. Zdá se, že jednodušší publikovat články plné manipulací než se pokusit reagovat na argumenty. Tož tak.

Unknown řekl(a)...

Pan Gargulák se zde sám sebe střelil do kolena. Ale zůstaňme v klidu. Evidentně to necítí a vůbec ho to nebolí.

Zuzka Růžičková řekl(a)...

Jak autorka správně píše, je to „Audit". Ty uvozovky říkají mnohé...Návod na tvorbu podobného „díla": seberte skupinku pár lidí, kteří o sobě tvrdí, že něčemu rozumí, protože o tom stále dokola píší a hovoří, a to nejlépe do médií. Dejte jim počítač s klávesnicí a zadejte téma. Nazvěte to nějakým přiléhavým názvem..co třeba Audit? Zveřejněte a čekejte. Odpovědnost za případné chyby? Žádná. Cíl a smysl? Tak ten by asi mnohé zajímal nejvíc...

L.snirch řekl(a)...

Někdo píše blogy, někdo audity, někdo zakládá spolky a píše stanoviska. Říkejme tomu demokracie. Říkejme tomu diskuse o školství a to je jen dobře. Bez otevřené diskuse vznikají rozhodnutí na základě skrytého lobbování, kterých je české školství plno - ty mi vadí. Věcně kritizujte napsané. Ale proč vadí už to, že je nějaké stanovisko - audit vznikne?
Odpovědnost za chyby - vy nesete nějakou odpovědnost za své chyby v blogu?
Cíl a smysl - jaké pak mají smysl vaše blogy, když u auditu ho nevidíte?

Jana Karvaiová řekl(a)...

.....Někdo píše blogy, někdo audity, někdo zakládá spolky a píše stanoviska. Říkejme tomu demokracie. Říkejme tomu diskuse o školství a to je jen dobře. Bez otevřené diskuse vznikají rozhodnutí na základě skrytého lobbování, kterých je české školství plno - ty mi vadí. Věcně kritizujte napsané. .......

Souhlasím a dodávám. Eduin lobbuje jak vzteklý a je mu nasloucháno více, než je zdrávo. Za otevřenou diskusi považuji, když do té diskuse zapojíme všechny. Třeba v dnešní době elektroniky by to neměl být problém. Jenže tomu tak není. když MŠMT napíše, že vše bylo prodiskutováno s veřejností pedagogickou, většinou se za "veřejností" skrývají tři čtyři stále se opakující jména ( o kterých se ví, že kývají jak kývací psík). Smutné.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Vy máte pane Šnirchu takové "růžové" brejličky, přes které vidíte svět trochu jinak, než je.
Pokud srovnáváte a stavíte na jednu úroveň blogy a "audit" Eduinu, buď děláte, že nevíte nebo nevím, jiné vysvětlení nemám.

I kdyby vstal Komenský z hrobu a psal blog, tak pokud nebude po chuti Eduinu, nikdo z oficiálních míst a médií po něm ani neštěkne. Eduin tím, že se umí propašovat všude a takový Kartouz už vyskakuje "odevšad" + dělá poradce senátorovi, reálně dokáže ovlivňovat naše školství a jeho vnímání, aniž by nesl odpovědnost, aniž by jej demokraticky (jak se tím slovem oháníte) někdo zplnomocnil.

Eduin je profesionální lobbistický spolek.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Eduin je profesionální lobbistický spolek.

S mnohými prvky sektářství, nutno dotat.
A pak ještě, v koho ohavném žoldu...

L.snirch řekl(a)...

Eduin je spolek jako jsou ASČ, AŘG, PK a mnoho dalších, kteří lobbují za něčí zájmy či stanoviska. Buď je jím nasloucháno více nebo méně.
To mám kvůli tomu trvat na zákazu všech spolků jenom abych neměl růžové brejličky?
Odpovědní jsou ti, co naslouchají (třeba Valachová se svou inkluzi), lobistů stran jednotné maturity by se člověk taky nedopočítal na prstech i kdyby vzal k dispozici i nohy.
Kritizujme věcně obsah stanovisek, ne existenci někoho či něčeho.

Janek Wagner řekl(a)...

EDUin především není žádný spolek, ale profesionální lobbistická "obecně prospěšná společnost" s rozpočtem o dva řády větším než má například Pedagogická komora z.s., tedy největší spolek pedagogů. Jste totálně mimo...

L.snirch řekl(a)...

Když někdo napíše stanoviska, zajímají mě ty stanoviska.
Ne rozpočet. Odpovědnost je na těch, kdo jim naslouchá a v čem.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Máte pravdu pane Snirchu. odpovědnost je na těch, kdo dělají zákony. jen bych chtěla co byste dělal, kdyby např. Eduin lobisticky prosadil přes poslance, že matika se bude učit od první třídy jen jako volitelný předmět.

Zuzka Růžičková řekl(a)...

Je to tak, jak píší kolegové. Blog je blog a každý to hned vidí..je to tam všude označeno jako blog. Když se někdo ohání Auditem, který ale není auditem, to je v pořádku? Ta skupinka jsou lobbisté - podívejte se jen, kam všude se tlačí.Souhlasím s tvrzením pana S., že je tu potřebná diskuse. Tu ovšem z tohoto lobbistického spolku nikdo s ped.veřejností nevede...Já je vidím tak, že chtějí jen ovlivňovat a ne diskutovat. Po neustálých výpadech proti kantorům v médiích si ale myslím, že diskusi si tento spolek zavřel sám. A k odpovědnosti za napsané. No tu má každý z nás. Ať je to audit nebo blog. Pokud si text přečte třeba 50 tisíc lidí, tak jste tím patrně někoho ovlivnil nebo minimálně donutil k přemýšlení. Obecně je to věc velmi pozitivní. Proti tomu žádná....Ale vše má prostě svá pravidla.

L.snirch řekl(a)...

Paní Karvaiová,
volal bych k odpovědnosti poslance. Lze to snad nějak jinak?

Paní Růžičková
takových spolků, kteří jen ovlivňují a žádnou diskusi nevedou, ve školství je. Vzpomeňte jen na inkluzi. Odpovědnost nesou poslanci, ministři. Psát si může kdokoliv cokoliv. Já nepolemizuji s tím zda jsou či nejsou lobbisté. Dělají to veřejně, ne skrytě (jako mnozí jiní). Dá se s jejich výstupy polemizovat. Beru to jako přínos.
Hodnotíte spolek, ne to, co píše. '
Je to jako bych hodnotil Vás a ne Vaše blogy.

Nicka Pytlik řekl(a)...

matika se bude učit od první třídy jen jako volitelný předmět

Ale to vůbec není nereálná představa. Pedagogicky správní hoši a děvčata se cíleně infiltrují do mnohých politických stran. Stačí sledovat kauzu maturitní nematematiky. A prvovoliči jsou nezanedbatelný a poněkud ladem ležící elektorát. Stačí sledovat, kdo žactvo poňouká k aktivitám typu, pojďme místo výuky demonstrovat za kvalitní zkompetentňování. A kam za odměnu směřují zasloužilí předsedové školských unií. Co?
Chobotnice. Volejte Cattaniho!
Ovšem představa školní docházky volitelné už od první třídy by se pytlikům tuze líbila.
Stejně, jako volitelnost jakýchkoli dvou předmětů ve společné časti maturity z nabídky tří. Ale do toho už inovátoří nepůjdou. Nebylo by o čem pindat, totiž.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Z mnohé vlastní zkušenosti jsou si pytlici vědomi, že se ale doopravdy hodně vyplatí sledovat nejen, CO kdo říká, ale také, KDO co říká. Nejde ani tak o samu ideu, jako jde o její realizaci. Názorným příkladem dějinnými epochami skrz budiž ona přenáramná rovnost lidí.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

" Vzpomeňte jen na inkluzi. "

No právě, lidé mimo ministerstvo se podílali na českém inkluzním paskvilu. Krásný příklad "demokracie".

Jana Karvaiová řekl(a)...

Víte v čem je problém? Eduin a jemu podobné spolky jsou založeny na tom, že je to jejich práce. mají spoustu času poletovat po kulatých a šišatých stolech, dělat besedy v dopoledních hodinách s politiky, běhat po poslaneckých a senátorských kanclech a lobovat do haleluja. Běžní učitelé, pokud se angažují, mají minimum času na podobné aktivity. Takže matematicky,pane L.Snirchu - kdo má větší předpoklad na úspěch k prosazení názorů a myšlenek?

Zuzka Růžičková řekl(a)...

Však jsem již psala, že ten text pseudoauditu autorka rozebírá podle mne správně. Tudíž s ní souhlasím...nemíním dělat vlastní rozbory...škoda času. Nelíbí se mi hlavně ten název a jak se ten text tváří!! Mate veřejnost! Nedovolila bych si svůj text nazvat Auditem. Ačkoliv by bylo u mě zrovna zřejmé, že podle prostředí, kde blog uveřejňuji, to nemůže být žádný skutečný audit...O to mi jde.Ale myslím, že tomu rozumíte...

L.snirch řekl(a)...

"lidé mimo ministerstvo se podílali " - s plným vědomím a plnou odpovědnosti ministryně Valachové, která se dnes staví pokrytecky do čela na dalších barikádách - jedině tam hledejme problém a odpovědnost.

p. Karvaiová - to nemá s matematikou nic společného. Tisíckrát řečena hloupost se nestává pravdou z hlediska logiky. Je vybraná jen na základě neodpovědnosti někoho konkrétního. Třeba ministryně. Argumentovat časem a možnostmi - můžete založit spolek a v rámci toho se skupinou lidí dělat totéž - dělat kulaté stoly, psát audity, nikdo nikomu nebrání. Argumentovat tím,, že na to někdo má čas? To snad ne, že.

p. Růžičková - slovo audit znamená pravidelnou kontrolu prověření stavu, prováděných změn či rozhodování. Ten dokument parametry auditu má. Věcně je jistě kritizovatelný. Mate veřejnost tisíc jiných věcí a mnohem horších a méně propracovaných než tento dokument.

Josef Soukal řekl(a)...

Auditoři ovšem z principu nemohou hodnotit to, na čem se sami aktivně podíleli. Takže v tomto případě máme co do činění se lžiauditem.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Pane L.Snirchu. S váma diskutovat, to je radost. Učitelé všech zemí udělejte spolky, neučte a lobujte. Amen.

Zuzka Růžičková řekl(a)...

Audit to není.
To, že lidi matou jiné věci, není argument.
Už mě tato diskuse nudí... končím.

L.snirch řekl(a)...

"Učitelé všech zemí udělejte spolky, neučte a lobujte. Amen."
Je právě zajímavé, že těch spolků učitelů jsou desítky a lobbují proti sobě.
Na to čas mají.
Ale na profi jeden pořádný spolek, který by jejich zájmy zastupoval, ne. Tak se aspoň nedivme, jak to vypadá a dopadá.
Odbory jsou jen parodii na odbory, ty nepočítám. Ty se častěji spojili s ministerstvem (doku bylo v rukách socdem) proti učitelům.

Okomentovat