29.2.20

Zuzana Burešová: Mladí Romové, kteří chtějí uspět, příležitost dneska mají, říká Lukáš Kotlár

„Kdybych vyrůstal v rodině, tak nedělám to, co dělám dnes,“ vysvětluje v pořadu Host Radiožurnálu Lukáš Kotlár, šéfredaktor časopisu Zámeček, který je určen pro děti z dětských domovů. Studuje také vysokou školu, získal Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu a je patronem dětí z dětských domovů. „Vyzkoušet všechno, co se dá dělat, tak by to mladí lidé měli mít,“ doporučuje. Co pro něj znamená romská kultura? A cítí se být vzorem pro ostatní Romy?
23.4.: Konference INKLUZE 2020+

Odborná konference Asociace speciálních pedagogů ČR je určena pedagogickým pracovníkům základního a středního školství. Na programu bude hodnocení dosavadní úrovně společného vzdělávání a návrhy možných perspektiv tohoto trendu, aby se stal skutečně smysluplným pro všechny děti. Motto: "Děti do základních škol pokud je to možné, do speciálních škol pokud je to nutné."

28.2.20

SYPO: Odborný panel na téma: „Portfolio pedagoga – osobní cesta profesí“

Odborný panel na téma Portfolio pedagoga – osobní cesta profesí s hlavním cílem prozkoumat portfolio jako kontinuální osobní nástroj profesního růstu pedagoga. Diskuzní příspěvky se týkaly portfolia žáka školy, studenta pedagogické fakulty, začínajícího učitele, učitele - plán profesního rozvoje a zabývaly se také tématem proč "NE" portfoliu učitele.


DVTV: Kovy: Jsme pokusná generace, ukáže se, jak s informačním boomem umíme nakládat

Obavy rodičů jsou oprávněné, dřív dětský obsah procházel kontrolou, dnes tomu tak být nemusí, říká youtuber a moderátor Karel "Kovy" Kovář. Problémy ve školství podle něj souvisí i s tím, jakým způsobem jsou studenti škol testováni. Rozhovor natáčela Daniela Drtinová v rámci vzdělávacího festivalu Nakopněte svoji školu v Litomyšli.


Martin Pjentak: Chybí zařízení pro dospělé autisty

V Česku žije 100 až 200 tisíc lidí s autismem. V současnosti už pro ně funguje relativně široká podpůrná síť, stačí se však vrátit dvacet let zpět a situace byla úplně jiná. „Problém byl už jen najít lékaře, který by dokázal děti správně diagnostikovat, bylo náročné udržet je na škole, nebo se dostat k informacím, jak s nimi pracovat,“popisuje Hana Macháčková důvody vzniku moravskoslezského spolku Rain Man, který tehdy jako jeden z prvních sdružoval rodiče autistů.

Veronika Valíková: Poslanci a maturity: blázinec s nadějí

Všichni vědí, že současná podoba maturity není ideální. Ochránci vzdělanosti národa se zlobí hlavně kvůli tomu, že je neustále odkládáno zavedení povinné matematiky jako třetího maturitního předmětu. Respektive že je odkládáno zavedení tří povinných maturitních předmětů, což mají být: český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika.

Infografika: Děti se hýbou a sportují. Ale ne dost

S nedostatkem pohybu souvisí také narůstající hmotnost u dospívajících. Každé páté dítě ve věku 11–15 let má buď nadváhu nebo je obézní. Meziroční srovnání navíc ukazuje, že počet dětí s nadměrnou hmotností roste. Sice pomalu, ale jistě. V roce 2018 mělo 15 % z nich nadváhu a 6 % bylo obézních.


Studie HBSC: Jak jsou na tom české děti s pohybem?

Čeští školáci jsou aktivní, dvě třetiny z nich pravidelně sportují. Sportovní vyžití v klubech a kroužcích ale ještě neznamená dostatek pohybu. Ten se totiž vytrácí z běžného života. Dětem stále více chybí neorganizované hraní venku nebo aktivní doprava do školy či na kroužky. Nemalá část dětí je také uvolněna z hodin tělocviku. Vyplývá to z nejnovějších zjištění výzkumníků z Univerzity Palackého v Olomouci, kteří se dlouhodobě zabývají životním stylem dospívajících v České republice.

27.2.20

V síti: Za školou - metodická podpora pro pedagogy

Z úvodu metodiky vybíráme: "Zpracovali jsme pro vás prohlubující informace a metodickou podporu k filmu V síti: Za školou. Najdete zde rozbor hlavních témat, jednotlivých scén, návrhy aktivit a náměty k diskuzím, jež můžete ve výuce rozvíjet. Nejedná se však o hotový instantní plán výuky a nelze jím také pokrýt všechny aspekty této problematiky vyčerpávajícím způsobem. Doporučujeme vám přečíst si následující text ještě před návštěvou kina, abyste věděli, co od filmu můžete očekávat. Připravte se na následné dotazy žáků. V tomto materiálu naleznete dostatek podkladů a zdrojů. Spolupracujte s místními metodiky prevence. K tématům, kterých se film dotýká, již bylo vytvořeno mnoho dalších metodických materiálů, textů, pracovních listů a pomůcek. V tomto textu přikládáme odkazy na některé internetové zdroje, které můžete využít. V závěru najdete také postup, jak si objednat film pro školní projekci."

Stanislav Štech: Utajené slučování přímo řízených organizací ministerstva školství

Reorganizace ministerstev, natož jejich přímo řízených organizací je pro veřejnost obvykle málo zajímavá. Jsou však případy, kdy taková interní změna může mít závažné důsledky.

Dementi včerejšího stanoviska Asociace nestátních organizací k filmu V síti: Za školou

Ředitel Asociace nestátních organizací, Matěj Hollan se tímto dementi omlouvá tvůrcům dokumentů V síti a V síti: Za školou za včerejší prohlášení jedné naší sekce, která bez schválení orgány Asociace vydala prohlášení odsuzující tento film. Několik členů Asociace se proti tomuto jednání naší sekce hned vymezilo.

Desatero zásad při respiračních onemocněních

V souvislosti s častými dotazy pacientů v lékárnách připravila Česká lékárnická komora desatero základních zásad, které lékárníci doporučují dodržovat v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění.

EDUin: Novela školského zákona chce nastavit jednotné řízení školských poradenských zařízení. Navržený model řízení je ovšem vágní

Ministerstvo školství chce výrazně posílit pravomoci škol v situacích, kdy rodiče dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami se školou nekomunikují. Nyní jsou to právě rodiče, kdo musí rozhodnout o návštěvě pedagogicko-psychologického zařízení, musí také souhlasit s opatřeními, které poradna navrhne. Nekomunikují-li rodiče, školy mají de facto svázané ruce a nemohou dítěti přiznat podpůrné opatření.

Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou

Krajská hygienická stanice vyzývá občany, kteří v posledních dvou týdnech přicestovali z rizikových oblastí, případně byli v kontaktu s takovou osobou, aby postupovali dle přiložených postupů.

Jak řešit výskyt vší ve školách?

Hygienická stanice hlavního města Prahy z důvodů opakovaných dotazů rodičů a pedagogů zveřejňuje informaci o postupu při výskytu vší u dítěte navštěvujícího školské zařízení.

26.2.20

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny ledna 2020 v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže).

E-bezpečí: Prohlášení ke stanovisku Asociací nestátních organizací společně s OSPRCH k filmu V síti: Za školou

Vážení představitelé níže uvedeného stanoviska, rádi bychom za projekt E-Bezpečí zareagovali na prohlášení k filmu "V síti: Za školou". Prohlášení obsahuje celou řadu nepravd a autoři evidentně dětskou verzi filmu, která je zcela odlišná od filmu určenému dospělému publiku, neviděli. V prohlášení totiž účelově kombinují obsah celovečerní verze filmu pro dospělé publikum s verzí edukativní, která je velmi odlišná. Zároveň ve svém prohlášení využívají odborných citací různých expertů i laiků, které jsou však vytrženy z příslušného kontextu.

Společné stanovisko odborných společností k programu V síti: Za školou

Ze stanoviska, které vydala A.N.O. - Asociace nestátních organizací společně s OSPRCH – Odborná společnost pro prevenci rizikového chování a ČAA - Česká asociace adiktologů, vybíráme: "Výzvou dnešní primární prevence není zastrašování nebo přehnané poukazování na daný fenomén. Výzvou je pozitivní směřování, budování hodnot, pravidel a životních dovedností, které pomohou dětem a mladistvým procházet nástrahami dnešního světa."

DVTV: Hejný: Moudrost si nevygooglíte. Potřeby dítěte jsou jiné, než si dospělí myslí

Někteří lidé jsou přesvědčeni, že tím, že přinutíme žáky nadřít matematiku, zvýšíme jejich IQ a schopnost myslet, to je předsudek, domnívá se pedagog Milan Hejný. Povinnou maturitu z matematiky považuje za nevhodnou. Žáci podle něj potřebují intelektuální autonomii, podněty a možnost diskutovat s kamarády. Rozhovor DVTV natáčela v rámci vzdělávacího festivalu Nakopněte svoji školu v Litomyšli.


Projekt Pomáháme školám k úspěchu plánuje rozšíření do stovky veřejných základních škol

Rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových dlouhodobě usiluje o zlepšení kvality vzdělávání ve veřejných základních školách. Činí tak prostřednictvím projektu Pomáháme školám k úspěchu, do kterého je doposud zapojeno 23 ZŠ z různých koutů Česka. Po deseti letech úspěšného působení projektu ve veřejných školách se nadace rozhodla rozšířit počet zapojených škol na zhruba 100, což odhadem znamená čtyři tisíce pedagogů a 43 tisíc žáků.

Milada Prokopová: Malá škola, velké výhody. Rodiče v Brně se bouří proti slučování

Na základní škole v brněnské Botanické ulici panuje výbušná atmosféra kvůli plánovanému sloučení se školou ve Staňkově ulici. Rodiče jsou proti. Vadí jim, že tím děti přijdou o individuální přístup.

Jiří Holoubek, Šárka Volemanová, Zdenka Kuchyňová: „Dítě vás ruší, tak mu dáte telefon. A to je začátek!“ říká psychoterapeutka

Přijde ke mně maminka s dítětem, to vytáhne telefon a začne si hrát. Vůbec ho nezajímá, co si o něm povídáme, přiblížila zážitek z ordinace psychoterapeutka Ivana Dlouhá. „Bohužel k tomu přispíváme my dospělí. S někým si povídáme a nechceme, aby nás dítě rušilo. Tak mu dáme telefon s dětskou hrou. To je ten prvopočátek, kdy se dítě seznamuje s tlačítky,“ dodává.

Jiří Klabal: „Pasťákům“ se dnes říká domov či výchovný ústav. Co se však změnilo uvnitř?

„Zachraňovat můžeme člověka, který nechce zahynout. Ale když jde o povahu natolik zkaženou a zvrhlou, že zkáza se jeví jako spása, co potom zbývá?“ (Lev Nikolajevič Tolstoj)

Jana Havlíková: Sociální práce na základních školách a ve školských poradenských zařízeních: analýza současného stavu v České republice

V České republice podobně jako na Slovensku byla dosud školní sociální práce spíše na okraji pozornosti akademické obce i profesionálů v oboru sociální práce. Jak však ukazuje zkušenost některých jiných zemí, školní sociální práce může být významným přínosem při úsilí vzdělávacích systémů vyrovnávat šance na úspěch při vzdělávání bez ohledu na sociální původ a podmínky žáků. Předkládaná studie, která je první ucelenou monografií k tématu školní sociální práce na základních školách a ve školských poradenských zařízeních v ČR, se zaměřuje nejen na teoretické vymezení školní sociální práce, a to včetně jejího legislativního zakotvení, ale přináší i aktuální empirické poznatky k vybraným dimenzím činnosti školního sociálního pracovníka, resp. sociálního pracovníka působícího v oblasti školských poradenských zařízení. Součástí monografie jsou i empiricky podložená doporučení, která směřují k podpoře rozvoje sociální práce ve školství v ČR. Studie je mj. založena na empirické evidenci týkající se školní sociální práce shromážděné v rámci projektu „Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve vybraných zdravotnických zařízeních“ řešeného dle zadání MPSV Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i. v období září 2017 až duben 2018.

25.2.20

Vybíráme z archivu: Zákaz mobilů aneb úředníci ministerstva školství ztratili soudnost

Po letech jsem narazil na České škole na již téměř jedenáct let starý článek s dnes již úsměvným závěrem: "Zákaz používání mobilů není v této souvislosti řešením, jde jen o mediálně zajímavou kampaň, která nebude mít dlouhého trvání. Stejně jako pokusy o udržování dnešního neudržitelného stavu ochrany autorských práv, pokusy o regulaci internetu či sociálních sítí nebo represi proti lehkým drogám. Už dnes se nám kvůli tomu teenageři smějí…"

DVTV: Život s autismem? Není to žádná sranda, ve školce se mi smáli, teď mě respektují, říká Hájek

Otec nás kvůli mému autismu opustil, přemýšlím trochu jinak než ostatní, odpovědi na některé otázky mi dělají problém, život s autismem není žádná sranda, ale já jsem na tom ještě dobře, říká čtrnáctiletý Petr Matyáš Hájek, kterému byl diagnostikován autismus. O své nemoci se rozhodl se svou matkou napsat knihu. Narážky ostatních ignoruje, prý se mu dřív děti smály, teď ho respektují. V DVTV se ptala Daniela Drtinová.


Lucie Kocurová: Špatné chování je volání o pomoc

Neposlouchají, odmlouvají, mluví sprostě, křičí, vybuchují. Děti s náročným chováním jsou postrachem mnoha českých učitelů. Jeden takový žák dokáže rozložit hodinu a narušit celkovou atmosféru ve třídě. Mnozí pedagogové už také zjistili, že nadávky, výhrůžky ani tresty nefungují. Jak si s tím ale poradit? Norská psycholožka Kaja Johannessenová, která nedávno přijela do Prahy na pozvání ČOSIV (České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání), se specializuje právě na práci s dětmi a mladistvými potýkajícími se se závažnými problémy s chováním.

Jiřina Šmídová, Milan Baják: Škola, co baví učitele, žáky i rodiče. „Vítězství je fajn, ale přátelství je lepší,“ ví Jan Grulich

Mít třídu plnou dětí, které baví učení, jsou zvídavé a spokojené - to je sen mnoha učitelů. „Spokojený učitel rovná se spokojené dítě a spokojené dítě rovná se spokojený rodič. A opačně," usmívá se Jan Grulich, ředitel základní školy Trivium plus v Dobřanech v Orlických horách.

Radka Kvačková: Přejedeni matematikou

Matematika se musí učit jinak, než se učí, zní Českou republikou už roky, nejhlasitěji vždycky v době, kdy hrozí zavedení povinného testu z tohoto předmětu u maturity.

Události, komentáře ČT24: Šikana v Česku

Hosty pořadu České televize Události, komentáře byli ministr školství Robert Plaga a člen školského výboru PSP primátor města Plzně Martin Baxa.


Radka Kvačková: Maturita tu není jen kvůli vysoké

Na dost důležitou věc upozornil v nedávné diskusi pořádané Stálou konferencí asociací ve vzdělávání a společností EDUin ředitel chomutovské střední odborné školy Jan Mareš. Když byla řeč o tom, jestli má být jednotná maturitní zkouška vstupenkou na vysokou školu, připomněl, že maturitní vysvědčení je také nutnou podmínkou pro vstup do celé řady profesí. „Hasičem se bez maturity nestanete,“ zmínil jednu z nich, ale daly by se najít další podobné. To souvisí s otázkou, jestli má maturita garantovat studijní předpoklady a kvality uchazeče, nebo jen potvrdit, že absolvent zvládl středoškolské minimum. Když uvážíme, že k maturitě jde dnes nejméně sedm mladých lidí z deseti, je asi logičtější to druhé.

24.2.20

MŠMT: Informace pro školy ke koronaviru

V uplynulých dnech se koronavirus Covid-19 začal šířit v oblastech Evropy, kam často směřují školní zájezdy, lyžařské výcviky apod. Protože se bezpečnostní situace neustále mění, doporučuje MŠMT školám sledovat stránky Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva zdravotnictví a řídit se jejich pokyny ohledně cestování do jednotlivých destinací a možných zdravotních rizik.

Laďka Ortová: „Audit“ EDUin 2019: Střední článek podpory - trojský kůň českého školství

Střední článek podpory vymezený v „Auditu“ EDUin 2019 je nebezpečný nástroj s velkým korupčním potenciálem. Chce vypadat jako podpora ředitelů či učitelů, prioritně však bude podporovat změny ve vzdělávání, o jejichž dopadu neví nikdo nic a za které také ve výsledku nebude nikdo zodpovědný.

Lukáš Bůžek: O kazatelích a o tazatelích, aneb co ten učitel ve třídě vlastně dělá?

Českem obchází strašidlo – strašidlo frontální výuky. Ke svaté štvanici na toto strašidlo se spojily všechny mocnosti: inspektoři i vláda, kritikové i reformátoři. Kde je řeč o problémech ve školství, tam zazní slovní spojení „frontální výuka“.

Otevřený dopis ministru Plagovi: Mediální vzdělávání je dlouhodobě opomíjené, píší zástupci třinácti organizací

Zástupci třinácti organizací a subjektů zabývajících se mediálním vzděláváním, sdružených v neformálním společenství pod názvem Platforma pro mediální vzdělávání, se prostřednictvím otevřeného dopisu obrátili na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu s žádostí o změnu dosavadního přístupu k mediálnímu vzdělávání.

Bořivoj Brdička: Gartner: 10 důvodů, proč technologie mění to, co znamená být člověkem

Zajímavá zpráva známé poradenské agentury Gartner popisující budoucnost lidstva v souvislosti s technologiemi, která má určitý dopad na školství.

Anna Kottová, Jan Boček: Interpelační absentéři: poslancům chodí nejméně odpovídat Plaga, premiér Babiš skončil pátý

Premiér Andrej Babiš z ANO a jeho ministři mají chodit odpovídat na dotazy poslanců. Ne všichni ale tuto povinnost plní. Ministr školství Robert Plaga z ANO prošvihl za poslední dva roky téměř každou druhou ústní interpelaci, která na něj mířila. Předseda vlády je co do absencí na pátém místě, na plénu neodpověděl na zhruba čtvrtinu dotazů. A stejně je na tom kabinet jako celek, jak vyplývá z analýzy serveru iROZHLAS.cz.

23.2.20

ODS: Nekoncepční práce v oblasti školství může za tristní výsledky v mezikrajovém srovnání

Výsledky maturit ve středočeských středních školách jsou v průměru ve srovnání s ostatními kraji v České republice bídné. Zastupitelstvo Středočeského kraje z podnětu klubu zastupitelů ODS na svém jednání projednalo Zprávu o výsledcích maturitní zkoušky v kraji – mezikrajové srovnání výsledků. Z této zprávy vyplývá, že se Středočeský kraj v roce 2019 umístil v maturitních zkouškách až na 12. místě ze 14 krajů. Větší neúspěšnost u maturitních zkoušek vykazuje už jen Liberecký kraj a Ústecký kraj.

Dominika Hromková, Václav Janouš: Pojďte do školy, prosí děti ředitelka

Je to dokonalá ukázka toho, jak rodiče tolerují záškoláctví. Děti z chanovského sídliště na okraji Mostu, které se naposledy proslavilo v populárním seriálu Most!, mají základní školu pár kroků od paneláků. V podstatě přes cestu. Přesto tu školáci na druhém stupni mají zameškáno klidně i tři sta hodin. Do školy prostě nechodí a poflakují se kolem domů a před školou.

Laďka Ortová: "Audit" EDUin 2019: Frontální výuka a známky – Atributy kacířských škol

Nejedná se o analýzu měřitelných, všeobecně přijímaných a kvalitně zformulovaných dat. "Audit" je shrnutím názoru EDUinu na český vzdělávací systém a snahou o jeho dalekosáhlou proměnu. Na základě čeho EDUin předpokládá, že činí dobře a kdo bude za případné fiasko zodpovědný?

Ze sociálních sítí: Reakce na rozhovor s Arnoštem Veselým v iDNES.cz

Pod nesmyslným titulkem Chceme jen polovinu učiva a konec biflování, říká autor reformy školství publikovala iDNES.cz rozhovor s Arnoštem Veselým, vedoucím skupiny odborníků připravující návrh Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Lucie Kocurová: Není družina jako družina

Někde mají nabitý program, jinde jen čekají na rodiče. Jak to funguje v družinách, kde se nikdo nenudí? Zoja Zlonická už dlouhá léta vede své oddělení družiny v jedné základní škole na okraji Prahy. Jak říká, její specialitou je pobyt venku, mimo školu. Se „svými“dětmi chodí každé úterý na dvě hodiny do blízkého lesa, zbylá odpoledne pak tráví na divoké zahradě v sousedství školy, kterou má zapůjčenou k užívání od majitelů.

22.2.20

Vyjádření spolku Spolu, z. s. k novele vyhlášky č. 27/2016 Sb., podle které se ve školách zřízených pro děti s handicapy uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona (tzv. speciální školství) od 1. ledna 2020 neposkytují některá podpůrná opatření

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb. provedená vyhláškou č. 196/2019 Sb. je v přímém rozporu se školským zákonem jako právním předpisem vyšší právní síly, kdy došlo k překročení zákonného zmocňovacího ustanovení ministerstvem při vydání prováděcího právního předpisu. V důsledku toho dochází k nepřiměřenému omezení poskytování vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávaných ve speciálním školství.

Laďka Ortová: "Audit" EDUin 2019: Proměna cílů a obsahu vzdělávání – Nevzdělanci na obzoru

Přechod ke kompetencím na úkor znalostí a dovedností považuji za největší hrozbu jak ve Strategii, tak v "Auditu". Věřím, že zodpovědní lidé na MŠMT a ve sněmovně takovou proměnu nepřipustí a tuto cestu buď úplně zavrhnou, anebo budou trvat na lepším odůvodnění, analýzách dopadů (zpracovaných 2-3 konkurenčními společnostmi), pilotáži a širší shodě s laickou i odbornou veřejností.

Kristína Paulenková: Chceme jen polovinu učiva a konec biflování, říká autor reformy školství

V budoucnu by měly děti znalosti a dovednosti více procvičovat a méně se je biflovat, tvrdí Arnošt Veselý. Je vedoucím skupiny odborníků, která připravila Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Právě výsledná podoba tohoto dokumentu udá budoucí směr vzdělávání českých dětí.

Události ČT: Ředitelkou mateřské školy v praxi

Vést mateřskou školu je stále náročnější. Ředitelky mají vyšší počet hodin přímé práce s dětmi, chybí ekonomové nebo hospodářky, a ještě mají nižší platy než ředitelé základních nebo středních škol.

Kateřina Kadlecová: Učitelé, co zůstávají, jsou hrdinové, říká Magdaléna Benešová z Post Bellum a Paměti národa

Magdaléna Benešová se poslední dekádu věnuje vzdělávacím projektům v obecně prospěšné společnosti Post Bellum, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků dvacátého století. Jak dětem přiblížit moderní historii na příbězích? A co českým pedagogům chybí ke spokojenosti?

Radka Kvačková: Na odměny učitelů 6000 měsíčně

Veřejné školy už vědí, kolik peněz dostanou tento rok od ministerstva školství na takzvané nenárokové složky mzdy, tedy osobní příplatky a odměny. Co si pod tím představit? Názorný příklad uvedla pro Učitelské noviny ekonomická náměstkyně ministra školství Pavla Katzová: „Jestliže má třeba devítitřídní základní škola ve třídách průměrně 21 žáků (a žádného se speciálními vzdělávacími potřebami), pak na jednoho učitele dostane na nenárokovou část mzdy přibližně 103770 korun na rok.“ To vypadá jako dost peněz. Je však třeba říct, že v uvedené částce jsou i odvody (zdravotní, sociální) ve výši skoro 36 procent. Na výplatní pásce by se mohlo ve skutečnosti objevit něco přes 6 tisíc měsíčně. Rozdělení mezi jednotlivé kantory je ovšem na řediteli školy.

21.2.20

Laďka Ortová: "Audit" EDUin 2019 aneb EDUin si protiřečí a mate pojmy

EDUin podporuje snahu některých rodičů o zakládání neveřejných škol, čímž jednoznačně dochází k brzkému oddělování žáků z bohatších rodin od ostatních. A to jde úplně proti EDUinem podporované Strategii 2030+ a jejímu hlavnímu cíli, totiž „Snížení nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnění maximálního rozvoje potenciálu žáků a studentů“. Těžko snižovat nerovnosti v situaci, kdy vezmeme děti z bohatých rodin a umožníme jim vzdělávat se ve speciálním režimu, který více odpovídá životní filozofii jejich rodičů. Na těchto školách se platí školné, což je pro značnou část populace nepřekonatelná bariéra.

Pavel Kohout: Disciplína – klíč k úspěchu

Obraz britského školství se mění. „Nejpřísnější“ škola na ostrovech boduje v žebříčcích.

Velká Británie patří mezi úspěšnější státy v testech PISA – ty měří úroveň znalostí patnáctiletých žáků. Na druhé straně je ale úroveň britských škol značně nevyvážená. Najdeme mezi nimi vynikající ústavy, ale i ty horší. Častokrát se setkáme s předsudkem, že britské školství se dělí na prestižní, drahý soukromý sektor – a pak na školy veřejné, které jsou na tom o něco hůře. Pravda je ovšem mnohem zajímavější.

Šárka Rusnáková: Děti s mentálním postižením chodí v Pardubicích do školy rády

Vzdělání pro děti s lehčím, středním i těžkým mentálním postižením nabízí v Pardubicích škola v ulici Do Nového. Žáci se tam učí také podle osnov běžné základní školy, jen v pro ně potřebném tempu. A návštěva školy je těší často víc než obyčejné školáky.