15.1.20

MŠMT: Změna struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol a školních družin s třídami a odděleními zřízenými podle § 16 odst. 9 školského zákona v návaznosti na změnu financování veřejného školství s účinností od 1. ledna 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled změn struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol a školních družin s třídami a odděleními zřízenými podle § 16 odst. 9 školského zákona v návaznosti na změnu financování veřejného školství s účinností od 1. ledna 2020. Tato systémová změna znamená významný systémový pozitivní krok, neboť poprvé bude podpůrná profese asistenta pedagoga ve státem garantovaném rozsahu plně, transparentně a rovným způsobem zohledněna v nárokovém výpočtu dotace ze státního rozpočtu. Před přijetím „inkluzívní“ novely školského zákona zahrnoval příplatek k normativu pro tento segment školství výdaje spojené s asistenty pedagoga pouze částečně, a i tyto školy byly nuceny čerpat finanční prostředky z každoročně vyhlašovaných rozvojových programů na asistenty pedagoga, po 1. září 2016 se pak situace výrazně rozrůznila v návaznosti na to, jak každá jednotlivá škola využívala systém podpůrných opatření individuálně diagnostikovaných školskými poradenskými zařízeními. Zároveň tato změna představuje i pro tyto školy významnou administrativní úsporu a stabilizaci lidských zdrojů (asistentů pedagoga).

V návaznosti na materiál čj. MSMT-22612/2019-1 „Změna struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol a školních družin v návaznosti na změnu financování veřejného školství s účinností od 1. ledna 2020“ a „legislativní balíček“, kterým byly přijaty systémové změny týkající se financování asistentů pedagoga ve školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, MŠMT zveřejňuje způsob, kterým se v roce 2020 výše uvedené změny promítnou do struktury a výše normativů, které MŠMT stanoví na činnost soukromých a církevních škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Přehled změn struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol a školních družin s třídami a odděleními zřízenými podle § 16 odst. 9 školského zákona zveřejňujeme v následující příloze.

Zmena_struktury_normativu_pro_specialni_tridy_neverejnych_skol.docx (70KB DOCX)

Žádné komentáře:

Okomentovat