1.12.19

Stanovisko Slovenské komory učiteľov k filmu „Kto je ďalší?“

Slovenská komora učiteľov sa stotožňuje s odborným stanoviskom VÚDPaP k filmu „Kto je ďalší?“. Mnohé prvky filmu sú podľa názoru pedagógov v SKU kontroverzné a nemajú jasnú preventívnu hodnotu. Film sa zameriava na vyburcovanie emócií u dieťaťa, no neponúka riešenie. Film môže preventívnu funkciu plniť výlučne ako súčasť dlhodobého procesu pod záštitou odborníka (nie ako jednorazová aktivita bez dôkladnej prípravy a následnej spätnej väzby). Bez diskusie s odborníkmi po filme je situácia pre deti v depresii, s nestabilnou emocionalitou alebo suicidiálnymi sklonmi riziková. Apelujeme na učiteľov a riaditeľov škôl, aby zvážili, či sa filmového predstavenia zúčastnia. Ak sa škola predsa len rozhodne ísť na film „Kto je ďalší?“, odporúčame osloviť rodičov detí a prizvať ich na predstavenie spolu so školou.

Dávame do pozornosti kontakt na internetovú poradňu IPčko alebo linku Detskej istoty nonstop tel. číslo 116 111.

4 komentáře:

E.Kocourek řekl(a)...

odporúčame osloviť rodičov detí a prizvať ich na predstavenie

Celé stanovisko mi připadá alibistické až na půdu. Pozvat rodiče na promítání je nesmysl - který rodič na to má čas? ////

To nedokážou slovenští komorníci na plnou hubu říci "Radíme, ať na to nejdou!" ?? ////

Unknown řekl(a)...

Dobrý deň, pán Kocourek. Nie je úlohou SKU rozdávať príkazy, zákazy ani nevyžiadané rady, učitelia a riaditelia škôl majú vlastný rozum a kompetencie. Nie sme našťastie v dobe, kedy sa zakazujú filmy. Slovenské ministerstvo školstva tiež tento film neodporúča školám: https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-neodporuca-ucast-ziakov-na-premietani-filmu-kto-je-dalsi/
Čo sa týka rodičov, ak sa rozhodnú pre film, tak by si mohli nájsť čas, čo myslíte?

E.Kocourek řekl(a)...

Pán Unknown, prepáčte to jazykové nedorozumění. Domníval jsem se, že smysl slova "radíme" je přibližně stejný, jako "odporúčame". Pokud tedy se komorníci cítí na rozdávání nevyžádaných rad alibistických, IMO by klidně mohli udělit i nevyžádanou radu jednoznačnou. ////

Odsud to vypadá, že možná "učitelia a riaditelia škôl majú vlastný rozum", ale komorníci nikoli. ////

A není mojí úlohou dávat nevyžádané rady komorníkům. Ať si komorníci dělají co chtějí, ať se chovají sebevíc alibisticky. Jejich věc. ////

ivo brachtl řekl(a)...

Je to po každej stránke tak zlý film, že je stratou času naň ísť.

Okomentovat