8.12.19

Společné vyjádření Asociace ředitelů gymnázií ČR a Jednoty českých matematiků a fyziků ke zrušení povinné maturitní zkoušky z matematiky

Vláda ČR dne 30. 10. 2019 na svém jednání schválila novelu školského zákona, která mimo jiné ruší povinnou maturitní zkoušku z matematiky. Ministerstvo školství tento krok zdůvodňuje tím, že maturitní zkoušku z matematiky by nezvládl velký počet maturantů. Z tiskové zprávy jsme se dále dozvěděli, že jedním z důvodů byl i nátlak rodičů, studentů a odborné veřejnosti.


Stejný den se v Poslanecké sněmovně konal seminář Budoucnost maturity v České republice. Zde však odborná veřejnost povinnou maturitní zkoušku z matematiky podpořila. Konkrétně byli přítomni zástupci vysokých škol a vůbec akademické obce, Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory, Asociace ředitelů gymnázií, zástupci Jednoty českých matematiků a fyziků i další účastníci semináře. Ti všichni si totiž uvědomují, že bez aplikovaného matematického myšlení naše země nemůže přejít od výroby (montovny) k odborným činnostem, které jsou založeny na využití sofistikovaných metod informačních technologií.

Toto rozhodnutí vlády ČR bohužel povede k dalšímu zaostávání České republiky v celosvětovém měřítku. Svět a vývoj technologií nepočká osm až deset let.
Povinná maturitní zkouška z matematiky se v naší republice diskutuje již dvacet let a bohužel se stala součástí politického boje. Musíme konstatovat, že ministerstvo školství nebylo schopno analyzovat současnou podobu výuky matematiky a navrhnout a realizovat cílené kroky, které by výuku mohly v potencionálně slabých rysech zlepšit, a proto se povinná maturitní zkouška z matematiky opět ruší.

Žádáme o nové projednání. V situaci, kdy se každých několik let mění pohled na maturitu z matematiky a kdy nelze předpokládat, že MŠMT nalezne stabilní řešení, žádáme také o zvážení dalších východisek, např. revizi okruhu profesí, pro něž je maturita systémově požadována, a revizi okruhu typů středoškolského studia, které má být maturitou ukončeno.

Za AŘG ČR: PhDr. Renata Schejbalová, předsedkyně

Za JČMF: doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., předsedkyně

Praha, 5. listopadu 2019

11 komentářů:

Oldřich Botlík řekl(a)...

… bez aplikovaného matematického myšlení naše země nemůže přejít od výroby (montovny) k odborným činnostem, které jsou založeny na využití sofistikovaných metod informačních technologií.

Obavy vyjádřené ve společném prohlášení obou předsedkyň lze v souvislosti s (ne)povinnou maturitou z matematiky interpretovat zhruba takto:

1. Pokud maturantům nebude hrozit na konci střední školy zkouška z matematiky, nebudou se matematiku učit. A především ji nebudou umět.
Pokud tomu tak je, jde o otřesný výsledek více než stoletého dominantního vlivu Jednoty českých matematiků a fyziků na výuku matematiky u nás a na přípravu českých učitelů matematiky.

2. Zmíněná ztráta (vnější) motivace bude mít stejné důsledky i pro gymnazisty, tedy žáky vybrané z populačního ročníku na základě jejich dobrých předpokladů pro další studium a pro jejich budoucí uplatnění v intelektuálně náročnějších profesích.
Pokud tomu tak je, jde o otřesné hodnocení práce učitelů matematiky na gymnáziích z pera předsedkyně asociace škol, na nichž tito učitelé působí.

3. Maturitní test z matematiky dává učitelům jasný signál, že se mají ve výuce věnovat "aplikovanému matematickému myšlení".
Tak tomu samozřejmě není a je to otřesný důkaz, že předsedkyně JČMF vůbec nechápe, jak destruktivní vliv na aplikované matematické myšlení žáků maturitní testy Cermatu z matematiky mají.

Pod prohlášením už chybí jen podpis ředitelky Cermatu RNDr. Michaely Kleňhové.

Signatářky nevyjádřily explicitně ani náznak kritiky, která by směřovala do vlastních řad, zato si troufly na rodiče, studenty a tu část odborné veřejnosti, která nepřišla na seminář v Poslanecké sněmovně.

O úrovni každé organizace svědčí úroveň těch, které si zvolí, aby ji reprezentovali navenek.

krtek řekl(a)...

Chlubí-li se každý druhý umělec tím, že matematice nerozumí a nebavila ho, pak se může i Oldřich Botlík rozkrájet a s oblibou matematiky nic neudělá. Společensky je nepopulární přiznat, že mne baví makat, že nic nechci ošidit, že chci dosáhnout úspěchu a něco pro to udělat. Důsledkem je, že učitelům přejí všichni vysoké platy, ale ve skutečnosti se jim přidat nechce, že společnost oceňuje výkony sportovců, ale raději čte o jejich poklescích.
Být v Japonsku, spáchám seppuku, a ať si učí, kdo chce.

Josef Soukal řekl(a)...

"jak destruktivní vliv na aplikované matematické myšlení žáků maturitní testy Cermatu z matematiky mají"

Vzhledem k počtu nepravdivých, hloupých a dehonestujících výroků O. Botlíka může brát tohle tvrzení vážně jen blázen nebo antimaturitní fanatik Botlíkova ražení.

Robert Čapek řekl(a)...

Kdyby byl předseda Soukal někdy ve sborovnach, tak by věděl, že povinnou maturitu z matematiky nechce většina učitelů. To jsou zřejmě také blázni a fanatici. Vypadá to, že zdravý rozum zůstal jen J. Soukalovi. A samozřejmě, ještě etické vítězství :-)

Nicka Pytlik řekl(a)...

povinnou maturitu z matematiky nechce většina učitelů

Jako učitelů dějepisu, základů společenských věd nebo dokonce i výtvarné výchovy? Tomu pytlici nevěří. Každý, alespoň přiměřeně myslící učitel ví, že historie lidstva stojí na matematice, že filosofie a matematika je prakticky totéž, že počítačová grafika není nic jiného než matematika.
Tak kdo tvoří tu většinu? Možná pár ale doopravdy mizerných učitelů matematiky, kteří se orosí strachy při pomyšlení, že by prostřednictvím povinné maturity byla ta jejich mizernost potvrzena. Za ta leta učitelování potkali pytlici takového jen jednoho. Trdlo, které žije v přesvědčení, že když všem nasází jedničky, bude nejoblíbenějším učitelem na celém okrese. Že si z něj žáci dělají srandu, netuší zhola.
Někde tu padlo něco o maturitách z matematiky před dávnými lety. Pytlici z matematiky povinně maturovat nemuseli, na rozdíl od vrstevníků z gymnázia. Ale bez komplexních čísel nebo diferenciálního počtu by si u maturity z odborných předmětů moc nešktrli, nebo lépe, k maturiě by se vúbec nedostali. Jakože řešení RLC obvodů střídavého proudu, analogové PID regulátory, programování analogových počítačů a pár dalších drobností.

EM řekl(a)...

Kdyby byl předseda Soukal někdy ve sborovnach, tak by věděl, že povinnou maturitu z matematiky nechce většina učitelů.
A to víte odkud, pane Čapku? Z naší sborovny to určitě nebude.

EM řekl(a)...

Tak tomu samozřejmě není a je to otřesný důkaz...
Ach pane Botlíku, je mi Vás na jedné straně líto (to trauma z maturitních testů musí být strašné), ale zároveň je mi z Vás docela zle... Vy si opravdu myslíte to, co zde píšete? Pro mě, který učí matiku už 35 let (od prvňáčků po maturanty a tu a tam i nějaké učitele) jsou otřesná především Vaše slova.
Tu dnešní maturitu z matiky by (za tři až za čtyři – SŠ příklady by pochopitelně přeskočili) hravě zvládla většina mých osmáků z Průhonické základky z počátku devadesátých let, aniž bych je na to nějak extra chystal. Prostě by to dali...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Prostě by to dali.

A když ne letos, tak příští rok určitě.
Dnes se dítka místo vyvinutí byť minimálního úsilí radši řežou žiletkami.
Tak nějak divný svět...

Josef Soukal řekl(a)...

Kdyby R. čapek trochu porozuměl textu, tak by věděl, že můj komentář se týkal něčeho úplně jiného.
A co se týče toho, co učitelé chtějí nebo nechtějí: Podstatné jsou důvody. Výhrady ke kvalitě testu se v diskusích takřka neobjevují.

Jiří Klabal řekl(a)...

"Estonsko dominuje, protože si žáci zvykli makat." My to, co mělo studenty probudit k činnosti, raději opět odložíme. Člověk nemusí mít matematiku zrovna v lásce, ale dnešní maturitu z matematiky by před lety zvládl lepší deváťák.
To je trend (ani ne tak našeho školství), jako těch, co do školství kecají a ve své podstatě o něm mnoho neví. Donekonečna budeme dětem odstraňovat překážky z cesty. Vůbec se pak není čemu divit, že to ke zlepšení nevede a nepovede...

Kdyby mi v zaměstnání řekli: "Na konci směny nemusíš mít žádné výsledky své činnosti. Pracuj jen tak, jak uznáš za vhodné. Pracuj jen na tom, co Tě baví a na co máš talent a na konci měsíce dostaneš mzdu." Důvodně sám sebe podezřívám, že bych nedělal vůbec nic. A v takovém režimu dnes fungují žáci v našich školách...

Eva Adamová řekl(a)...

"A v takovém režimu dnes fungují žáci v našich školách..."

Naštěstí ještě u naprosté většiny učitelů nefungují, alespoň na základkách, na některých středních školách už to asi bude trochu horší.

Okomentovat