2.12.19

MŠMT: Konference OP VVV představila tři roky společného vzdělávání

Ve čtvrtek 28. listopadu se v Praze konala Výroční konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Hlavním tématem konference bylo společné vzdělávání a jeho podpora z OP VVV. Její podtitul zněl Společně: most k úspěchu. Kromě odborných prezentací a workshopů úspěšných projektů byla na programu také panelová diskuse, v rámci které Stanislav Štech, Jana Straková a Hana Stýblová debatovali o implementaci společného vzdělávání.

Na výroční konferenci se v pražském hotelu Don Giovanni sešlo více než 200 hostů. Vedle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zde své zástupce měla například Evropská komise, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad vlády ČR, Národní institut pro další vzdělávání a především řada škol, jejich zřizovatelů, učitelů a dalších stakeholderů ve vzdělávání z celé České republiky.

Konferenci zahájil náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský: „V průběhu posledních 3 let se i díky intervencím z OP VVV podařilo změnit uměle negativní pohled na společné vzdělávání. Doufám, že v budoucnosti se naše vnímání změní natolik, že v kontextu vzdělávání slovo „společné“ nebude potřeba, protože každé vzdělávání, aby mohlo být nazýváno vzděláváním, musí být společné.“

Poznatky MŠMT ke společnému vzdělávání za uplynulé 3 roky shrnul Jaroslav Faltýn, ředitel odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání. Představil přínosy, úzká místa a výzvy inkluze doplněné o pohled učitelů a jejich zkušenosti. Zdůraznil nenahraditelnou roli financování z OP VVV pro zavádění smysluplné komplexní inkluzivní vzdělávací politiky. Garant pro regionální školství Ferdinand Hrdlička poté přiblížil, jak vypadá podpora společného vzdělávání z OP VVV, jejímž smyslem je vytvořit podmínky pro vzdělávání všech dětí, žáků a studentů ve společném integrujícím výchovném prostředí.

O přidané hodnotě společného vzdělávání v rámci panelové diskuse debatoval Stanislav Štech, profesor pedagogické psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a bývalý ministr školství, Jana Straková, docentka Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, a Hana Stýblová z Asociace ředitelů základních škol.

Dopolední blok zakončilo předávání cen výhercům výtvarné soutěže Škola hrou, kterou OP VVV pořádalo letos na podzim pro žáky ze základních a základních uměleckých škol.

Odpolední program začal praktickými workshopy, v nichž se o své zkušenosti podělili zástupci úspěšných projektů podpořených z OP VVV. První workshop se zaměřil na možnosti podpory rozvoje čtenářské gramotnosti u žáků základních škol a na to, jak lze efektivně podněcovat zájem o čtení u žáků. Na druhém workshopu byl představen krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje a na něj navázaný místní akční plán statutárního města Ostrava. Třetí workshop se zabýval pozicí sociálního pedagoga ve školách, a to včetně zkušeností dvou základních a jedné střední školy s realizací šablony Sociální pedagog z první vlny tzv. šablon. Čtvrtý workshop se věnoval otázce, jakým způsobem přistupují obce k problematice společného vzdělávání a především k podpoře dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Odpolední blok byl zakončen představením Strategie vzdělávací politiky ČR 2030, kterou prezentovala Iveta Valachová, vedoucí oddělení strategie a analýz MŠMT, a rámcovým uvedením připravovaného Operačního programu Jan Amos Komenský.

Další informace o konferenci a jednotlivé prezentace naleznete na internetových stránkách OP VVV.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

se i díky intervencím z OP VVV podařilo změnit uměle negativní pohled na společné vzdělávání

Pytlici měli dojem, že pochybnosti nepatrného počtu škarohlídů byly rozptýleny hned zkraje po opakovaném prohlašování skutečných odborníků na vzdělání, že se ale vůbec žádná katastrofa nekonala, nekoná a konat ani nebude!
Prohlášení náměstka Velčovského pytliky utvrzuje v přesvědčení, že negativní pohled na tento způsob společného vzdělávání je ve společnosti velmi rozšířený. Čím dál, tím víc, a oprávněně.

Okomentovat